Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. CHOVANEC, Jan. Football, Language and Linguistics. Time-critical Utterances in Unplanned Spoken Language, Their Structures and Their Relation to Non-linguistic Situations and Events: Torsten Müller, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2007. 390 pp., €78. ISBN 978-3-8233-6356-9. Journal of Pragmatics. Amsterdam: Elsevier Science, 2009, roč. 41, č. 9, s. 1855-1858. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2009.04.008.

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
  2. KYLOUŠKOVÁ, Hana a Zdeňka SCHEJBALOVÁ. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 67-83. ISBN 978-80-7315-167-6.

  2006

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Interaction of Spoken and Written Language in Newspaper Advertising. In Discourse and Interaction 2. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 173-180. ISBN 80-210-4203-6.

  2005

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study? In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická, Brno Studies in English, vol. 31, ročník 2005 annus. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 73-84. ISBN 80-210-3928-0.

  2003

  1. KRČMOVÁ, Marie. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D3. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003, s. 29-35. ISBN 80-7248-188-6.

  2002

  1. URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0.

  2001

  1. URBANOVÁ, Ludmila. On the Language of Authentic English Conversation. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 49-55. ISBN 80-210-2553-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 03:33