Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy. In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. s. 27-41. ISBN 978-80-86549-45-3.
 2. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
 3. 2006

 4. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
 5. 2005

 6. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
 7. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace. první. Praha: Triton, 2005. 167 s. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
 8. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika. Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
 9. DOLEŽALOVÁ, Iva. organizace 3. mezinárodní konference Central European Religious Studies (CERES) Náboženství a tělo. 2005.
 10. 2004

 11. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
 12. ZIKOVÁ, Markéta a Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 71-78. ISBN 80-210-3595-1.
 13. 2003

 14. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 5, s. 267-272. ISSN 1212-0383.
 15. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Některé aspekty životního stylu respondentů studie ELSPAC. Praktický Lékař. 2003, roč. 83, č. 3, s. 166-170. ISSN 0032-6739.
 16. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Zpráva o výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných v České republice. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 149-158. ISBN 80-210-3048-8.
 17. 1999

 18. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Association analysis of 24-h blood pressure records with I/D ACE gene polymorphism and AB0 blood group system. Physiological Research. 1999, roč. 48, č. 2, s. 99-104. ISSN 0862-8408.
 19. PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999. s. 209-234. ISBN 80-902304-6-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 12:51