Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. FRIÁK, Martin, Holec DAVID, Yvonna JIRÁSKOVÁ, Martin PALM, Frank STEIN, Dušan JANIČKOVIČ, Naďa PIZŮROVÁ, Petr DYMÁČEK, Ferdinand DOBEŠ, Petr ŠESTÁK, Jan FIKAR, Jiří ŠREMR, Luděk NECHVÁTAL, Sabina OWEISOVÁ, Vojtěch HOMOLA, Andrii TITOV, Anton SLÁVIK, Ivana MIHÁLIKOVÁ, Jana PAVLŮ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Joerg NEUGEBAUER, Damien BOUTUR, Yuri LAPUSTA a Mojmír ŠOB. Theory-guided design of novel Fe-Al-based superalloys. In M. Heilmaier, M. Krüger, S. Mayer, M. Palm, F. Stein. Proceedings Intermetallics 2017. 2017. vyd. Jena, Germany: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, 2017. s. 123-125, 3 s. ISBN 978-3-9816508-9-1.
 2. 2009

 3. ADAM, Jan, Zdeněk KŘÍŽ, Martin PROKOP, Michaela WIMMEROVÁ a Jaroslav KOČA. Analyzing and modelling thermodynamics; the key to lectin engineering. In Cukrblik 2009. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 11. ISBN 978-80-210-4831-7.
 4. LACINA, Aleš. Ideální plyn v gymnaziálním kurzu fyziky. Matematika, fyzika, informatika, Praha: Prometheus, 2009, roč. 18, č. 7, s. 408-421. ISSN 1210-1761.
 5. 2008

 6. MANASIJEVIC, Dragan, Jan VŘEŠŤÁL, Duško MINIC, Aleš KROUPA, Dragana ŽIVKOVIČ a Živan ŽIVKOVIČ. Experimental investigation and thermodynamic description of the In-Sb-Sn ternary system. Journal of Alloys and Compounds, Elsevier, 2008, roč. 450, č. 1, s. 193-199. ISSN 0925-8388.
 7. VŘEŠŤÁL, Jan. Fe-Cr-Mn in Ternary Alloy Systems - Phase Diagrams, Crystallographic and Thermodynamic Data: Iron Systems, Part 2: Selected Systems from C-Cr-Fe to Co-Fe-S. 1. vyd. Heidelberg: Springer-Verlag, Berlin, 2008. 14 s. Landolt-Boernstein New Series IV/11D2. ISBN 978-3-540-74196-1.
 8. PAVLŮ, Jana. Laves Phases with Zirconium and Chromium. In VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 79-80, 2 s. ISBN 978-80-210-4525-5.
 9. PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Stabilita chromových Lavesových fází. In VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-107, 1 s. ISBN 978-80-210-4525-5.
 10. 2007

