Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.
  URL
  Název česky: Evropská unie jako zneuživatel dětí: sexuální výchova na proruských webech
  RIV/00216224:14410/20:00115291 Článek v odborném periodiku. angličtina. Velká Británie.
  Jarkovská, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Sex education; disinformation; Russian federation; anti-gender movement
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., učo 214871. Změněno: 5. 2. 2021 09:45.
 2. 2018

 3. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. s. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
  URL
  Název anglicky: Gender Ideology: A Threat that Does not Exist
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: gender ideology; church; culture of life; culture of death; gender; feminism
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., učo 21642. Změněno: 26. 3. 2019 13:49.
 4. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.
  URL
  RIV/00216224:14410/18:00107232 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Velká Británie.
  Jarkovská, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lamb, Sharon (840 Spojené státy)
  Klíčová slova anglicky: innocence; vulnerability; childhood; sexuality; sex education
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 7. 4. 2020 09:11.
 5. 2008

 6. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Mirroring of changes in attitudes towards sexuality on the Internet. In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008. s. 148-152. ISBN 978-0-86905-948-7.
  Název česky: Odraz změny postojů k sexualitě na internetu
  RIV/00216224:14230/08:00026248 Stať ve sborníku. Psychologie. angličtina. Česká republika.
  Ševčíková, Anna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: sexuality; internet; social postmodern theories
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D., učo 319690. Změněno: 25. 9. 2008 12:59.
 7. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
  Název anglicky: Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care
  RIV/00216224:14410/08:00027443 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  BAZALOVÁ, B. (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: education; special educational needs; sex; sexuality; institutional care
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 1. 2009 21:41.
 8. BAZALOVÁ, Barbora. Sexualita osob s mentálním postižením. In Vyžádaná přednáška v rámci konference Péče o pacienty se specifickými potřebami. Praha: Nemocnice na Homolce 15.2.2008. 2008.
  Název anglicky: Sexuality of People with Intellectual Disability
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Sexuality, Intellectual Disability
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 14. 2. 2016 17:19.
 9. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit. Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
  URL
  Název anglicky: Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities
  RIV/00216224:14230/08:00026879 Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Ševčíková, Anna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: sexual compulsivity; cybersex; sexuality; the Internet

  Změnila: doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D., učo 319690. Změněno: 16. 6. 2009 13:52.
 10. 2006

 11. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
  URL
  Název česky: Partnerské vztahy a sexualita českých adolescentů v prostředí internetu
  Název anglicky: Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment
  RIV/00216224:14230/06:00016856 Audiovizuální tvorba. Psychologie. angličtina. Česká republika.
  Šmahel, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: adolescent; Internet; sexuality; relationships
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., učo 3068. Změněno: 22. 6. 2009 12:18.
 12. ROTREKLOVÁ, Olga a Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. s. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
  Název česky: Diverzita potomstva apomiktických a sexuálních taxonů z podrodu Pilosella rodu Hieracium.
  RIV/00216224:14310/06:00017150 Stať ve sborníku. Botanika. angličtina. Slovinsko.
  Rotreklová, Olga (203 Česká republika, garant) -- Bureš, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: apomixis; sexuality; hybridization; haploid parthenogenesis; addition hybrid; unreduced gamete; FCSS

  Změnila: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Změněno: 9. 9. 2008 08:49.
 13. DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. s. 187-194, 272 s. ISBN 8021041153.
  Název česky: Marie - žena, matka, manželka, panna?
  Název anglicky: Mary - Woman, Wife, Mother, Virgin?
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: religion and body;sexuality; social constraction of body; purity; cultural identity
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Iva Doležalová, učo 954. Změněno: 25. 6. 2007 14:55.
 14. 2005

 15. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005.
  Název česky: Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové.
  Název anglicky: The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová
  RIV/00216224:14310/05:00013209 Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.). Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Malina, Jaroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Zdeněk Macháček; Marta Taberyová; painting; sculpture; love; sexuality

  Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., učo 2118. Změněno: 28. 4. 2006 16:00.
 16. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
  Název anglicky: Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective
  RIV/00216224:14310/05:00013210 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kolmaš, Josef (203 Česká republika) -- Malina, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: China; ethnic structure; culture; sexuality; love; marriage

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 23. 8. 2011 13:31.
 17. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. s. 126-141, 15 s.
  Název česky: Gender vězení: vězení genderu
  Název anglicky: Gender of prison: the prison of gender
  Sociologie, demografie. chorvatština. Chorvatsko.
  Klíčová slova anglicky: gender; sexuality; prison; family
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D., učo 8136. Změněno: 5. 1. 2007 11:11.
 18. 2004

 19. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce. Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 s. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
  Název anglicky: Ethics, sexuality, reproduction
  RIV/00216224:14330/04:00012183 Odborná kniha. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Lajkep, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethics; sexuality; reproduction; eugenics

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 07:30.
 20. LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky. Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, roč. 52, č. 5, s. 735-748, 7 s. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: The philosophical context of eugenics
  RIV/00216224:14330/04:00012219 Článek v odborném periodiku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Lajkep, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethics; eugenics; sexuality; human reproduction

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 07:31.
 21. 2003

 22. LAJKEP, Tomáš. Etika a umělá reprodukce. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 13, s. 14. ISSN 0044-1996.
  Název anglicky: Ethics and arteficial reproduction
  Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: ethics; arteficial reproduction; sexuality

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 31. 3. 2003 12:15.
 23. 2001

 24. LAJKEP, Tomáš. Katolické náboženství a sex. Gynekologie. Hradec králové: med Exart, 2001, roč. 10, č. 2, s. 77-80. ISSN 1210-1133.
  Název anglicky: Sexuality and catholic religion
  Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: sexuality; religion

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 11. 6. 2001 13:56.
 25. 2000

 26. LAJKEP, Tomáš. Katolické náboženství a sex - pokračování diskuse. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. Hradec Králové: Medexart, 2000, roč. 3, č. 2, s. 47-48. ISSN 1212-1266.
  Název anglicky: Roman catholic religion and sexuality - continuation of debate
  RIV: Článek v odborném periodiku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Roman Catholic religious law; sexuality; arteficial human reproduction; abortion policy

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 10. 7. 2000 09:37.
 27. LAJKEP, Tomáš. Kritický příspěvek k článku R. Uzla - Katolické náboženství a sex. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. Hradec Králové: Medexart, 2000, roč. 3, č. 1, s. 21-22. ISSN 1212-1266.
  Název anglicky: The critical statement to R. Uzel´s paper - the catolical religion and sexuality
  RIV: Článek v odborném periodiku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: sexuality; ethical claims

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 10. 4. 2000 10:06.
 28. 1999

 29. KATRŇÁK, Tomáš. Proměna vnímání sexu a vznik sexuality. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, roč. 4, č. 4, s. 57-75. ISSN 1212-365X.
  Název anglicky: The Change of the Perception of Sexual Behaviour and the Origin of Sexuality
  RIV/00216224:14230/99:00002211 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: sexuální chování; sexuality; moderní společnost -- sexual behaviour; sexuality; modern society

  Změnil: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150. Změněno: 27. 2. 2001 11:31.
Zobrazeno: 23. 3. 2023 15:20