Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. MOŽNOSTI STANDARDIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ. In Bezpečnostní management a společnost. První. Brno: Univerzita obrany, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-653-3.
 2. 2008

 3. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Standardizace v oblasti krizového řízení. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. Brno: ESF MU a MF ČR, 2008. s. 166-172. ISBN 978-80-210-4671-9.
 4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Význam a strukturní diverzifikace možné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 131-143, 12 s. ISBN 978-80-210-4671-9.
 5. 2007

 6. VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Zuzana KERESTEŠOVÁ a Miroslav KOLLÁR. Baseline Study on Corporate Social Responsibility Practices in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: UNDP, 2007. 62 s. UNDP Regional Bureau for Europe. ISBN 978-92-9504-274-2.
 7. JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. 294 s. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 8. GRENAROVÁ, Renée. The Qualities Deciding about the Professional Fitness of a Teacher of Foreign Languages at Today´s School. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. s. 103-106, 294 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 9. 2006

 10. JANÍKOVÁ, Věra. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenzen - Standards - Module. 2006.
 11. 2004

 12. HAVLIŠ, Jan a Andrej SHEVCHENKO. Absolute Quantification of Proteins in Solutions and in Polyacrylamide Gels by Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 76, č. 11, s. 3029-3036, 7 s. ISSN 0003-2700.
 13. MALÝ, Ivan. Aktuální otázky přípravy ekonomů pro veřejný (resp. neziskový) sektor. Veřejná ekonomika a správa. In Veřejná ekonomika a správa. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 8-12. ISBN 80-248-0739-4.
 14. TRNA, Josef. Evaluační standardy ve fyzikálním vzdělávání. In Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 52-63. ISBN 80-244-0922-4.
 15. BAŽANT, Ivo, Pavel DRÁŠIL, Tomáš PITNER a Boris ŠIMÁK. Relevantní standardy v oblasti e-Learningu. Praha: CESNET z.s.p.o., 2004. 17 s. 24/2004.
 16. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004. 108 s. Standardy. ISBN 80-7196-294-5.
 17. 2003

 18. PITNER, Tomáš. Metadatová infrastruktura. In Moderné informačné systémy. 2003.
 19. MALÝ, Ivan. Standardy v oblasti zdravotní péče. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 201-204. ISBN 80-210-3192-1.
 20. ŠPALEK, Jiří a Josef MECH. Vliv aplikace standardů ISVS na svobodný přístup k informacím. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. s. 23-32. ISBN 80-248-0430-1.
 21. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Petra KUZMOVÁ. Vliv standardů veřejných služeb na finanční stabilitu nestátních neziskových organizací. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU, 2003. s. 98-108. ISBN 80-210-3192-1.
 22. 2002

 23. RIHA, Zdenek. Introduction to biometrics. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen, 2002. 19 s. ISBN 80-902715-9-6.
 24. KLIMUSOVÁ, Helena. Standardy pro pedagogické a psychologické testování - zdroj inspirace. In Psychologické dny 2002 - "Kořeny a vykořenění". Olomouc: ČMPS, Psychologický ústav AV ČR, 2002. s. 28-35. ISBN 80-86174-05-0.
 25. MATYÁŠ, Václav a Eva RACKOVÁ. Standardy v oblasti bezpečnosti IS/IT. In Sborník příspěvků z XX. konference EurOpen. 1. vyd. Praha: EurOpen.CZ, Praha, 2002. s. 1-8. ISBN 80-902715-9-6.
 26. 2001

 27. SEDLÁČEK, Jaroslav. Auditing. Brno: MU Brno, 2001. 176 s. ISBN 80-210-2527-1.
 28. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001. 148 s. ISBN 80-7196-095-0.
 29. 2000

 30. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2000. 100 s. ISBN 80-7196-097-7.
 31. 1998

 32. MATOUŠEK, Alois, Josef TRNA a Boris RYCHNOVSKÝ. Fyzickogeografické standardy ve vztahu ke standardům z přírodních věd. In Sbor. prací z konfer. "Cesty k tvořivé škole". Brno: PdF MU Brno, 1998. s. 417-422. ISBN 80-210-1938-7.
 33. TRNA, Josef. Kompetence, standardy, dovednosti a diagnostika ve výuce fyziky. In Physical Education Today and After 2000. Prešov, Slovakia: Fakulta humanitnych a prierodnych vied PU, 1998. s. 32-35. ISBN 80-88885-31-0.
 34. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 148 s. ISBN 80-7196-095-0.
 35. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 96 s. ISBN 80-7196-097-7.
 36. 1996

 37. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Vzdělávací evaluační standardy v přírodovědě. In Pedagogická diagnostika ´95. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1996. s. 88-93. ISBN 80-7042-106-1.
 38. TRNA, Josef. Vzdělávací standardy pro základní a střední školy. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1996, roč.46, č. 4, s. 349-353. ISSN 0031-3815.
 39. 1994

 40. FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 255 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 10:17