Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009. s. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.
   Název česky: Jazykové aspekty obchodu službami a jeho uvolněním v Evropské unii
   RIV/00216224:14220/09:00035447 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Slovinsko.
   Křepelka, Filip (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Services; Trade; European Union; Multilingualism
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., učo 353. Změněno: 3. 2. 2010 09:54.

  2008

  1. ANTOŠ, David. Služby ÚVT pro vědu a výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1212-0901.
   URL
   Název anglicky: ICS Services for Science and Research
   Počítačový hardware a software. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: ICS; services; storage; web hosting; virtual computing

   Změnila: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Změněno: 23. 3. 2011 16:03.

  2007

  1. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
   Název česky: Strategické řízení rozvoje e-learningu v prostředí velké univerzity
   RIV/00216224:14330/07:00033529 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Slovensko.
   Brandejs, Michal (203 Česká republika, garant) -- Brandejsová, Jitka (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Blended e-learning; Rapid e-learning; E-learning; Digitalisation; Distance education;ICT; Information system; Multimedia; Portal; University; Learning managament system; World Wide Web; Internet; Services; Interactive objects

   Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 31. 3. 2010 11:41.
  2. KUBA, Martin, Daniel KOUŘIL a Michal PROCHÁZKA. Sealed Grid with Downloadable Services. In CoreGRID Symposium. Rennes, France: Springer, 2007. s. 83-91. ISBN 978-0-387-72497-3.
   SpringerLink
   Informatika. angličtina.
   Klíčová slova anglicky: grid; services; virtual machines; trusted platform module
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Martin Kuba, Ph.D., učo 3988. Změněno: 23. 1. 2008 10:09.

  2006

  1. SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006. vyd. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 119-124, 5 s. ISBN 80-248-1243-6.
   Název anglicky: Some comments on electronic commerce and WTO topic
   RIV/00216224:14220/06:00018160 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Sehnálek, David (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: e-commerce; WTO; goods; services;
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 11:03.

  2005

  1. KUBA, Martin. Integration of Medical Services Using Semantic Grid Techniques. Technology and Health Care. Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 410-411. ISSN 0928-7329.
   Název česky: Integrace medicínských služeb pomocí technik sémantického gridu

   Klíčová slova anglicky: semantic grid; ontologies; services; integration

   Změnil: RNDr. Martin Kuba, Ph.D., učo 3988. Změněno: 4. 1. 2006 15:53.

  2003

  1. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 6, s. 2-5, 3 s. ISSN 1211-6432.
   Název anglicky: European Union - Patients view and financing of healthcare
   RIV/00216224:14220/03:00008728 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Křepelka, Filip (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: European Union; Healthcare; Services

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 27. 5. 2004 15:29.

  2001

  1. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK a Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia), 2001. s. 16.
   Název anglicky: The Czech Collection of Microorganisms - biological center resource.

   Klíčová slova anglicky: The Czech Collection of Microorganisms; services; activity; co-operation

   Změnila: RNDr. Zdenka Páčová, učo 1508. Změněno: 24. 1. 2002 11:11.

  2000

  1. PÁČOVÁ, Zdena a Hana ŠTEGNEROVÁ. Česká sbírka mikroorganismů-aktivity a servisní služby. In BIODEGRADACE IV. Praha: VŠCHT Praha a Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. Chrudim, 2000. s. 92-94. Sborník 000308. ISBN 80-7080-374-6.
   Název anglicky: Czech Collection of Microorganisms-activity and services
   Biotechnologie a bionika. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: collections; microorganisms; services; activities

   Změnila: RNDr. Zdenka Páčová, učo 1508. Změněno: 27. 3. 2001 10:37.

  1998

  1. PÁČOVÁ, Zdena, Ludmila MARVANOVÁ, Eva URBANOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Czech Collection of Microorganisms-activities and services. In 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1998. s. 238.
   RIV: Stať ve sborníku. Mikrobiologie, virologie. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Czech Collection of Microorganisms; activities; services

   Změnila: RNDr. Zdenka Páčová, učo 1508. Změněno: 16. 6. 1999 14:24.
Zobrazeno: 6. 12. 2023 23:03