 11. PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Ab initio and thermodynamic study of Ta- and Nb-Cr Laves phases. In European Congress on Advanced Materials and Processes - EUROMAT 2007. Frankfurt am Main (Germany): Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 2007. s. 93-93, 1 s.
 12. LAMEIGNERE, Emilie, Lenka MALINOVSKÁ, Annabelle VARROT, Margita SLÁVIKOVÁ, Edward P. MITCHELL, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. Etudes structure-fonction d'une lectine soluble de Burkholderia cenocepacia et comparaison avec PA-IIL de Pseudomonas aeruginosa. In 8ème Colloque des Jeunes Chercheurs de la Mucoviscidose. Paris: Vaincre de la Mucoviscidose, 2007. s. X, 1 s.
 13. VŘEŠŤÁL, Jan, Aleš KROUPA, Adéla ZEMANOVÁ, Jana HOUSEROVÁ a Jiří PINKAS. Fázové rovnováhy v soustavách pro pájky bez olova. In Sborník přednášek: VII.Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 133-134, 2 s. ISBN 80-210-4235-4.
 14. PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. First-principles lattice stabilities of Laves phases in chromium alloys. In VIII International Workshop of APDTC. Bucharest (Romania): Romanian Academy, 2007. s. 3-3, 1 s.
 15. VŘEŠŤÁL, Jan. International advisory board - TOFA (Thermodynamics of Alloys) 2008, Krakow, Poland. 2007.
 16. PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Lattice stabilities of Laves phases in chromium alloys. In CALPHAD XXXVI. Pennsylvania (USA): The Pennsylvania State university, 2007. s. 27-27, 1 s.
 17. MANASIJEVIČ, Dragan, Jan VŘEŠŤÁL, Dragan MINIČ, Aleš KROUPA, Dragana ŽIVKOVIČ a Živan ŽIVKOVIČ. Phase Equilibria and Thermodynamics of the Bi-Sb-Sn Ternary System. Journal of Alloys and Compounds, Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 438, -, s. 150-157. ISSN 0925-8388.
 18. LAMEIGNERE, Emilie, Lenka MALINOVSKÁ, Annabelle VARROT, Edward P. MITCHELL, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. Structure, specificity and affinity or BclA, a soluble mannose-binding lectin from Burkholderia cenocepacia. In Glycobiology 2007. Boston: Society for Glycobiology, 2007. s. 63.
 19. KROUPA, Aleš, Alan DINSDALE, Andrew WATSON, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří VÍZDAL a Adéla ZEMANOVÁ. The development of the COST 531 lead-free solders thermodynamic database. JOM, WARRENDALE, PA 15086 USA: MINERALS METALS MATERIALS SOC, 2007, roč. 59, č. 7, s. 20-25. ISSN 1047-4838.
 20. FÖRSTEROVÁ, Michaela, Ivona SVOBODOVÁ, Přemysl LUBAL, Petr TÁBORSKÝ, Jan KOTEK, Petr HERMANN a Ivan LUKEŠ. Thermodynamic study of lanthanide(III) complexes with bifunctional monophosphinic acid analogues of H4dota and comparative kinetic study of yttrium(III) complexes. Dalton transactions : an international journal of inorganic chemistry, Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2007, xxx, č. 2, s. 535-549. ISSN 1477-9226.
 21. MARROTE, Karine, Charles SABIN, Cathy PRÉVILLE, Myriam MOUMÉ-PYMBOCK, Michaela WIMMEROVÁ, Edward P. MITCHELL, Anne IMBERTY a René ROY. X-ray Structures and Thermodynamics of the Interaction of PA-IIL from Pseudomonas aeruginosa with Disaccharide Derivatives. ChemMedChem, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 2, č. 9, s. 1328-1338. ISSN 1860-7187.
 22. 2006

