Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. FASSMANN, Antonín, Peter AUGUSTÍN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan SLAPNIČKA a Ladislav STRAŠÁK. Tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti - klinika a experiment. In INTERDENTAL 2009. 2009. ISBN 978-80-970144-2-1.
   Název česky: Tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti - klinika a experiment
   Název anglicky: Tissue engineering in orofacial region - clinical and experimental results
   ORL, oftalmologie, stomatologie. slovenština. Mexiko.
   Klíčová slova anglicky: tissue engineering; regeneration; PRP; proliferation; growth factors
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 11. 6. 2009 22:21.

  2008

  1. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ, Michal CRHA, Josef JANČÁŘ a Petr GÁL. Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage. Acta Veterinaria. 2008, roč. 77, č. 2, s. 277-284. ISSN 0001-7213.
   Název česky: Biomateriály a kmenové buňky v léčbě poraněné kloubní chrupavky
   Název anglicky: Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage
   RIV/00216224:14110/08:00027069 Článek v odborném periodiku. Traumatologie a ortopedie. angličtina. Česká republika.
   Nečas, Alois (203 Česká republika) -- Plánka, Ladislav (203 Česká republika, garant) -- Srnec, Robert (203 Česká republika) -- Raušer, Petr (203 Česká republika) -- Urbanová, Lucie (203 Česká republika) -- Lorenzová, Jana (203 Česká republika) -- Crha, Michal (203 Česká republika) -- Jančář, Josef (203 Česká republika) -- Gál, Petr (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Tissue engineering;mesenchymal stem cells;cartilage;physis;joint;meniscus
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., učo 20583. Změněno: 25. 6. 2009 11:49.
  2. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jan SLAPNIČKA. Resektívne a regeneračné techniky v parodontológii. In Interdental 2008 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2008, s. 14-14. ISBN 978-80-969906-6-5.
   Název česky: Resektivní a regenerační techniky v parodontologii
   Název anglicky: Resection and regeneration techniques in periodontology
   ORL, oftalmologie, stomatologie. slovenština. Slovensko.
   Klíčová slova anglicky: guided bone regeneration; tissue engineering; platelet rich plasma; periodontology
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 2. 2. 2009 08:56.
  3. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jan SLAPNIČKA. Tissue engineering surgical method in therapy of Papillon-Lefevre syndrome. In Abstract book. Washington, DC.: AstraTechDental, 2008, s. 208-208.
   Název česky: Metoda tkáňového inženýrství při terapii Papillon-Lefevre syndromu
   Název anglicky: Tissue engineering surgical method in therapy of Papillon-Lefevre syndrome
   ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Spojené státy.
   Klíčová slova anglicky: tissue engineering; Papillon-Lefevre syndrome; guided bone regeneration; biomaterial
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 2. 2. 2009 08:57.
  4. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jan SLAPNIČKA. Tissue engineering surgical method in therapy of trauma defects. In Abstract book. Washington, DC: AstraTechDental, 2008, s. 207-208.
   Název česky: Metoda tkáňového inženýrství v terapii traumatických defektů
   Název anglicky: Tissue engineering surgical method in therapy of trauma defects
   ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Spojené státy.
   Klíčová slova anglicky: tissue engineering; trauma defect; periodontal disease; bone regeneration
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 2. 2. 2009 08:58.
  5. FASSMANN, Antonín, Peter AUGUSTÍN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jan SLAPNIČKA. Zkušenosti s aplikací PRP plazmy v regeneraci kostních defektů. In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 53-54. ISBN 978-80-210-4596-5.
   Název česky: Zkušenosti s aplikací PRP plazmy v regeneraci kostních defektů
   Název anglicky: Experiences with the application of PRP plasma in bone defect regeneration
   ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: platelet rich plasma; PRP; bone defect; tissue engineering; growth factor
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 2. 2. 2009 08:59.

  2007

  1. SLOVÍKOVÁ, Alexandra, Ladislav PLÁNKA, Helga KECOVÁ, Alois NEČAS a Josef JANČÁŘ. Příprava a modifikace porézních kolagenových substrátů pro tkáňové inženýrství. In Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. Brno: VFU Brno, 2007, s. 47-50, 56 s. ISBN 978-80-7305-009-2.
   Název česky: Příprava a modifikace porézních kolagenových substrátů pro tkáňové inženýrství.
   Název anglicky: Preparation and modification of porous collagen scaffold for Tissue engineering.
   Organická chemie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: scaffold;collagen;tissue engineering
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., učo 20583. Změněno: 23. 3. 2010 19:28.

  2006

  1. SLAPNIČKA, Jan, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Peter AUGUSTÍN. Papillon-Lefevre syndrome: a case report of the 12-year boy treated by tissue engineering method. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2006, roč. 33, Suppl. 7, s. 135-136. ISSN 0303-6979.
   Název česky: Papillon-Lefevre syndrom: kazuistika 12-letého pacienta léčeného tkáňovým inženýrstvím
   Název anglicky: Papillon-Lefevre syndrome: a case report of the 12-year boy treated by tissue engineering method
   RIV/00216224:14110/06:00016980 Článek v odborném periodiku. ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Dánsko.
   Slapnička, Jan (203 Česká republika, garant) -- Fassmann, Antonín (203 Česká republika) -- Izakovičová Hollá, Lydie (203 Česká republika) -- Augustín, Peter (703 Slovensko)
   Klíčová slova anglicky: Papillon-Lefévre syndrome; tissue engineering; case report
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 18. 2. 2007 23:14.

  2005

  1. BULIK, Oliver. Přehled současných implantačních materiálů do kostních defektů. In Mezinárodní pracovní seminář Stomatologického výzkumného centra. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3868-3.
   Název anglicky: Contemporary implant materials for bone defects

   Klíčová slova anglicky: bone grafts; allogeonous; autogenous; hydroxylapatite; osteogenesis; tissue engineering

   Změnila: Ing. Alena Franková, učo 619. Změněno: 27. 12. 2005 11:02.

  2002

  1. FAJKUS, Jiří, Marta ŠIMÍČKOVÁ a Jan MALÁSKA. Tiptoeing to chromosome tips: facts, promises and perils of today's human telomere biology. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. London: ROYAL SOC LONDON, 2002, roč. 357, April, s. 545-562. ISSN 0962-8436.
   Název anglicky: Tiptoeing to chromosome tips: facts, promises and perils of today's human telomere biology
   RIV/00216224:14310/02:00006954 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Fajkus, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Šimíčková, Marta (203 Česká republika) -- Maláska, Jan (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: human telomere; telomerase regulation; cancer; inhibiotin; cell engineering; tissue engineering
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Změněno: 30. 6. 2009 12:49.
Zobrazeno: 21. 7. 2024 18:42