Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. VOKURKA, Jan. Onemocnění dutiny ústní pro všeobecné lékaře. In Seminář SVL ČLS JEP. 2015.
 2. 2010

 3. VOJTANÍK, Pavol, Pavel KVASNIČKA a Radek PIKULA. Komplikace léčení zlomenin proximální tibie. In II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Mikulov 2010. 2010.
 4. 2009

 5. PŘIKRYL, Radovan. Deprese z různých úhlů pohledu III. Galén. Praha: Galén, 2009. 209 s. Galén. ISBN 978-80-7262-5.
 6. PŘIKRYL, Radovan. Depresivní porucha: diagnotika a léčba. In Acta Aphasiologica. Brno: TA-SERVICE, s.r.o., 2009. s. 16-20. ISBN 978-80-904020-1-0.
 7. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Patrik PRACHÁR a Jan VOKURKA. Mikrobiologické aspekty parodontologického ošetrovania. In InDent. 2009.
 8. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie, bolest a její léčba. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2009, roč. 10, č. 26, s. 26-27. ISSN 0044-1996.
 9. 2008

 10. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana KAPLANOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology. Geneva, 2008, roč. 3, č. 4, s. 80-83. ISSN 1556-0864.
 11. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed. 1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. 12; 550. Standardy léčebných postupů a kvalita zdrav.péče. ISSN 1803-120X.
 12. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 2, č. 2, s. 79-84. ISSN 1802-2960.
 13. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas - Case Report. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 67-67. ISSN 1210-7859.
 14. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas: A Case Report. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 15. SMILEK, Pavel. Diagnostika a léčba rýmy. Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2008, roč. 7, č. 4, s. 20-23. ISSN 1213-8711.
 16. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER, Petronela AMBROŠOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Disekce aneurysmatu ascendentní aorty - příčina srdeční tamponády. Geriatria. Bratislava, 2008, XIV., č. 3, s. 135-139. ISSN 1335-1850.
 17. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Has high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation therapeutic potential in schizophrenia? In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 18. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Hodgkinův lymfom. In Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 169-176. ISBN 978-80-247-2502-4.
 19. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Hojení chronických ran - wound care - wound healing - wound management. 1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. 13; 550 s. Standardy léčebných postupů a kvalita zdrav. péče. ISSN 1803-120X.
 20. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Chronická myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 47-55. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 21. VAŠKŮ, Vladimír. Léčba psoriázy léky místními a celkovými. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 213. ISSN 0009-0514.
 22. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Léčba srdečního selhání ve stáří. Interní medicina pro praxi. Praha, 2008, roč. 10, č. 5, s. 212-215. ISSN 1212-7299.
 23. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona: ECNP, 2008. s. 468-469. ISSN 0924-977X.
 24. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Mnohočetný myelom. Klinická onkologie Supplement 2008. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 1/2008, č. 21, s. 187-189. ISSN 0862-495X.
 25. VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 4, s. 175. ISSN 0009-0514.
 26. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
 27. VYBÍHAL, Václav. Normotenzní hydrocefalus - diagnostika a léčba. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 65-65. ISSN 1210-7859.
 28. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2008, roč. 2008, Suppl. A, s. A14-A14, 1 s. ISSN 1213-1814.
 29. PŘIKRYL, Radovan. Nové možnosti léčby deprese pomocí moderních neurostimulačních metod. Lékařské listy, příloha ZN. Praha: Zdravotnicke noviny, 2008, roč. 16, č. 16, s. 28-32, 4 s. ISSN 1214-7664.
 30. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 1212-0383.
 31. RULCOVÁ, Jarmila. Těžké formy akné a jejich léčba - I. díl. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 2, č. 4, s. 179-180. ISSN 1802-2960.
 32. RULCOVÁ, Jarmila. Těžké formy akné a jejich léčba - II. část. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 2, 5-6, s. 230-233. ISSN 1802-2960.