 23. VŘEŠŤÁL, Jan, Jiří PINKAS, Andrew WATSON, Andew SCOTT, Jana HOUSEROVÁ a Aleš KROUPA. Assessment of the Phase Diagram and Thermodynamic Data in the Bi-Pd System. In Lead-free Solder Materials - COST Action 531. 1. vyd. Genova, Italy: Universita degli Studi di Genova, Italy, 2006. s. 25-25, 1 s.
 24. VŘEŠŤÁL, Jan, Jiří PINKAS, Andy WATSON, Andrew SCOTT, Jana HOUSEROVÁ a Aleš KROUPA. Assessment of the thermodynamic properties and phase diagram of the Bi-Pd system. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, roč. 30, č. 1, s. 14-17. ISSN 0364-5916.
 25. WIMMEROVÁ, Michaela, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Stephanie PERRET, Jan ADAM, Edward MITCHELL a Anne IMBERTY. Bacterial lectins and recognition of host glycan. In XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 91. ISBN 80-969532-6-5.
 26. WIMMEROVÁ, Michaela, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Stephanie PERRET, Jan ADAM, Edward MITCHELL a Anne IMBERTY. Bacterial lectins and recognition of host glycan: strategies for high affinity binding. In 1st European Chemistry Congress. Budapest: 1st European Chemistry Congress, 2006. s. 379. ISBN 963-9319-61-9.
 27. VŘEŠŤÁL, Jan a Herbert IPSER. Bezolovnaté pájky. Inovační podnikání a transfer technologií, Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 20-21. ISSN 1210-4612.
 28. HOUSEROVÁ, Jana a Mojmír ŠOB. Energetics of sigma phase formation in Mo-X (X=Co, Cr, Fe) systems. In Diffusion and Thermodynamics of Materials /IX/. Brno: IPM AS CR, 2006. s. 34. ISBN 80-239-7467-X.
 29. LAMEIGNERE, Emilie, Charles SABIN, Eric DUCHAUD, Martina POKORNÁ, Edward P. MITCHELL, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. Identification de lectines solubles dans les bactéries du complexe Burkholderia cepacia et caractérisation structurale de BclA. In 7ème Colloque des Jeunes Chercheurs de la Mucoviscidose. Paris: Vaincre de la Mucoviscidose, 2006. s. X, 1 s.
 30. LAMEIGNERE, Emilie, Charles SABIN, Eric DUCHAUD, Martina POKORNÁ, Edward P. MITCHELL, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. Identification of soluble lectins in bacteria of the Burkholderia cepacia complex and structural characterisation of BclA. In 9th European Training Course on Carbohydrates. Netherland: VLAG, 2006. s. 51.
 31. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Edward P. MITCHELL, Martin PROKOP, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of PA-IIL lectin and related affinity changes – computational and thermodynamic study. In European Congress of Young Chemists - YoungChem 2006. Pultusk,: Chemical Scientific Society Flogiston, 2006. s. 50.
 32. ADAM, Jan, Martina POKORNÁ, Edward P. MITCHELL, Martin PROKOP, Zdeněk KŘÍŽ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of PA-IIL lectin and related affinity changes – computational and thermodynamic study. In abc 5 - Application of Biocalorimetry. Zaragoza: Microcal, 2006. s. 75-174.
 33. DRÁPALA, Jaromír, Aleš KROUPA, Jan VŘEŠŤÁL a Petr ZLATOHLÁVEK. Phase Equilibria and Thermodynamic Modeling in the Cu-In-Sn System. In Materials Science&Technology 2006. 1. vyd. Cincinnati, OH: TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2006. s. 193-193, 1 s.
 34. MANASIJEVIČ, Dragan, Jan VŘEŠŤÁL, D. MINIČ, Dragana ŽIVKOVIČ a Živan ŽIVKOVIČ. Phase equilibria of the Bi-Sb-Sn and In-Sb-Sn ternary systems. In Lead-free Solder Materials - COST Action 531. 1. vyd. Genova, Italy: Universita degli Studi di Genova, Italy, 2006. s. 21-21, 1 s.
 35. VŘEŠŤÁL, Jan, Aleš KROUPA a Mojmír ŠOB. Použití výpočtů elektronové struktury ab initio pro predikci struktury superaustenitických ocelí. In 6. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 112-113, 2 s. ISBN 80-210-3943-4.
 36. ZEMANOVÁ, Adéla, Olga SEMENOVA, Aleš KROUPA, Jan VŘEŠŤÁL, Karthik CHANDRASEKARAN, Klaus RICHTER a Herbert IPSER. Prediction of Phase Equilibria in the System Ag-In-Pd in Comparison with Experimental Data. In Lead-free Solder Materials - COST Action 531. 1. vyd. Genova, Italy: Universita degli Studi di Genova, Italy, 2006. s. 35-35, 1 s.
 37. SABIN, Charles, Michaela WIMMEROVÁ, Rene ROY, Catherine GAUTIER, Edward P. MITCHELL a Anne IMBERTY. Structural and functional study of the lectin (PA-IIL) from Pseudomonas aeruginosa. In 9th European Training Course on Carbohydrates. Netherland: VLAG, 2006. s. 72.
 38. DRÁPALA, Jaromír, Petr KUBÍČEK, Jan VŘEŠŤÁL a Monika LOSERTOVÁ. Study of Reaction Diffusivity in the Copper-Indium-Tin Ternary System. In 9th Seminar Diffusion and Thermodynamics of Materials. 1. vyd. Brno: Institut of Physics of Materials AS CR Brno, 2006. s. 67-67, 1 s. ISBN 80-239-7467-X.
 39. DINSDALE, Alan, Andrew WATSON, Aleš KROUPA, Jiří VÍZDAL, Jan VŘEŠŤÁL a Adéla ZEMANOVÁ. The COST 531 thermodynamic database: its development and its use for modeling of lead free solders. In Lead-free Solder Materials - COST Action 531. 1. vyd. Genova, Italy: Universita degli Studi di Genova, Italy, 2006. s. 22-22, 1 s.
 40. BROŽ, Pavel, Bernd BAUFELD a Marion BARTSCH. Theoretical and Experimental Study of Phase Equilibria in Ni-Based Coatings. In TOFA 2006, Book of Abstracts and Program. 2006. vyd. Beijing, China: University of Science & Technology Beijing (USTB), China, 2006. s. 51-51, 1 s.
 41. POPOVIČ, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Thermodynamic Optimization of the Ni-Al-W System. In HTMC-XII, Book of Abstracts and Program. 2006. vyd. Vienna, Austria: Department of Inorganic Chemistry / Materials Chemistry University of Vienna, 2006. s. 9-9, 1 s.
 42. POPOVIČ, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Thermodynamic Optimization of the Ni-Al-W System Based on Experimental Data. In TOFA 2006, Book of Abstracts and Program. 2006. vyd. Beijing, China: University of Science & Technology Beijing (USTB), China, 2006. s. 46-46, 1 s.
 43. WIMMEROVÁ, Michaela, Martina POKORNÁ, Charles SABIN, Stephanie PERRET, Jan ADAM, Edward MITCHELL a Anne IMBERTY. Thermodynamics of interaction between bacterial lectins and host carbohydrates: strategies for high affinity binding. In 23rd International Carohydrate Symposium. Vancouver, Canada: National Research Center Canada, 2006. s. 117.
 44. 2005

