Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. PÓČ, David. Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy. 1.vydání. Ostrava: VŠB-TUO,Ekonomická fakulta, 2007. s. 283-290, 8 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
  2. 2006

  3. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování. In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 217-220, 4 s. ISBN 8021041552.
  4. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu a jejich začlenění do strategických dokumentu. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 11. mezinárodní konference na téma "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Využití tradic v cestovním ruchu". Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, 2006. s. 35-40, 6 s. ISBN 80-7040-895-2.
  5. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu v ČR a jejich začlenění do strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu. Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2006. COT business.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 10. 2019 08:34