Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny. 2008.
  webové stránky zvoucí organizace
  Název česky: Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny
  Název anglicky: The Scenotest in context of child psychiatric hospital
  RIV/00216224:14210/08:00033277 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychodiagnostic; psychotherapy; play-therapy; theraplay
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 8. 3. 2008 10:27.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry. In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
  URL
  Název česky: Terapeutický a diagnostický potenciál hry
  Název anglicky: Therapeutic and diagnostic potential of the play
  RIV/00216224:14210/08:00033278 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychodiagnostic; psychotherapy; play-therapy; theraplay
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 15:00.
 3. HUMPOLÍČEK, Pavel. The Scenotest in clinical praxis. In lecture at Donaustauf Klinik. 2008.
  Název česky: Scénotest v klinické praxi
  Název anglicky: The Scenotest in clinical praxis
  RIV/00216224:14210/08:00034077 Vyžádané přednášky. Psychologie. angličtina. Německo.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; use; praxis
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 15:06.
 4. 2007

 5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi. 2007.
  Název česky: Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi
  Název anglicky: Potentials and limits of application The Scenotest in practice of psychological counseling
  RIV/00216224:14210/07:00031896 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; workshop

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 08:39.
 6. 2006

 7. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology. 2006.
  Název česky: Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology
  Název anglicky: The Scenotest - educational and casuistry workshop for special pedagogists and counseling psychologists
  RIV/00216224:14210/06:00018498 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; workshop

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 14. 4. 2010 20:17.
 8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový seminář. 2006.
  Název česky: Scénotest - výukový seminář
  Název anglicky: The Scenotest - educational and casuistry workshop
  RIV/00216224:14210/06:00018497 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; workshop

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:32.
 9. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář. 2006.
  Název česky: Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář
  Název anglicky: The Scenotest - educational, training and casuistry workshop
  RIV/00216224:14210/06:00018499 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; workshop

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:33.
 10. HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. s. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
  URL
  Název česky: Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti
  Název anglicky: The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder
  RIV/00216224:14210/06:00017195 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Ješinová, Kamila (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychodiagnostic; forensic psychological assessment; assessment methods
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:55.
 11. HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. 2006.
  URL
  Název anglicky: The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder
  RIV/00216224:14210/06:00017194 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Ješinová, Kamila (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychodiagnostic and psychotherapy; forensic;

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:34.
 12. 2005

 13. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  Název česky: Scénotest
  Název anglicky: The Scenotest
  RIV/00216224:14210/05:00021298 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Humpolíčková, Jana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; Theraplay; play; play therapy; play diagnostic; projective methods; psychology; psychotherapy; psychodiagnostic
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 14. 6. 2007 09:34.
 14. 2004

 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
  URL
  Název anglicky: The Scenotest - handbook for practice
  RIV/00216224:14210/04:00010363 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: handbook; The Scenotest; play; play-therapy; theraplay; child; adolescents; psychotherapy; psychodiagnostic; application; psychological assessment; assessment methods

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 08:19.
 16. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář. In Pedagogicko-psychologická poradna v Uherském Hradišti. 2004.
  Název anglicky: The Scenotest - educational and casuistry workshop
  RIV/00216224:14210/04:00010243 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; workshop
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 17:37.
 17. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování. In Klinicko psychologické dny, Praha. 2004.
  URL
  Název česky: Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování
  Název anglicky: The Scenotest: its use for diagnostic and therapy of behaviour disorder
  RIV/00216224:14210/04:00009949 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; clinical assessment and therapy; children
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 17:46.
 18. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika formálních a obsahových znaků stavby scény u dětí a dospívajících s diagnostikovanou poruchou chování. 2004.
  URL
  Název anglicky: The specifics of formal and content scene-traits in children and adolescents with behaviour and emotions disorder
  RIV/00216224:14210/04:00010344 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; play-therapy; behaviour and emotions disorder; psychological intervention.

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:51.
 19. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování - Scénotest. 2004.
  URL
  Název anglicky: The specifics of scenes in childrens with behaviour and emotions disorder - The Scenotest
  RIV/00216224:14210/04:00010291 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; play-therapy; behaviour and emotions disorder; psychological intervention.

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:52.
 20. 2003

 21. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychologická terapie hrou - Scénotest. In 24. česko-slovenská psychoterapeutická konference (Luhačovice). 2003.
  Název anglicky: The Psychological Play-therapy - The Scenotest
  RIV/00216224:14230/03:00008984 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; play-therapy
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:00.
 22. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest. In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Praha). 2003.
  URL
  Název anglicky: The Scenotest
  RIV/00216224:14210/03:00009845 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; clinical assessment and therapy
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:04.
 23. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest. In Klinicko psychologické dny, Praha: AKP, Testcentrum, s.r.o. 2003.
  URL
  Název česky: Scénotest
  Název anglicky: The Scenotest
  RIV/00216224:14230/03:00008619 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; clinical assessment and therapy
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:03.
 24. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - psychoterapie hrou. 2003.
  Název česky: Scénotest - psychoterapie hrou
  Název anglicky: The Scenotest - psychological play-therapy
  RIV/00216224:14210/03:00021178 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; play-therapy; workshop

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:53.
 25. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář se zaměřením na poradensko-psychologickou praxi. In Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži. 2003.
  Název anglicky: The Scenotest - educational and casuistry workshop directed at psychological counselling practice
  RIV/00216224:14230/03:00008986 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy; workshop
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:08.
 26. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v poradensko-psychologické praxi. In Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 & Občanské sdružení PROFI. 2003.
  Název česky: Scénotest v poradensko-psychologické praxi
  Název anglicky: The Scenotest in psychological counselling practice
  RIV/00216224:14230/03:00008959 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; psychological counselling and psychotherapy
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:10.
 27. 2002

 28. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu. Prolegomena Scénotestu, Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1-33. ISSN 1214-0090.
  URL
  Název anglicky: Prolegomenon of The Scenotest
  RIV/00216224:14230/02:00006103 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; play-therapy; therapeutic assessment; mimetic; family; projective method; development; stage; World-Test; Test of Univerze

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 13. 5. 2003 08:50.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel, Gabriela HRONCOVÁ a Lenka ŠTORKOVÁ. Scénotest: Příručka. Brno: Cv VOE FSS MU Brno, 2002. 103 s. Interní studijní materiál MU Brno - překlad.
  Název anglicky: The Scenotest: Manual
  RIV/00216224:14230/02:00006436 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Hroncová, Gabriela (203 Česká republika) -- Štorková, Lenka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; projective psychodiagnostic methods; mimetic technique

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 08:57.
 30. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
  URL
  Název anglicky: Special phenomena by ROR and its symbolic potential
  RIV/00216224:14230/02:00006405 Prezentace na konferencích. Psychologie. angličtina. Itálie.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Svoboda, Mojmír (203 Česká republika) -- Slobodník, Roman (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: The Rorschach test; The Scenotest; symbol; special phenomena; clinical psychology
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 30. 8. 2010 09:01.
 31. 2001

 32. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA a Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 s. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
  URL
  Název anglicky: The Sceno test: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure
  RIV/00216224:14230/01:00006087 Účelové publikace. Psychologie. čeština. Česká republika.
  von Staabs, Gerdhild (756 Švýcarsko) -- Šturma, Jaroslav (203 Česká republika) -- Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: The Scenotest; projective method; diagnostic; psychology; psychodiagnostic; play-assessment; World-test

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:57.
Zobrazeno: 28. 2. 2020 04:41