Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Control of Budgetary Management and Penalties for Violation of Budgetary Discipline. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 414-420. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  3. GALVAS, Milan. Sanctions in Czech Labour Law. In Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno-Bialystok: Právnická fakulta MU, 2008, 9 s. ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Sanctions under the Rules of Civil Procedure. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 2008. vyd. Brno - Bialystok: Faculty of Law Masaryk University - Faculty of Law University of Bialystok, 2008, s. 178-196, 18 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická. č. 340. ISBN 978-80-210-4768-6.
  5. LAVICKÝ, Petr a Jaruška STAVINOHOVÁ. Sankce v civilním právu procesním. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, roč. 5, č. 9, s. 369-380, 11 s. ISSN 1214-7966.

  2007

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 83, 550-553, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana a Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 89, 599-606, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  1999

  1. KALVODOVÁ, Věra. Trestněprávní sankční systémy v mezinárodním srovnání. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 271-277. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. PEKÁREK, Milan. Komu uložit sankci za nedovolené skácení stromu. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1998, roč. 31, č. 5, s. 257-260. ISSN 0139-6005.
  2. KALVODOVÁ, Věra. Novely trestního zákona, změny v českém sankčním systému a princip soudcovské individualizace. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1998, roč. 81, č. 5, s. 439-443. ISSN 0032-6984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 12:08