Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. TRNA, Josef. Fyzika v pytlíku. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Praha: Prometheus, 2007. s. 91-96. ISBN 978-80-7196-352-3.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Každodenní a bezpečný život v motivačních problémových přírodovědných úlohách založených na jednoduchých pokusech. In DIDFYZ 2006. Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2007. s. 44-48. ISBN 978-80-8094-083-6.
  3. 2005

  4. TRNA, Josef. Fyzika v jednoduchých pokusech. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. s. 167-171. ISBN 80-8050-810-0.
  5. 2004

  6. TRNA, Josef. Fyzika v krabičce zápalek. In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. Sv.2. Brno: Paido, 2004. s. 107-111. ISBN 80-7315-087-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 12:02