 45. BROŽ, Pavel, Bernd BAUFELD a Marion BARTSCH. Aplikace termodynamických výpočtů fázových rovnováh pro vysvětlení změn v mikrostruktuře ochranných povlaků na bázi niklu. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2005. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 16-18, 3 s. ISBN 80-210-3637-0.
 46. BUCHTOVÁ, Veronika, Dragana ŽIVKOVIČ, Jan VŘEŠŤÁL, Dragan MANASIJEVIČ a Aleš KROUPA. Comparison of Prediction of Phase Equilibria in the Ag-In-Sb System at 200 C with Experimental Data. Monatshefte für Chemie, Wien: Springer, 2005, roč. 136, č. 11, s. 1939-1945. ISSN 0026-9247.
 47. POPOVIČ, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Determination of phase equilibria in the Ni-Al-W system. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 74-76, 3 s. ISBN 80-210-3637-0.
 48. STARÁ, Zdenka, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Microstructure and phase equilibria in Ni-Al-Cr-Co alloys. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 86-88, 3 s. ISBN 80-210-3637-0.
 49. BURŠÍK, Jiří, Pavel BROŽ, Jiří POPOVIČ a Zdenka STARÁ. Microstructure and Phase Equilibria in Ni-Al-Cr-Co Alloys. In EUROMAT 2005. 2005. vyd. Prague: Czech Society for New Materilas and Technologies, 2005. s. 56-56, 1 s.
 50. POPOVIČ, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Optimization of Phase Equilibria in the Ni-Al-W System with Respect to New Phase Information. In Week of Doctoral Students 2005 - WDS' 05. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 2005. s. 485-488, 4 s. ISBN 80-86732-59-2.
 51. ZEMANOVÁ, Adéla, Olga SEMENOVA, Aleš KROUPA, Jan VŘEŠŤÁL, Karthik CHANDRASERARAN, Klaus RICHTER a Herbert IPSER. Phase Equilibria in the Ag-In-Pd System at 700 C. Monatshefte für Chemie, Wien: Springer, 2005, roč. 136, č. 11, s. 1931-1937. ISSN 0026-9247.
 52. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK a Zdenka STARÁ. Phase Equilibria in the Ni-Al-W System at 900 C. Monatshefte für Chemie, Austria: Springer Wien, 2005, roč. 136, č. 11, s. 1915-1920. ISSN 0026-9247.
 53. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Rudolf FORET. Simulation of Carbon and Nitrogen Redistribution in 15CrMoV 2-5-3 / P91 Experimental Weld Joint. In EUROMAT 2005. 2005. vyd. Prague: Czech Society for New Materilas and Technologies, 2005. s. 61-61, 1 s.
 54. TÁBORSKÝ, Petr, Přemysl LUBAL, Josef HAVEL, Jan KOTEK, Petr HERMANN a Ivan LUKEŠ. THERMODYNAMIC AND KINETIC STUDIES OF LANTHANIDE(III) COMPLEXES WITH H5do3ap (1,4,7,10-TETRAAZACYCLODODECANE-1,4,7-TRIACETIC-10-(METHYLPHOSPHONIC ACID)), A MONOPHOSPHONATE ANALOGUE OF H4dota. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha, 2005, roč. 70, č. 11, s. 1909-1942. ISSN 0010-0765.
 55. VŘEŠŤÁL, Jan, Jiří PINKAS, Aleš KROUPA, Jana HOUSEROVÁ, Andrew SCOTT a Andrew WATSON. Thermodynamic Assessment of Phase Diagram of Bi-Pd System. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2005. s. 40-40, 1 s.
 56. POPOVIČ, Jiří, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Thermodynamic optimization of the Ni-Al-Cr-Co system on the base of experimental phase data. In JUNIORMAT ' 05. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 103-106, 4 s. ISBN 80-214-2984-4.
 57. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK a Jiří POPOVIČ. Thermodynamic Optimization of the Ni-Al-W System. In 10 th International Symposium on Physics of Materials - ISPMA 10. 2005. vyd. Prague: Charles University, 2005. s. -, 1 s.
 58. 2004

