Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Mária SEIFERTOVÁ, John MALALA a Miloslav JIRKŮ. Redescription and molecular characterisation of Dujardinascaris madagascariensis and a note on D. dujardini (Nematoda: Heterocheilidae), parasites of Crocodylus niloticus, with a key to Dujardinascaris spp. in crocodilians. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2014, roč. 3893, č. 2, s. 261-276. ISSN 1175-5326. doi:10.11646/zootaxa.3893.2.6.
  URL
  RIV/00216224:14310/14:00074171 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Nový Zéland.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Seifertová, Mária (703 Slovensko, domácí) -- Malala, John (404 Keňa) -- Jirků, Miloslav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Lake Turkana; Omo River delta; Kenya; Africa; bar-coding; 18S rDNA; ITS2

  Změnila: Mgr. Mária Seifertová, Ph.D., učo 108415. Změněno: 16. 2. 2018 16:37.
 2. 2013

 3. MAŠOVÁ, Šárka a Iva PŘIKRYLOVÁ. Preliminary study on parasitofauna of Antarctic fishes in the proximity of James Ross Island (Prince Gustav Channel, Weddell Sea). In 20th Helminthological Days. 2013.
  Název anglicky: Preliminary study on parasitofauna of Antarctic fishes in the proximity of James Ross Island (Prince Gustav Channel, Weddell Sea)
  RIV/00216224:14310/13:00073403 Konferenční abstrakt. Zoologie. angličtina. Česká republika.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Přikrylová, Iva (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Antarctica; parasites; Antarctic fishes; Prince Gustav Channel

  Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 3. 3. 2015 15:36.
 4. BARUŠ, Vlastimil, Šárka MAŠOVÁ, Božena KOUBKOVÁ a Jiljí SITKO. Subulura mackoi n. sp. (Nematoda: Subuluridae) and the zoogeography of subulurids parasitizing birds. Helminthologia. 2013, roč. 50, č. 1, s. 46-56. ISSN 0440-6605. doi:10.2478/s11687-013-0107-5.
  URL
  Název anglicky: Subulura mackoi n. sp. (Nematoda: Subuluridae) and the zoogeography of subulurids parasitizing birds
  RIV/00216224:14310/13:00068184 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Polsko.
  Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mašová, Šárka (203 Česká republika, domácí) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí) -- Sitko, Jiljí (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Subulura; new species; Otus scops; Aves; distribution
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Lucie Jarošová, DiS., učo 205746. Změněno: 8. 3. 2018 15:46.
 5. 2012

 6. MAŠOVÁ, Šárka. Structure of the cephalic end and eggs of female Cithariniella khalili Petter, Vassiliades et Troncy, 1972 (Nematoda: Pharyngodonidae), a parasite of African fishes. Helminthologia. Košice, Slovak republic: Parasitological Institute SAS, 2012, roč. 49, č. 2, s. 115-118. ISSN 0440-6605. doi:10.2478/s11687-012-0023-0.
  URL
  RIV/00216224:14310/12:00057358 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Slovensko.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Nematodes; Cithariniella; morphology; Kenya; Lake Turkana; Africa

  Změnila: Mgr. Lucie Jarošová, DiS., učo 205746. Změněno: 7. 4. 2015 14:18.
 7. 2010

