Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2017

  1. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876.
  2. 2015

  3. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Mezigenerační učení vs. mezigenerační vzdělávání: Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli a její diskuze. In Aeduca. 2015.
  4. 2009

  5. LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late stage of their career: on the methodology of the research and its first results. In Proceedings of International conference on educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta: Eastern Mediterranean University, 2009. s. 1338-1343. ISBN 978-975-8401-66-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 05:28