 33. RÁČIL, Zdeněk, Jiří MAYER, Jana KOCMANOVÁ, Jan HABER, N. MALLÁTOVÁ, M. KOUBA, P. SEDLÁK, E. FABER, E. HEROLD, Peter MÚDRY, L. DRAGON, M. KARAS, V. BUCHTA, J. VYDRA, M. KOLÁR, J. TRUPL, V. MARESOVÁ, H. ROZSYPAL, O. NÝC a K. CWIERTKA. Treatment for invasiveness aspergillosis-recommendations of professionals. Vnitřní lékařství. CZ: Brno: Medica Healtword, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1187-94, 7 s. ISSN 0042-773X.
 34. HÁBER, J., Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER, N. MALÁTOVÁ, M. KOUBA, P. SEDLÁČEK, E. FÁBER, I. HEROLD, Peter MÚDRY, L. DRGONA, Ivana KOCMANOVÁ, M. KARAS, V. BUCHTA, J. VYDRA, M. KOLÁR, J. TRUPL, V. MARESOVÁ, H. ROZSYPAL, O. NÝC a K. CWIERTKA. Treatment of invasive candidiasis-Recommendations of professional. Vnitřní lékařství. CZ: Brno: Medica Healtword, 2008, roč. 54, č. 54, s. 1174-1184, 10 s. ISSN 0042-773X.
 35. 2007

 36. ČEŠKOVÁ, Eva, Daria VALENTOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ a Jan DUFEK. Antidepressants in treatment of eating disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2007, roč. 17, suppl. 4, s. 354-355. ISSN 0924-977X.
 37. DASTYCHOVÁ, Eliška. Atopický ekzém. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 1, č. 4, s. 177-181. ISSN 1802-2960.
 38. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 39. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed. Dermatologie pro praktické lékaře. Praha: Medakta s.r.o., 2007, I, I, s. 21-25. ISSN 1802-1727.
 40. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Jiří PETERA. Brachytherapy and percutaneous stenting in the treatment of cholangiocarcinoma: a prospective randomised study. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 175-9, 5 s. ISSN 0720-048X.
 41. MAYER, Jiří, J. SCHWARZ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. BREJCHA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin TRBUŠEK a Viera KUHROVÁ. Co nám v každodenní praxi skutečně říkají tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie? Transfůze a hematologie dnes. 2007, roč. 13, č. 3, s. 106-116. ISSN 1803-6597.
 42. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA a Markéta VAVŘÍKOVÁ. Crohn's disease at the small bowel imaging by the ultrasound-enteroclysis. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 153-9, 7 s. ISSN 0720-048X.
 43. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana KUBEŠOVÁ a Zuzana NAVRÁTILOVÁ. Dekubitus-komplexní pohled geriatra. Interní medicína pro praxi. 2007, roč. 9, č. 11, s. 499-506. ISSN 1212-7299.
 44. DASTYCHOVÁ, Eliška. DERM/23 Kontaktní ekzém - dermatitida. Programy kvality a standardy léčebných postupů. Praha: Verlag Dashofer s.r.o., 2007, roč. 2, č. 2, s. 1-21. ISSN 1801-7789.
 45. VYBÍRAL, Zbyněk. Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?). 2007.
 46. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, suppl. 2, s. 454-454. ISSN 0586-7614.
 47. KUNEŠ, David. Integrace v psychoterapii. Psychoterapie. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1/1, č. 1, s. 27-33. ISSN 1802-3983.
 48. FLÁŠAROVÁ, Veronika, Veronika SLONKOVÁ, Irena SOUCHOPOVÁ a Hana KUKAČKOVÁ. Kongenitální lymfangiom a lymfedém; kazuistika. In Sborník abstrakt LYMPHO 2007, XXXIII. Kongres Evropské lymfologické společnosti a Kongres České lymfologické společnosti. 2007.
