Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DRÁPALA, Daniel a Vojtěch BAJER. Radhošťské putování. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 176 s. Rožnovské malé tisky; sv. 12.
 2. 2007

 3. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327.
 4. DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, roč. 7, 1-2, s. 33-44. ISSN 0862-8548.
 5. DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované. In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. s. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6.
 6. DRÁPALA, Daniel. Portasze krajowi i zbójnicy - dwa przeciwstawne zjawiska w historii Moraw XVII i XVIII wieku. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 238-247. ISBN 978-80-88877-45-5.
 7. SMÉKAL, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina (eds.) ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7.
 8. DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5.
 9. 2006

 10. DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, roč. 23 (65), č. 1, s. 26-35. ISSN 0323-2492.
 11. 2004

 12. DRÁPALA, Daniel, Richard SOBOTKA a Vojtěch BAJER. Příběhy staletími vyprávěné. Drobné sakrální památky na Rožnovsku. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004. 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 3. ISBN 80-239-2966-6.
 13. 2003

 14. DRÁPALA, Daniel. Historie osídlování území. In Javornický hřeben. Javornícky hrebeň. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamander, 2003. s. 10-12.
 15. DRÁPALA, Daniel. Vánoce v Rožnově. In Při Betlémě na salaši. Staré vánoční písně a koledy Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm, Zlín: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm; Bartošova krajská knihovna, 2003. s. 5-14. Rožnovské malé tisky; sv. 2. ISBN 80-239-1504-5.
 16. 2002

 17. DRÁPALA, Daniel. Život v rodině a obci - společenské vztahy. In Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí; Brno: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společenost, 2002. s. 432-442. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; svazek 68. ISBN 80-7275-024-0.
 18. 2001

 19. DRÁPALA, Daniel. Na čísle posledním. Poznámky ke studiu hřbitovů na východní Moravě a jejich využití jako pramene. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, roč. 17, č. 1, s. 92-103. ISSN 0323-2492.
 20. DRÁPALA, Daniel. Tíha víry. K 220 výročí vydání tolerančního patentu a jeho dopadu na život obyvatel Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 4-6. ISSN 1212-3382.
 21. 1999

 22. DRÁPALA, Daniel. Proměny jedné tradice. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, roč. 15-16, č. 1, s. 172-181, 100 s. ISSN 0323-2492.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 06:51