Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVOTNÝ, Vít, Michal ŠTEFÁNIK, Dávid LUPTÁK a Petr SOJKA. Towards Useful Word Embeddings: Evaluation on Information Retrieval, Text Classification, and Language Modeling. In Aleš Horák and Pavel Rychlý and Adam Rambousek. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 37-46. ISBN 978-80-263-1600-8.
  workshop homepage PDF (fulltext)
  RIV/00216224:14330/20:00117105 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Novotný, Vít (203 Česká republika, garant, domácí) -- Štefánik, Michal (703 Slovensko, domácí) -- Lupták, Dávid (703 Slovensko, domácí) -- Sojka, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Evaluation; word vectors; word2vec; fastText; information retrieval; text classification; language modeling
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 16. 5. 2022 15:08.
 2. 2008

 3. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
  Název česky: Od myšlenky v hlavě na papír a zpět
  RIV/00216224:14330/08:00024492 Účelové publikace. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Sojka, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: competing patterns;context-sensitive patterns;machine learning;natural language engineering;hyphenation; [Thai text] segmentation;disambiguation;part of speech tagging;digitization;digital libraries;navigation;hypertext;MSC;text classification
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 23. 6. 2009 13:52.
 4. 2004

 5. BLAŤÁK, Jan, Lubomír POPELÍNSKÝ a Eva MRÁKOVÁ. Fragments and Text Categorization. In The Companion Volume to the Proceedings of 42st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Barcelona (Spain): Association for Computational Linguistics, 2004. s. 226-229. ISBN 1-932432-33-7.
  Název česky: Fragmenty a kategorizace textů
  Název anglicky: Fragments and Text Categorization
  RIV/00216224:14330/04:00010203 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Španělsko.
  Blaťák, Jan (203 Česká republika) -- Popelínský, Lubomír (203 Česká republika, garant) -- Mráková, Eva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: text classification; fragments

  Změnil: RNDr. Jan Blaťák, Ph.D., učo 2978. Změněno: 3. 2. 2005 16:57.
 6. MRÁKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jan BLAŤÁK. Víceslovné výrazy a klasifikace českých textů. In Znalosti 2004, sborník posterů. 1. vyd. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 53-56.
  Název anglicky: Multiword expressions and Czech document classification
  RIV/00216224:14330/04:00010075 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
  Mráková, Eva (203 Česká republika, garant) -- Popelínský, Lubomír (203 Česká republika) -- Blaťák, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: text classification; machine learning; multword expressions

  Změnil: RNDr. Jan Blaťák, Ph.D., učo 2978. Změněno: 24. 5. 2004 22:52.
Zobrazeno: 30. 11. 2022 14:02