 49. VAŠKŮ, Vladimír. Kožní T-buněčné lymfomy - diagnostika a terapie. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2007, roč. 9, č. 5, s. 561-568. ISSN 1212-4184.
 50. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1212-0383.
 51. ŠPINAROVÁ, Lenka. Léčba srdečního selhání ve stáří. In Sborník abstrakt XII. Zlínské geriatrické dny. Zlín. Zlín, 2007. s. 33.
 52. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ a Otakar BEDNAŘÍK. Maligní nádory hlavy a krku. www.euni.cz. Praha: Pears Health Cyber, EUNI, 2007, roč. 1, č. 1, s. x, x. ISSN 1802-050X.
 53. HORVÁTH, Teodor. Moderní trendy v chirurgické léčbě plicní rakoviny. Přehled. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
 54. VAŠKŮ, Vladimír. Moderní trendy v léčbě kožních T buněčných lymfomů. In Lékařské listy Příloha Zdravotnických novin. 2007.
 55. MAISNAR, Vladimír, J. RADOCHA, Tomáš BÜCHLER, V. BLÁHA, J. MALÝ a Roman HÁJEK. Monotherapy with low-dose thalidomide for relapsed or refractory multiple myeloma: better response rate with earlier treatment. European Journal of Haematology. England: Blackwell, 2007, roč. 79, č. 4, s. 305-309. ISSN 0902-4441.
 56. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Nemedikamentózní léčba CHOPN. In Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 14-14. ISBN 978-80-254-0470-6.
 57. BENÁKOVÁ, Nina, Karel ETTLER, Jiří ŠTORK a Vladimír VAŠKŮ. Psoriáza nejen pro praxi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7254-966-5.
 58. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2007, roč. 2007, č. 117, s. 78-79. ISSN 0001-690X.
 59. ŠAFÁŘOVÁ, Kateřina a Vladimír VAŠKŮ. Rosacea faciei. Dermatologie. Praha: Medakta s.r.o., 2007, roč. 1, č. 2, s. 64-66. ISSN 1802-1719.
 60. RULCOVÁ, Jarmila. Stárnutí kůže, příčiny, prevence a léčba v přehledu. In Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. Ostrožská Nová Ves, 2007. s. 13-13.
 61. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, roč. 28, č. 6, s. 811-814. ISSN 0172-780X.
 62. 2006

 63. ALBANESE, A., M.P. BARNES, K.P. BHATIA, E. FERNANDEZ-ALVAREZ, G. FILLIPINI, T. GASSER, J.K. KRAUS, A. NEWTON, Ivan REKTOR, M. SAVOIARDO a J. VALLS-SOLÉ. A systematic review on the diagnosis and treatment of primary (idiopathic) dystonia and dystonia plus syndromes: report of an EFNS/MDS-ES Task Force. European Journal of Neurology. 2006, roč. 5, č. 13, s. 433-444. ISSN 1351-5101.
 64. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Dekubitus - jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě? Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 144-149. ISSN 1212-7973.
 65. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: series of three case reports. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. 1, s. 103-103. ISSN 0920-9964.
 66. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Hypertenze - léčba ve vyšším věku. Klinická farmakologie a farmacie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 140-143. ISSN 1212-7973.
 67. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 16, suppl. 4, s. 444-445. ISSN 0924-977X.
 68. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 1, s. 67-68. ISSN 1211-7579.
 69. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Léčba bércového vředu moderními krycími prostředky a jejich indikace v jednotlivých fázích hojení. Derma 3. tisícročia. Košice, 2006, VI., 1-2, s. 4-7. ISSN 1335-7913.
 70. BAREŠ, Martin, Miroslava MUCHOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Myoklonus – srovnání účinnosti léčby podle typu ovlivněných neurotransmiterových systémů. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2006, roč. 7, č. 1, s. 43-45. ISSN 1213-1814.
