Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. MACEK, Petr, Josef BEJČEK a Jitka VANÍČKOVÁ. Contemporary Czech Emerging Adults: Generation Growing Up in the Period of Social Changes. Journal of Adolescent Research. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2007, roč. 22, č. 4, s. 444-475. ISSN 0743-5584.
  Název česky: Dnešní Češi v období vynořující se dospělosti (emerging adulthood): generace vyrůstající v období společenských změn
  RIV/00216224:14230/07:00022455 Článek v odborném periodiku. Psychologie. angličtina. Spojené státy.
  Macek, Petr (203 Česká republika, garant) -- Bejček, Josef (203 Česká republika) -- Vaníčková, Jitka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: emerging adulthood; Czech culture; social change; identity exploration
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 17. 6. 2009 14:11.
 2. 2006

 3. MACEK, Petr, Josef BEJČEK a Jitka VANÍČKOVÁ. Transition to adulthood in the time of social changes: The case of the Czech Republic. Paper presented on Xth Conference of European Association for Research on Adolescence. Antalya, Turkey, May 2 -6. 2006.
  URL
  Název česky: Přechod do dospělosti v období sociálních změn: Česká republika
  RIV/00216224:14230/06:00016987 Audiovizuální tvorba. Psychologie. angličtina. Turecko.
  Macek, Petr (203 Česká republika, garant) -- Bejček, Josef (203 Česká republika) -- Vaníčková, Jitka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Adolescence; transition to adulthood; social change

  Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 6. 7. 2006 17:17.
 4. 2004

 5. MACEK, Petr. Social changes and everyday life of adolescents: Is contemporary generation different from previous one? In Paper presented on IXth Conference of European Association for Research on Adolescence. Abstracts, p. 134. Porto, Portugal.: neuveden, 2004. s. 134-134.
  Název česky: Sociální změny a běžný život adolescentů: Je současná generace odlišná od předchozí?
  RIV/00216224:14230/04:00010058 Stať ve sborníku. Psychologie. angličtina. Portugalsko.
  Macek, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: adolescence; social change

  Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 30. 5. 2005 16:40.
 6. 2001

 7. RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 99-122. ISSN 1210-3861.
  Název anglicky: Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic
  RIV/00216224:14230/01:00004319 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: second demographic transition; value change; social change; cohorts;

  Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 18. 7. 2001 16:58.
 8. 1995

 9. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.
  Název anglicky: Legitimacy
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social change; postcommunist;ownership;legitimacy;unemployment;

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 19. 6. 2009 21:02.
 10. MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8.
  Název česky: Sociální konsekvence změn ve vlastnictví
  Název anglicky: The Social Consequences of a Change in Ownership.
  RIV/00216224:14230/95:00000139 Odborná kniha. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Možný, Ivo (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika) -- Musil, Libor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social change; ownership; culture of organization; employee participation

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:31.
 11. 1994

 12. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.
  Název anglicky: Values and the Welfare State in Czechoslovakia.
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Velká Británie.
  Rabušic, Ladislav (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika) -- Musil, Libor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social change; transformation; values; welfare state
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:43.
 13. 1993

 14. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia. In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. s. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0.
  Název anglicky: Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia.
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Rakousko.
  Rabušic, Ladislav (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika) -- Musil, Libor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social change; civic society

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 23. 6. 2008 17:39.
  Přír. čísla: 4240704031
 15. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Charakter naší sociální změny. Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 3, s. 3. ISSN 1210-4620.
  Název anglicky: The Character of Our Social Changes.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: social change

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:25.
 16. 1991

 17. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 27, č. 6, s. 702-714. ISSN 0038-0288.
  Název anglicky: Social Change in Perception of Czech Public
  RIV: Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Rabušic, Ladislav (203 Česká republika) -- Mareš, Petr (203 Česká republika, garant) -- Musil, Libor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social change; public opinion

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 14:39.
Zobrazeno: 2. 10. 2023 06:57