Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.), Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
 2. 2009

 3. ŠEŠULKA, Vojtěch a Peter MILO. Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic. In Moravskoslezské paleozoikum 2009. 2009.
 4. 2008

 5. DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic. Ve službách archeologie 1/2008, Brno, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 41-47. ISSN 1802-5463.
 6. 2004

 7. PODBORSKÝ, Vladimír. O rondelech, rondeloidech a kruzích vůbec. ERA 21 - ekologie, realizace, architektura, Brno: Vydavatelství ERA Brno, 2004, roč. 4. ročník, č. 4/2004, s. 68-70. ISSN 1213-6212.
 8. 2002

 9. KAZDOVÁ, Eliška. Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic, JZ Morava. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zborník referátov z 20. pracovného stretnutia, Liptovská Sielnica 9.-12.X. 2001. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2002. s. 129-136. ISBN 80-88709-57-1.
 10. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Stanovení společných technologických znaků dvou částí antropomorfní nádoby lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2002. 430 s. Archeaologica Slovaca Monographiae, Tomus.IV. ISBN 80-88709-57-1.
 11. 1997

 12. PODBORSKÝ, Vladimír. Počátky studia sociálních a duchovních struktur pravěku na příkladu archeologických výzkumů v Těšeticích-Kyjovicích. Editoři: Eliška Kazdová; Vladimír Podborský. In KAZDOVÁ, Eliška a Vladimír PODBORSKÝ. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. První. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 1997. s. 7-37, 31 s. ISBN 978-80-210-4330-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 8. 2019 04:50