Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny. 2008.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry. In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
  3. 2005

  4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  7. 2004

  8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2020 19:54