 59. CHVÁTALOVÁ, Květuše, Jana HOUSEROVÁ, Mojmír ŠOB a Jan VŘEŠŤÁL. First-principles calculations of energetics of sigma phase formation and thermodynamic modeling in the Fe-Ni-Cr system. Journal of Alloys and Compounds, Londýn: Elsevier, 2004, roč. 378, 1-2, s. 71-74. ISSN 0925-8388.
 60. SVOBODOVÁ, Ivona, Michaela MUDROVÁ, Přemysl LUBAL, Jan KOTEK, Petr HERMANN, Josef HAVEL a Ivan LUKEŠ. KINETIC STUDIES OF COMPLEXATION AND DECOMPLEXATION OF BIS(PHOSPHONIC ACID) CYCLAM DERIVATIVES WITH COPPER(II) ION. In Book of Abstracts of Inorganic Reaction Mechanisms Meeting 2003, January 8-10, 2004, Athens, Greece. Athens: National and Kapodistrian University of Athens, 2004. s. 10.
 61. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK, Radim PICHA a Jan ŠIMEČEK. Modelling and Experimental Study of Phase Equilibria in Ni-Al-Cr-Ti and Ni-Al-Cr-Co Systems. In CALPHAD XXXIII, Program&Abstracts. Krakow: Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, 2004. s. 65-65, 1 s.
 62. BURŠÍK, Jiří, Pavel BROŽ a Radim PICHA. Phase Equilibria in the Ni-Al-W System. In TOFA 2004, Book of Abstracts, Program. Vienna: Department of Inorganic Chemistry Materials Chemistry Group University of Vienna and Austrian Chemical Society, 2004. s. 2-2, 1 s.
 63. PICHA, Radim, Jan VŘEŠŤÁL a Aleš KROUPA. Prediction of alloy surface tension using a thermodynamic database. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2004, roč. 28, č. 2, s. 141-146. ISSN 0364-5916.
 64. VŘEŠŤÁL, Jan. TOFA 2004 - Thermodynamics of Alloys 2004. 2004.
 65. 2003

 66. KOTEK, Jan, Petr HERMANN a Přemysl LUBAL. Complexing Properties of Tetraazamacrocycles with Phosphorus Acid Pendant Arms. In Book of Abstracts of XXVIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry, Gdansk, Poland, July 13-18 2003. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2003. s. OP02, 1 s. ISBN 83-914495-6-4.
 67. SVOBODOVÁ, Ivona, Přemysl LUBAL, Jan KOTEK, Petr HERMANN, Josef HAVEL a Ivan LUKEŠ. Kinetic Complexation and Decomplexation Study of 1,8-bis(methylphosphonic) Derivatives with Some Metal Ions. In Book of Abstracts of XXVIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry, Gdansk, Poland, July 13-18 2003. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2003. s. P118, 1 s. ISBN 83-914495-6-4.
 68. 2002

 69. KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B49, s. 101-105. ISSN 0231-7664.
 70. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK a Radim PICHA. Phase Equilibria Calculations in the Ni-Al-Cr-Co and Ni-Al-Cr-W Systems with Respect to New Experimental Information on the gamma and gamma' Phase Region. In Calphad XXXI, Program and abstracts. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweeden, 2002. s. -, 1 s.
 71. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK, Milan SVOBODA a Aleš KROUPA. Theoretical and experimental study of the gamma and gamma' equilibrium in Ni-based Superalloys. Materials Science and Engineering, Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 324A, 1-2, s. 28-33. ISSN 0921-5093.
 72. BROŽ, Pavel, Milan SVOBODA, Jiří BURŠÍK, Aleš KROUPA a Jitka HAVRÁNKOVÁ. Theoretical and experimental study of the influence of Cr on the gamma + gamma' phase field boundary in the Ni-Al-Cr system. Materials Science and Engineering, Netherland: Elsevier, 2002, roč. 325A, 1-2, s. 59-65. ISSN 0921-5093.
 73. 2001

