Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SUCHOMEL, Vít. Removing Spam from Web Corpora Through Supervised Learning and Semi-manual Classification of Web Sites. In Aleš Horák. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun 2020, 2020. s. 113-123. ISBN 978-80-263-1600-8.
 2. 2008

 3. ŠČERBA, Tomáš. Niekoľko postrehov nad publikáciou Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 2, 2 s. ISSN 1210-9126.
 4. 2007

 5. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
 6. 2005

 7. ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., 2005, XVI, č. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345.
 8. 2004

 9. ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2004. s. 219-224. ISBN 80-86596-52-4.
 10. 2002

 11. KOLAJA, Marcel a Miroslav BARTOŠEK. Jemný úvod do (anti)spamové problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 12, č. 5, s. 1-6. ISSN 1212-0901.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 6. 2022 19:15