Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. VUČKOVIĆ, Vladimir a Miloš PETROVIĆ. Colliding Western Balkan Neighbors: Serbia and Montenegro in Post-Yugoslav Context – Identity and Interest Representation. Contemporary Southeastern Europe. University of Graz, 2022, roč. 9, č. 2, s. 54–80, 26 s. doi:10.25364/02.9:2022.2.5.
 2. 2021

 3. ĐORĐEVIĆ, Vladimir, Richard Q TURCSANYI a Vladimir VUČKOVIĆ. Beyond the EU as the 'Only Game in Town': the Europeanisation of the Western Balkans and the role of China. Eastern Journal of European Studies. 2021, Volume 12, Issue 2, s. 21-45. ISSN 2068-651X. doi:10.47743/ejes-2021-0202.
 4. 2017

 5. ĐORĐEVIĆ, Vladimir a Vladimir VUČKOVIĆ. Loose and shallow Europeanization of the Western Balkans: Corruption in Montenegro and Serbia. Bratislava: Strategic Policy Institute - STRATPOL, 2017. 7 s.
 6. 2007

 7. ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti. In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 11-34. ISBN 80-7326-127-8.
 8. STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8.
 9. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6.
 10. 2006

 11. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 177-192, 15 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
 12. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X.
 13. 2005

 14. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
 15. 2004

 16. PRTINA, Srdjan. Zahraniční a bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 12-57, 45 s. ISBN 80-210-3572-2.
 17. 2003

 18. ŠTĚPÁNEK, Václav a Slobodan MILEUSNIĆ. Srbská pravoslavná církev. In Východní křesťanství. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 48-56. ISBN 80-7028-204-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 11:24