Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. PINKAS, Jiri. CHEMISTRY OF SILICATES AND ALUMINOSILICATES. Ceramics - Silikáty. Prague: Institute of Chemical Technol. and ASCR, 2005, roč. 49, č. 4, s. 287-298, 11 s. ISSN 0862-5468.
  Název česky: Chemie křemičitanů a hlinitokřemičitanů
  RIV/00216224:14310/05:00013015 Článek v odborném periodiku. Anorganická chemie. angličtina. Česká republika.
  Pinkas, Jiri (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Silicates; Aluminosilicates; Silanols; Silsesquioxanes; Mesoporous; Microporous

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Změněno: 31. 5. 2009 22:21.
 2. BREITER, Karel, Milan NOVÁK, Friedrich KOLLER a Jan CEMPÍREK. Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2005, roč. 85, 3-4, s. 205-221. ISSN 0930-0708.
  Abstrakt
  Název česky: Fosfor - všudypřítomný minoritní prvek v granátu z různých texturních typů leukokrátních granitických hornin
  Název anglicky: Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
  RIV/00216224:14330/05:00014267 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Rakousko.
  Breiter, Karel (203 Česká republika, garant) -- Novák, Milan (203 Česká republika, domácí) -- Koller, Friedrich (40 Rakousko) -- Cempírek, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: silicates; phosphorus; substitutions; garnet; geochemistry; granite; pegmatite; granitic rocks
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., učo 15719. Změněno: 24. 3. 2011 20:38.
 3. 2003

 4. BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. VYUŽITÍ SILANOLŮ K PŘÍPRAVĚ MOLEKULÁRNÍCH METALOSILIKÁTOVÝCH SLOUČENIN. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 645. ISSN 0009-2770.
  Název anglicky: Silanols for Synthesis of Molecular Metallosilicate Compounds
  RIV/00216224:14310/03:00008177 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Slovensko.
  Brlejová, Zuzana (203 Česká republika) -- Pinkas, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Roesky, Herbert W. (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: silicates; silanols

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Změněno: 31. 5. 2009 22:21.
 5. 2002

 6. PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jiří LÖBL, Jan KRATOCHVÍL a Herbert W. ROESKY. Synthesis and Functionalization of Molecular Building Blocks for Metallophosphates and -silicates. In The Inorganic Side of Molecular Architecture - D3. 1. vyd. San Feliu de Guixols, Spain: European Science Foundation, 2002. s. 3-3.
  Název anglicky: Synthesis and Functionalization of Molecular Building Blocks for Metallophosphates and -silicates
  RIV/00216224:14310/02:00006345 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. angličtina. Španělsko.
  Pinkas, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Brlejová, Zuzana (203 Česká republika) -- Löbl, Jiří (203 Česká republika) -- Kratochvíl, Jan (203 Česká republika) -- Roesky, Herbert W. (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: molecular phosphonates; silicates; cubic molecules; nonhydrolytic sol-gel

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Změněno: 31. 5. 2009 22:21.
 7. 2001

 8. PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Markéta CHROMÁ, Jiří LÖBL a Herbert W. ROESKY. Nonaqueous Routes to Oxide Materials. In Zborník IV. seminára Príprava keramických materiálov. 1. vydanie. Košice, Slovensko: Katedra chémie, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2001. s. 103-106. ISBN 80-7099-660-9.
  RIV/00216224:14310/01:00004357 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. angličtina. Slovensko.
  Pinkas, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Brlejová, Zuzana (203 Česká republika) -- Chromá, Markéta (203 Česká republika) -- Löbl, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: nonaqueous; oxides; silicates; phosphates; building blocks

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Změněno: 27. 2. 2008 10:56.
 9. 2000

 10. CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, 2000, roč. 8, s. 91-99. ISSN 1211-0329.
  Název anglicky: Crystal chemistry of Al-rich boron-silicates
  Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: boron; silicates; dumortierite; tourmaline; kornerupin; grandidierite; boralsilite; werdingite; Bohemian massif; localities; occurences

  Změnil: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., učo 15719. Změněno: 7. 3. 2018 09:41.
 11. 1999

 12. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 3, s. 294-299. ISSN 0937-0633.
  RIV/00216224:14310/99:00000870 Článek v odborném periodiku. Analytická chemie, separace. angličtina. Německo.
  Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Mermet, Jean-Michel (250 Francie)
  Klíčová slova anglicky: Laser ablation; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; geology; silicates; carbonates; fused pellets; lithiummetaborate; internal standards
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 6. 2007 10:01.
 13. 1996

 14. KANICKÝ, Viktor a Jean - Michel MERMET. Selection of internal standards for analysis of silicate rocks and limestones by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1996, roč. 355, 7/8, s. 887-888. ISSN 0937-0633.
  RIV/00216224:14310/96:00000026 Článek v odborném periodiku. Analytická chemie, separace. angličtina. Německo.
  Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Mermet, Jean - Michel (250 Francie)
  Klíčová slova anglicky: Inductively Coupled Plasma; Atomic Emission Spectrometry; Laser Ablation; Silicates; Lithiumtetraborate Fusion;
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 6. 2007 09:43.
Zobrazeno: 12. 5. 2021 20:17