 71. MACHÁLKA, Milan. Osteonekróza čelistí po komplexní léčbě nádorů bisfosfonáty. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. S2, s. 79-82. ISSN 0042-773X.
 72. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie. První. Praha: Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, 2006. 317 s. 1301. ISBN 80-7367-154-9.
 73. VAŠINA, Lubomír. Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long term excessive stress. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity P 10. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 21-29. ISBN 80-210-4144-7.
 74. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 8, s. 416-422. ISSN 1212-0383.
 75. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 416-422, 6 s. ISSN 1212-0383.
 76. 2005

 77. PODLAHA, Jiří. Carotid endarterectomy-treatment trends. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko: Slovak Academic Press, s.r.o., Bratislav, 2005, roč. 6-7/2005, č. 106, s. 226-230. ISSN 0006-9248.
 78. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání v ambulanci praktického lékaře. Interní medicina pro praxi. Konice: SOLEN, s.r.o., 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 95-102. ISSN 1212-7299.
 79. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Doporučené postupy léčby u bipoílární poruchy v dětství a adolescenci. Praha ČR: Tigis, 2005. 1 s. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, suppl. ISBN 1211-7579.
 80. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Farmakologická léčba juvenilní bipolární poruchy. Praha, ČR: ČLS JEP, 2005. 6 s. Česká a Slovenská Psychiatrie. ISBN 1212-0383.
 81. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Hypertenze a stárnutí srdce z pohledu geriatra. Kardiologická revue. 2005, s. 160-165. ISSN 1212-4540.
 82. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní dysfunkce u neuropsychiatrických onemocnění /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 23. ISSN 1211-7579.
 83. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární poruchy. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2005, roč. 6, č. 4, s. 172-178, 4 s. ISSN 1213-0508.
 84. SŤAHEL, Pavel, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL a David TRUNEC. Plasma treatment of polymers. In Sborník Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. vyd. Brno: ČSPU, 2005. s. 95-99. ISBN 80-239-6135-7.
 85. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA a Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 48-48. ISSN 1211-7579.
 86. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Purpura pigmentová chronická. In Lékařské repetitorium. 1. vyd. Praha, 2005. s. 525. Galén. ISBN 80-7262-351-6.
 87. ČÁSLAVA, Tomáš. Rizika při ošetření onkologického pacienta. In Pražské dentálaní dny 2005. Praha: Česká stomatologická komora, 2005. s. 61-61. ISSN 1212-5725.
 88. SKOTÁKOVÁ, Simona, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 105-106. ISSN 1211-7579.
 89. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Současné možnosti ovlivnění poruchy paměti u schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 29-30. ISSN 1211-7579.
 90. JANYPKA, P., V. ŠURIOVÁ, Michal JAŠŠO, Henrich KRUMP, Ivan HUDEC, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a M. ONDÁŠ. Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. 2005. Patent. Číslo: PP73-2005. Vydavatel: Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. Místo vydání: Bratislava. Název vlastníka: Matador Půchov. Datum registrace: 17. 6. 2005. Datum přijetí: 17. 6. 2005.
 91. POHANKA, Michal, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jiří PULKRÁBEK a Ivan REKTOR. The long-lasting improvement of sexual dysfunction in patients with advanced, fluctuating Parkinson's disease induced by pergolide: Results of an open, prospective, six months and one-year follow-up. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 68, č. 3, s. 164-168. ISSN 1210-7859.
 92. ŠPÁC, Jiří a Jiří PAŘENICA. Vliv předchozí dlouhodobé léčby aspirinem na klinický průběh akutního koronárního syndromu. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51/2005, č. 6, s. 664-671, 6 s. ISSN 0042-773X.
 93. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. Výsledky léčby gefitinebem (Iressou) u 89 nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2005. s. 253-254. ISBN 80-86793-05-2.
