Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 2. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. s. 144-171, 16 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 3. ČECH, Tomáš. Vybrané předměty směřující k analýze, řešení a prevenci aktuálních sociálních a výchovných problémů současné pedagogické praxe. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 81-87. ISBN 978-80-210-4676-4.
 4. 2007

 5. ČECH, Tomáš. Etopedie pro sociální pedagogy. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, Katedra sociální pedagogiky, 2007.
 6. KOHOUTEK, Rudolf. Koncepce výuky patopsychologie pro sociální pedagogy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. první. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2007. s. 142 - 155, 13 s. ISBN 978-80-902936-9-4.
 7. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 498-502. ISBN 978-80-7041-741-6.
 8. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6.
 9. ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy. In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9.
 10. 2006

 11. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 30. ISBN 80-7041-476-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 15:26