 74. HAVRÁNKOVÁ, Jitka, Jan VŘEŠŤÁL, Ligen WANG a Mojmír ŠOB. Ab initio analysis of energetics of sigma-phase formation in Cr-based systems. Physical Review B, USA: The American Physical Society, 2001, roč. 63, č. 17, s. 174104-1. ISSN 0163-1829.
 75. HAVRÁNKOVÁ, Jitka, Jiří BURŠÍK, Aleš KROUPA a Pavel BROŽ. Experimental study and thermodynamic assessment of the Ni-Al-Cr-Mo system at 1173 K. Scripta Materialia, USA: Pergamon, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 121-126. ISSN 1359-6462.
 76. VŘEŠŤÁL, Jan. First Principles Calculations Results in Phase Diagram Calculations. In First Yugoslav Symposium on Thermodynamics and Phase Diagrams. Bor, 2001. s. 2.
 77. VŘEŠŤÁL, Jan. First-principles Calculations Results in Phase Diagram Construction. Journal of Mining and Metallurgy, Bor, Yugoslavia: Technical Faculty University of Belgrade, 2001, roč. 37, 3-4, s. 29-40. ISSN 1450-5339.
 78. FRIÁK, Martin, Mojmír ŠOB, Jana HOUSEROVÁ a Jan VŘEŠŤÁL. Modelling the Sigma-phase Based on Equilibrium Volume First-Principles Calculations Results. In CALPHAD XXX. York, 2001. s. 13.
 79. KROUPA, Aleš, Jitka HAVRÁNKOVÁ, Martina COUFALOVÁ, Milan SVOBODA a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Diagram in Iron-rich Corner of the Fe-Cr-Mo-V-C System below 1000 K. Journal of Phase Equilibria, Ohio: ASM International, 2001, roč. 22, č. 3, s. 312-323. ISSN 1054-9714.
 80. PICHA, Radim, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Phase structure study of Ni-Al-Cr-W and Ni-Al-Cr-Co alloys. In JUNIORMAT '01. Brno: Ústav materiálového inženýrství F. Píška VUT FSI v Brně a Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001. s. 31-34. ISBN 80-214-1885-0.
 81. VŘEŠŤÁL, Jan. Recent progres in modelling of sigma-phase. Archives of Metallurgy, Krakow: Polish Acad.Sci.Comm.Metallurgy,Krakow, 2001, roč. 46, č. 3, s. 239-247. ISSN 0860-7052.
 82. SVOBODA, Milan, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Structure of Superaustenitic Steels After Long-term Annealing. In Seminar on Thermodynamics of Materials. 1. vyd. Brno: Masaryk University in Brno, 2001. s. 83-86. ISBN 80-210-2702-9.
 83. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK a Radim PICHA. Study and modelling of the gamma and gamma' phase equilibrium in Ni-Al-Cr-Co system. In Seminar on Thermodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno, 2001. s. 70-74. ISBN 80-210-2702-9.
 84. PICHA, Radim, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Study of phase equilibria in Al-Cr-Ni-W and Al-Cr-Ni-Co alloys. In 10th Annual Conference of Doctoral Students WDS'01 "WEEK OF DOCTORAL STUDENTS 2001". Prague: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2001. s. 561-565. ISBN 80-85863-73-1.
 85. BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK, Radim PICHA a Aleš KROUPA. Theoretical and experimental study of the gamma and gamma' equilibrium in the Ni-Al-Cr-Co and Ni-Al-Cr-W systems. In CALPHAD XXX, Technical Programme & Abstracts. York, England: University of Manchester, UK, 2001. s. 73.
 86. 2000

 87. KUBIŠTA, Jaroslav a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamics of the Liquid Co-Cu System and Calculation of Phase Diagram. Journal of Phase Equilibria, Ohio: ASM International, 2000, Vol.21, č. 2, s. 125-129. ISSN 1054-9714.
 88. 1999