 94. SMILEK, Pavel. Záněty paranasálních dutin. Medicina po promoci. Praha, 2005, roč. 6, č. 8, s. 56-60. ISSN 1212-9445.
 95. SMILEK, Pavel. Záněty paranazálních dutin. Medicina po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2005, roč. 6, č. 5, s. 45-49. ISSN 1212-9445.
 96. 2004

 97. PAVELKA, Zdeněk, Jaroslav ŠTĚRBA, Karel ZITTERBART a Tomáš KEPÁK. Aktuální možnosti diagnostiky a léčby nádorů centrálního nervového systému u dětí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2004, roč. 6, č. 6, s. 636-642, 5 s. ISSN 1212-4184.
 98. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Ambulantní léčba srdečního selhání v ordinaci praktického lékaře. Medicína po promoci. Praha: MMN, s.r .o, Bělohorská 71, 2004, roč. 1/5, č. 1, s. 59-64. ISSN 1212-9445.
 99. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed. 1. vyd. Praha: Triton, 2004. 139 s. ISBN 80-7254-469-1.
 100. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 40-40. ISSN 1211-7579.
 101. REKTOR, Ivan, Irena REKTOROVÁ a Václav SUCHÝ. How to treat tremor - A 1729 opinion. Journal of Neurology. 2004, roč. 251, č. 5, s. 525-528. ISSN 0340-5354.
 102. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Komplexní přístu k léčbě chronických ran - I. část. Sestra. Praha, 2004, č. 5, s. 35-36. ISSN 1210-0404.
 103. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Léčba bércového vředu. Referátový výběr. Praha, 2004, roč. 46, č. 3, s. 10-18. ISSN 1213-9106.
 104. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 25-27. ISSN 1213-0508.
 105. INDRÁK, Karel, Ladislav DUŠEK, Marie JAROŠOVÁ, K. SIČOVÁ, Jan MUŽÍK, T. SZOTKOWSKI, Jiří VORLÍČEK, J. VOGLOVÁ a Jiří MAYER. Model populaního klinického registru umožujícího hodnocení léebné pée - projekt alert. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, Supp 2004, s. 79-83. ISSN 0862-495X.
 106. HLINOMAZ, Ota. Prevence a léčba ischemické choroby srdeční. Medicina po promoci. 2004, roč. 5, č. 5, s. 3-8. ISSN 1212-9445.
 107. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza ve světle současných poznatků. Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2004, roč. 3, č. 4, s. 96-98. ISSN 1213-8711.
 108. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, M. PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation and obsessive-compulsive disorder /OCD/. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 8, s. 1953-1953. ISSN 1388-2457.
 109. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ a Martin PERNA. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a obsedantně kompulsivní porucha: kazuistické pozorování. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 36-38. ISSN 1211-7579.
 110. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a obsedantně kompulzivní porucha. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 49. ISSN 1211-7579.
 111. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Vitiligo. Postgraduální medicína. Praha, 2004, roč. 3, č. 6, s. 306-311. ISSN 1212-4184.
 112. ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Wychovanie ku wartosciom sprawców czynów przestepczych w warunkach skazania na kare pozbawienia wolnosci. Wroclaw: Instytut Pedagogiky, Uniwersytet Wroclawski, 2004.
 113. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 114. 2003

 115. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Algoritmy léčby ADHD a komorbidních poruch. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, 1 suppl., s. 16. ISSN 1211-7579.
 116. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bradavice a jejich léčba. Sestra. Praha, 2003, roč. 110, č. 5, s. 40-40. ISSN 1210-0404.
 117. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Zdeněk ADAM. Bronchogenní karcinom. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2003, roč. 5, č. 5, s. 498-506. ISSN 1212-4184.
 118. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy dětské a dorostové psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 3, s. 129-133. ISSN 1212-0383.
 119. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperkinetická porucha u dětí- algoritmy léčby. In Terapeutické algoritmy v pedopsychiatrii - časť II. Bratislava: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie PS SLS, 2003. s. 1-3.
