Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Antonín PŘICHYSTAL. Evolution of Mg/Ca and Sr/Ca ratios during the experimental dissolution of limestone. Chemical Geology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 523, SEP 30 2019, s. 107-120. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/j.chemgeo.2019.05.040.
 2. 2018

 3. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Geochemický model vzniku jeskynních skapových vod. In Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič. GEOCHÉMIA 2018, Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2018. s. 111-113. ISBN 978-80-8174-036-7.
 4. 2017

 5. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON a Marek LANG. Agresivita průsakových vod ve vybraných jeskyních Moravského krasu. In Datel, J.V., Tomášek, J. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIK, 2017. s. 40-43. ISBN 978-80-903635-5-7.
 6. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludvík KABELKA. Evolution of Mg/Ca Ratios During Limestone Dissolution Under Epikarstic Conditions. Aquatic Geochemistry. New York: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 119-139. ISSN 1380-6165. doi:10.1007/s10498-017-9313-y.
 7. 2016

 8. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Ondřej ŠRÁČEK, Ludvík KABELKA a Jiří HEBELKA. Anomalous drip in the Punkva caves (Moravian Karst): relevant implications for paleoclimatic proxies. Hydrological Processes. John Wiley & Sons, 2016, roč. 30, č. 10, s. 1506-1520. ISSN 0885-6087. doi:10.1002/hyp.10731.
 9. FAIMON, Jiří, Radoslava BODLÁKOVÁ, Pavel PRACNÝ a Jiří HEBELKA. Transfer of climatic variables by dripwater: a case study from Kateřinská Cave (Moravian Karst). Environmental Geology (Environmental Earth Sciences). Springer, 2016, roč. 75, č. 16, s. "nestrankovano", 16 s. ISSN 1866-6280. doi:10.1007/s12665-016-5982-x.
 10. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Ludvík KABELKA a Jiří HEBELKA. Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites. Springer, 2016, roč. 31, č. 4, s. 375-386. ISSN 0891-2556. doi:10.1007/s13146-015-0259-0.
 11. 2015

 12. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Hydrogeochemistry of low-saturated drips in Moravian Karst. In 10th Scientific Conference Research and Protection of Caves of the Slovak and Aggtelek Karst, Rožňava - Bódvaszilas, Slovakia - Hungary, September 22-25. 2015. ISSN 1335-213X.
 13. 2014

 14. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON a Ludvík KABELKA. Charakteristika anomálního skapu v Punkevních jeskyních (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2014, XXI/2014, 1-2, s. 103-106. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2014-1-2-103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2021 05:57