Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. BINDER, Werner. Shifting Imaginaries in the War on Terror. The Rise and Fall of the Ticking Bomb Torturer. Social Imaginaries. 2016, roč. 2, č. 1, s. 219-250. ISSN 2393-2503.
 2. 2014

 3. BINDER, Werner. Folter als Performanz. In Bernhard Giesen, Werner Binder, Marco Gerster, Kim-Claude Meyer. Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist: Velbrück, 2014. s. 66-78, 23 s. Not specified. ISBN 978-3-942393-64-5.
 4. 2009

 5. LANGÁŠEK, Tomáš. Ochrana před mučením a špatným zacházením. In Marian Kokeš - Ivo Pospíšil (ed.): In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 121-133, 310 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
 6. 2008

 7. VYHNÁNEK, Ladislav. Věc Gäfgen proti Německu (Následky nelidského zacházení v krajní nouzi). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 299-307. ISSN 1212-2211.
 8. 2004

 9. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2022 21:42