 8. MAŠOVÁ, Šárka, Petr WANDROL a Vlastimil BARUŠ. COMPARISON OF ESEM AND SEM IN MORPHOLOGY STUDIES OF PARASITIC VERTEBRATE NEMATODE. In Mikroskopie 2010. 2010.
  Název česky: Srovnání ESEM a SEM v morfologické studii paraztické hlístice
  Název anglicky: COMPARISON OF ESEM AND SEM IN MORPHOLOGY STUDIES OF PARASITIC VERTEBRATE NEMATODE
  RIV/00216224:14310/10:00043372 Konferenční abstrakt. Zoologie. angličtina. Česká republika.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wandrol, Petr (203 Česká republika) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Nematoda; ESEM; SEM; nematode; Heterotis niloticus; Brevimulticaecum heterotis
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 24. 3. 2011 17:24.
 9. MAŠOVÁ, Šárka, František MORAVEC, Vlastimil BARUŠ a Mária SEIFERTOVÁ. Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 2010, roč. 57, č. 4, s. 280-288. ISSN 0015-5683.
  RIV/00216224:14310/10:00045546 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Česká republika.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Moravec, František (203 Česká republika) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí) -- Seifertová, Mária (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Nematoda; Brevimulticaecum; Multicaecum; Senegal; Sudan; Africa; Heterotis; barcoding; 18S rDNA sequences; ITS2 sequences
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 30. 3. 2011 19:03.
 10. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ a František MORAVEC. SEM observation on Procamallanus (Procamallanus) laeviconchus (Wedl, 1861). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.
  Název anglicky: SEM observation on Procamallanus (Procamallanus) laeviconchus (Wedl, 1861)
  RIV/00216224:14310/10:00043958 Konferenční abstrakt. Zoologie. čeština. Česká republika.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí) -- Moravec, František (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: nematode; fishes; Africa; Procamallanus; Senegal; Kenya; Lake Turkana
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 8. 3. 2011 18:32.
 11. MAŠOVÁ, Šárka a Vlastimil BARUŠ. Structure of cephalic end and eggs of Cithariniella khalili Petter, Vassiliades & Troncy, 1972 (Pharyngodonidae). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.
  Název anglicky: Structure of cephalic end and eggs of Cithariniella khalili Petter, Vassiliades & Troncy, 1972 (Pharyngodonidae)
  RIV/00216224:14310/10:00043959 Konferenční abstrakt. Zoologie. čeština. Česká republika.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Cithariniella; Pharyngodonidae; Lake Turkana; Kenya; Nematoda
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 8. 3. 2011 18:30.
 12. 2009

 13. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Petr KOUBEK a Božena KOUBKOVÁ. Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae). Tropical Zoology. Italy: CENTRO STUDIO FAUNISTICA ECOLOGIA TROPIC, 2009, roč. 22, č. 2, s. 243-255. ISSN 0394-6975.
  URL
  Název česky: Redeskripce Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) z nového hostitele Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae)
  RIV/00216224:14310/09:00028754 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Itálie.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Koubek, Petr (203 Česká republika) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: parasite; Nematoda; Parapharyngodon; Tarentola; gecko; Senegal; West Africa
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 30. 7. 2013 14:31.
 14. 2008

 15. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ, Petr KOUBEK a Božena KOUBKOVÁ. Morphometric and molecular characterization of Parapharyngodon echinatus (Nematoda, Pharyngodonidae) from the Senegal gecko (Tarentola parvicarinata). Acta Parasitologica. 2008, roč. 53, č. 3, s. 274-283. ISSN 1230-2821.
  URL
  Název česky: Morfometrická a molekulární charakterizace Parapharyngodon echinatus (Nematoda, Pharyngodonidae) ze senegalskégo gekona (Tarentola parvicarinata)
  Název anglicky: Morphometric and molecular characterization of Parapharyngodon echinatus (Nematoda, Pharyngodonidae) from the Senegal gecko (Tarentola parvicarinata)
  RIV/00216224:14310/08:00024271 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Polsko.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Matějusová, Iveta (203 Česká republika) -- Koubek, Petr (203 Česká republika) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Nematoda; Parapharyngodon echinatus; P. micipsae; Gekkonidae; Tarentola parvicarinata; West Africa; SEM study; SSU; barcoding
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 30. 7. 2013 15:15.
 16. 2007

 17. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ a Petr KOUBEK. Morfometrická a molekulární charakteristika druhu Parapharyngodon echinatus (Nematoda: Pharyngodonidae) ze senegalského gekona (Tarentola parvicarinata). In Helmnínthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. 2007. ISBN 978-80-210-4689-4.
  Název anglicky: Morphometrical and molecular identification of Parapharyngodon echinatus (Nematoda: Pharyngodonidae) from the Senegal gecko (Tarentola parvicarinata)
  RIV/00216224:14310/07:00040336 Konferenční abstrakt. Zoologie. čeština. Česká republika.
  Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Matějusová, Iveta (203 Česká republika) -- Koubek, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Parapharyngodon echinatus; Parapharyngodon micipsae; gecko; Tarentola parvicarinata; West Africa; SEM study
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 17. 3. 2011 23:32.
Zobrazeno: 28. 3. 2023 23:20