 120. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronická venózní insuficience pohledem dermatologa. In Sborník - ANGIO 2003. 1. vyd. Brno, 2003.
 121. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Chronické srdeční selhání. Současná klinicá praxe. 2003, roč. 2, č. 1, s. 19-21. ISSN 1213-7790.
 122. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Marie KALFUSOVÁ. Léčba hypertenze po transplantaci srdce. In XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003. s. 72.
 123. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Léčba prvních epizod schizofrenie risperidonem (Česko-slov.psychofarm.konf., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 15. ISSN 1211-7579.
 124. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Onemocnění oběhové soustavy. In Vnitřní lékařství pro nelékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Manus, 2003. s. 66-70. ISBN 80-86571-02-5.
 125. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Vladimír SPURNÝ a Zdeněk MECHL. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 67 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-3061-5.
 126. PAVELKA, Zdeněk, Jaroslav ŠTĚRBA a Tomáš KEPÁK. Současné možnosti léčby rizikových embryonálních nádorů CNS u dětí starších 3 let - zkušenosti s protokolem SJMB 97. Detský lekár. Bratislava, 2003, roč. 2, č. 2, s. 13-17. ISSN 1335-0838.
 127. ŠPINAROVÁ, Lenka. Těžké srdeční selhání a možnosti jeho léčby. In Sborník XX.konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003. s. 71.
 128. SULCOVA, Alexandra a Steven GOLDBERG. The neurobiology of methamphetamine abuse. Adiktologie. R, Tišnov: Sdružení SCAN, 2003, roč. 3, č. 2, s. 13-23, 10 s. ISSN 1213-3841.
 129. 2002

 130. NOVOTNÝ, Miroslav a Rom KOSTŘICA. Betaserc v léčbě závratí. In Vertigo jako mezioborový problém. Praha: Česká otoneurologická sekce ORL společnosti, 2002. s. 22-23. ISBN 80-85977-42-7.
 131. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Léčba tikových poruch v dětské psychiatrii. Neurologie v praxi. 2002, roč. 3, č. 4, s. 29-32. ISSN 1213-1814.
 132. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.
 133. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. SANQUIS. Praha: FOIBOS PRESS s.r.o., 2002, roč. 19, není, s. 26-28. ISSN 1212-6535.
 134. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Terapie schizoafektivní poruchy - zkušenosti z brněnské psychiatrické kliniky. Psychiatria Danubina. 2002, roč. 9, suppl. 1, s. 16-16. ISSN 0353-5053.
 135. ŠPINAROVA, Lenka. Těžké srdeční selhání a možnosti jeho léčby. Intervenční a akutní kardiologie. Praha: Solen s r.o., 2002, roč. 1, 2(suppl), s. 18. ISSN 1213-807X.
 136. 2001

 137. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A Realistic View of the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topic. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2001. s. 167-172. Lung Cancer Current Topic. ISBN 88-323-1603-X.
 138. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Květa PIROCHTOVÁ. Basalioma multiplices v postradiační lokalitě. Derma 3. tisícročia. Slovenská republika, Bratislava, 2001, I, č. 3, s. 27-30. ISSN 1335-7913.
 139. VÁLKOVÁ, H., Vratislava ČERNÍKOVÁ a K. MECLOVÁ. Imprisonment Today and Tomorrow. Hague: Kluwer Law Internacional, 2001. 23 s. 1. vydání. ISBN 90-411-1581-1.
 140. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Sabina ŠVESTKOVÁ. Léčba chronických ran. Česká republika, Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno, 2001. 72 s. Učebnice. ISBN 80-7013-348-1.
 141. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Květa PIROCHTOVÁ. Mnohočetné recidivující projevy granuloma faciale. Derma 3.tisícročia. Slovenská republika, Bratislava, 2001, I, s. 25-29. ISSN 1335-7913.