 89. LACINA, Aleš. Atom - from hypothesis to certainty. Physics Education, Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 1999, roč. 34, č. 6, s. 397-402. ISSN 0031-9120.
 90. HAVRÁNKOVÁ, Jitka, Jan VŘEŠŤÁL, Josef TOMISKA a Universitaet Wien. Mass Spectrometric Determination of the Thermodynamic Properties of Liquid Co-Cr System. Kovové materiály, Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, 1999, roč. 37, č. 1, s. 34-40. ISSN 0023-432X.
 91. LACINA, Aleš. Vznik a vývoj termodynamiky a statistické fyziky. Školská fyzika, Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1999, roč. 6, mimořádné, s. 40-44. ISSN 1211-1511.
 92. 1998

 93. LACINA, Aleš. Atom - od hypotézy k jistotě. Československý časopis pro fyziku, Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1998, roč. 48, č. 5, s. 282-286. ISSN 0009-0700.
 94. TOMISKA, Josef a Jan VŘEŠŤÁL. Computation of phase equilibria in the Fe-Ni-Cr system based upon mass spectrometric investigations. Thermochimica Acta, Amsterdam: Elsevier, 1998, roč. 314, s. 155-167. ISSN 0040-6031.
 95. HAVRÁNKOVÁ, Jitka, Jan VŘEŠŤÁL, Josef TOMISKA a Universitaet Wien. Mass Spectrometric Determination of the Excess Properties in the Co-Cr System and Calculation of Phase Diagram. Berichte Bunsengesellschaft fur Physikalische Chemie, Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 1998, roč. 102, č. 9, s. 1225-1230. ISSN 0005-9021.
 96. HOUSEROVÁ, Jana a Jan VŘEŠŤÁL. Porovnání modelu roztoku s asociáty a modelu iontové kapaliny pro roztoky s uspořádáním částic: Soustava Ba-O. In Difúze a termodynamika materiálů. 1. vyd. Brno: Ústav fyziky materiálů AVČR, 1998. s. 93-96, 4 s. ISBN 80-214-1128-7.
 97. HAVRÁNKOVÁ, Jitka a Pavel BROŽ. Stanovení termodynamických funkcí kapalné fáze soustavy FECRCO s ohledem na kvalitu binárních dat. In Difúze a termodynamika materiálů. Brno: ÚFM AVČR Brno, VUT Brno, Vědecká společnost pro nauku o kovech, Česká společnost pro nové materiály a technologie, 1998. s. 159-162. ISBN 80-214-1128-7.
 98. BROŽ, Pavel, Milan SVOBODA a Aleš KROUPA. Teoretické modelování fázové rovnováhy gama+gama' v soustavě AL-X-NI (X=CR, MO) a srovnání s experimentem. In Difúze a termodynamika materiálů. Brno: ÚFM AVČR Brno, VUT Brno, Vědecká společnost pro nauku o kovech, Česká společnost pro nové materiály a technologie, 1998. s. 101-104. ISBN 80-214-1128-7.
 99. 1997

 100. LACINA, Aleš. Atom-od hypotézy k jistotě. Školská fyzika, Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1997, roč. 4, č. 4, s. 3-9. ISSN 1211-1511.
 101. LACINA, Aleš. Sadi Carnot a jeho přínos k rozvoji termodynamiky. Československý časopis pro fyziku, Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1997, roč. 47, č. 2, s. 113-117. ISSN 0009-0700.
 102. 1996

 103. LACINA, Aleš. Sadi Carnot a jeho příspěvek k termodynamice. Školská fyzika, Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1996, roč. 3, č. 4, s. 13-18. ISSN 1211-1511.
 104. 1995

 105. VŘEŠŤÁL, Jan, Ivo STLOUKAL a Institut of Physics of Materials ASCR Brno. Modelling of Phase Diagram Boundaries at Equilibrium of Two Binary Regular Phases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha, 1995, roč. 60, s. 911-916. ISSN 0010-0765.
 106. TOMISKA, Josef, Pavel BROŽ a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamics of the Ternary System Fe-Ni-Cr in the FCC Solid Phase. In Design Fundamentals of High Temperature Composites, Intermetallics and Metal-Ceramics Systems. 1. vyd. Warrendale, Pensylvania: The Minerals, Metals and Materials Society, 1995. s. 309-321, 13 s.
 107. 1985

 108. KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 04:17