Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. HORKÁ, Hana a Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004, s. 66-76, 12 s. ISBN 80-7042-376-5.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000, s. 921-924.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s.

  1996

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, roč. 36, č. 2, s. 19-20. ISSN 1210-3691.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 21:15