 142. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Mozková perfuze a deprese-99mTc-HMPAO SPECT. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 68-73. ISSN 1211-7579.
 143. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Nové poznatky o hojení chronických ran z pohledu dermatologa. Universitas. Česká republika, 2001, č. 3, s. 43-48. ISSN 1211-3384.
 144. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Plísňové onemocnění nehtů - onychomycosis. Sestra. 1210-0404, 2001, č. 6, s. 48.
 145. LITZMAN, Jiří. Primární imunodeficitní stavy u dospělých. Forum medicinae. Praha, 2001, roč. 3, 5-6, s. 95-97. ISSN 1212-4230.
 146. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Sabina ŠVESTKOVÁ. Problematika hojení ran a léčby bércových vředů v dějinách mediciny. Praktická flebologie. Česká republika, Praha, 2001, X, č. 3, s. 322-324. ISSN 1210-5406.
 147. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 140, č. 17, s. 525-528. ISSN 0008-7335.
 148. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Zdeněk VLAŠÍN a Jarmila RULCOVÁ. Vitiligo - etiologie, klinický obraz a současné možnosti léčby. Česko-slovenská dermatologie. Česká republika, Praha, 2001, roč. 76, č. 1, s. 43-46. ISSN 0009-0514.
 149. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Zkušenosti s metodou SPECT u pacientů s depresivní poruchou. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 340-342. ISSN 1212-0383.
 150. 2000

 151. ŠLAPÁK, Ivo, Pavel HORNÍK a Jan DEZORT. Azitromycin a claritromycin: klinická a ekonomická srovnávací studie v léčbě akutního středoušního zánětu u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. ČR, 2000, roč. 49, č. 2, s. 105-109, 4 s. ISSN 1210-7867.
 152. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Diferencovaný přístup k léčbě bércových vředů. Sestra. ČR, Praha, 2000, roč. 10, č. 1, s. 12-14. ISSN 1210-0404.
 153. ŠVESTKOVÁ, Sabina. Chronická žilní insuficience léčená zevní kompresí. Zdravotnické noviny. Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 2000, XLIX, č. 4, s. 7. ISSN 0044-1996.
 154. JEDLIČKOVÁ, Hana, Věra SEMRÁDOVÁ a Jana RAČOVSKÁ. Juvenilní pemfigus se závazným průběhem. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 233-237. ISSN 0009-0514.
 155. VAŠKŮ, Vladimír, Z. NEVORALOVÁ, Jan BUČEK a Pavel ŠLAMPA. Kombinované léčebné postupy u mycosis fungoides. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 247-250. ISSN 0009-0514.
 156. VAŠKŮ, Vladimír, Zdeněk ADAM a Zdeněk KRÁL. Kožní T-lymfomy a současné léčebné postupy. Klinická onkologie. Brno: ApS spol. s r.o., 2000, roč. 13, č. 2, s. 35-41. ISSN 0862-495X.
 157. ČERNÝ, Zdeněk. Lymeská borelióza. Diagnóza. Praha, 2000, č. 25, s. 8 a 12, 2 s. ISSN 1212-3595.
 158. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Nejnovější trendy místní léčby bércového vředu. Trendy v medicíně. ČR, Praha, 2000, roč. 2, č. 4, s. 11-15. ISSN 1212-9046.
 159. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Sabina ŠVESTKOVÁ. Nekrotizující fasciitida jako komplikace erysipelu. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 6, s. 293-297. ISSN 0009-0514.
 160. BOUREK, Aleš a Jan ŽIŽKA. Pomůže infertilnímu páru léčení? -Přehled současných diagnosticko-terapeutických možností, jejich zhodnocení počítačovou analýzou dokumentů dostupných pomocí Internetu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 14. ISSN 1211-6645.
 161. RULCOVÁ, Jarmila. Skabies - stále aktuální problém. Praktický lékař. ČR, Praha, 2000, roč. 80, č. 4, s. 220-222. ISSN 1210-5406.
