Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. CÍSAŘ, Ondřej a Martin KOUBEK. Do-It-Yourself Activism in Central Eastern Europe: The Case of the Hardcore Scene in the Czech Republic. In ECPR Workshop Session Nicosia 2006. 2006.
 2. SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 104-118. ISBN 80-210-4145-5.
 3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006. 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2.
 4. 2003

 5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486. ISSN 0038-0288.
 6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6.
 7. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura, Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212.
 8. 2000

 9. NEDBÁLKOVÁ, Kateina. Subkultura homosexuál v Brn. Sociologický asopis, Praha: Sociologický ústav AV R, 2000, roč. 36, č. 3, s. 317-332. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2019 12:22