Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. VIDO, Roman, David VÁCLAVÍK a Antonín PALEČEK. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In Roberto Cipriani and Franco Garelli. Sociology of Atheism. Leiden: Brill, 2016. s. 201-232. Annual Review of the Sociology of Religion. Volume 7. ISBN 978-90-04-31753-6. doi:10.1163/9789004319301.
 2. VIDO, Roman a Antonín PALEČEK. Intergenerational reproduction of non-religion in the Czech Republic. In 12th ISORECEA Conference & ESA RN34 Mid-Term Conference. 2016.
 3. 2011

 4. VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 350 s. Sociologická řada, svazek č. 11. ISBN 978-80-7325-266-3.
 5. 2008

 6. VÁCLAVÍK, David. Český ateismus ve 20. století. K vývoji a institucionalizaci v letech 1948 až 1989. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2008, roč. 14/2007, 2-3, s. 471 - 488. ISSN 1210-7050.
 7. VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti. In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008. s. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7.
 8. VIDO, Roman. Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3-4, s. 27-51. ISSN 1214-813X.
 9. 2007

 10. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
 11. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století. In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. s. 11-24, 15 s. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 12. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 13. 2005

 14. VÁCLAVÍK, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia. In Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1. vyd. Łódź: University of Łódź, 2005. s. 234-242. ISSN 1733-3180.
 15. LUŽNÝ, Dušan. Sekularizace, individualizace a veřejné náboženství. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář: Eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 109-111. ISBN 80-7325-071-3.
 16. 2004

 17. BOROVSKÝ, Tomáš. Majetkový vývoj kláštera v Louce do konce 15. století. Jižní Morava. 2004, roč. 39, svazek 42, s. 21-36. ISSN 0449-0436.
 18. BOROVSKÝ, Tomáš. Zikmundovy zápisy na Moravě (Zápisy klášterních majetků). In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Usp. T. Borovský, L. Jan a M. Wihoda. 2003. vyd. Brno: Matice moravská, 2004. s. 327-339. ISBN 80-86488-13-6.
 19. 2003

 20. VÁCLAVÍK, David. Sekularizovaná a desekularizovaná moderna. Místo náboženství v moderní společnosti. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 120-127, 7 s. ISSN 1212-5547.
 21. 2002

 22. VÁCLAVÍK, David a Gál FEDOR. Lidský úděl v proměnách civilizace a kultury. spoluautor. Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 6-16, 10 s. ISSN 1213-4953.
 23. 1987

 24. SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy. Praha: Horizont, 1987. 105 s.
 25. 1985

 26. SEKOT, Aleš. Světová rada církví. Praha: Horizont, 1985. 250 s.
 27. 1982

 28. SEKOT, Aleš. Církev československá husitská. Praha: Horizont, 1982. 108 s.
 29. 1981

 30. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství. Praha: Horizont, 1981. 144 s.
 31. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace. Praha: Horizont, 1981. 133 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2021 09:27