Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KÁŇA, Tomáš. Einige tschechische Toponyma in elektronischen Korpora und ihre Äquivalente im Deutschen. Jena, 2009.
 2. BLAŽEK, Václav. Zoudeta ore. In Jazyk a jeho proměny (Michaela Čornejová & Pavel Kosek). Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 21-26, 5 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 3. 2008

 4. BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Tocharians. Who they were, where they came from and where they lived. Lingua Posnaniensis. 2008, Neuveden, č. 50, s. 47-74, 27 s. ISSN 0079-4740.
 5. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Vlastní jména zeměpisná v díle Jindřicha Hýzrla z Chodů. In Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008. 7 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 6. 2007

 7. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. s. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7.
 8. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. Linguistica online. 2007, roč. 6, -, s. -, 11 s. ISSN 1801-5336.
 9. 2006

 10. ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, roč. 47, -, s. 140-150. ISSN 1211-4413.
 11. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, roč. 34, -, s. 27-40. ISSN 1028-1495.
 12. 2004

 13. PODHORNÁ, Alena. Parlers argotiques: comparaison morpho-sémantique et formelle - exemple des 'argotoponymes'. In Rencontres françaises - Brno 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 287-294. ISBN 80-210-3482-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 10:59