Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 57-71. ISSN 1211-6335.
  Název česky: Publilius Optatianus Porfyrius: charakteristické rysy pozdně antické figurální poetiky
  RIV/00216224:14210/07:00023003 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Optatianus; late ancient poetry; technopaegnion; carmina figurata; structuralism
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 12. 2012 08:46.
Zobrazeno: 16. 10. 2021 06:10