 162. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Současné možnosti léčby kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 6, s. 284-288. ISSN 0009-0514.
 163. ČEŠKOVÁ, Eva. The pitfalls of long-term treatment of depression. Homeostasis. Praha, 2000, roč. 40, 3-4, s. 76-78. ISSN 0960-7560.
 164. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie na jižní Moravě opět aktivnější. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios s.r.o., 2000, roč. 2000, č. 3, s. 66-72. ISSN 1211-264X.
 165. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie-epidemiologie,klinické formya léčba. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy. Praha: Strategie, Praha s.r.o., 2000, roč. 49, č. 35, s. 4-6. ISSN 0044-1996.
 166. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Užití lithia v léčbě parafilního chování. In Sborník abstrakt, 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. s. 247. ISBN 80-86257-09-6.
 167. 1999

 168. KLÍMA, Miloš, Jan JANČA, Pavel SLAVÍČEK, S. KUZMIN, Robert VACULÍK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. DC AC and HF Plasma Pencil - New Possibilities for Plasma Surface and Liquid Treatment at Atmospheric Pressure. In Progress in Plasma Processing of Materials. 1. vyd. New-York: Begell House Inc., 1999. s. 487-492. ISBN 1-56700-126-2.
 169. ČERNÝ, Zdeněk. Skúsenosti s liečením pásového oparu acyklovírom. Acta chemo-therapeutica. Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 1999, roč. 8, č. 2, s. 16-21. ISSN 1335-0579.
 170. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Terapie preterminálních stavů onkologicky nemocných. Část II. Pleurální výpotek. Bolest. 1999, roč. 1999, č. 2, s. 56-60. ISSN 1212-0634.
 171. ČERNÝ, Zdeněk, Ivana BLAŽÍKOVÁ a Marta ŠNELEROVÁ. Zkušenosti s diagnostikou a léčbou lymeské boreliózy u souboru 518 dospělých nemocných hospitalizovaných na infekční klinice FN Brno-Bohunice v letech 1993-1997. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. ČR Praha: Trios Praha 6 Břevnov, 1999, roč. 5, č. 6, s. 198-205. ISSN 1211-264X.
 172. 1998

 173. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Jaká je Vaše diagnóza?- část 2. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 8, s. 516-517. ISSN 0069-2328.
 174. ČERNÝ, Zdeněk. Klinické projevy, diagnostika a léčení dospělých nemocných s lymeskou boreliózou. In BLAŽÍKOVÁ, Ivana a Marta ŠNELEROVÁ. Sborník abstrakt Celostátní konference infekcionistů s mezinárodníúčastí Plzeň. Plzeň: Inf.klinika LF Plzeň, 1998. s. 28-29.
 175. KLADENSKÝ, Jiří, Dalibor PACÍK a Aleš ČERMÁK. Nifuratel tbl. v léčbě akutní nekomplikované uroinfekce. Česká urologie. Praha, Brno,ČR: Česká urologická společnost ČLS JEP, 1998, I, č. 2, s. 8-10. ISSN 1211-8729.
 176. LIBIGER, Jan a Jaromír ŠVESTKA. Olanzapin versus haloperidol: Výsledky akutní fáze dvojitě slepé studie účinnosti. Psychiatrie. Praha, 1998, roč. 2-1998, č. 2, s. 64-69. ISSN 1211-7579.
 177. KLÍMA, Miloš, Jan JANČA, S. KUZMIN, Pavel SLAVÍČEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Petr SULOVSKÝ. Plasma-liquid technologies for treatment of archeological artefacts. In HAKONE VI. 1. vyd. Cork, Ireland: University of Cork, Ireland, 1998. s. 143-147.
 178. PACÍK, Dalibor. Superficiální karcinomy močového měchýře. Zdravotnické noviny. Praha: Strategie s.r.o., 1998, roč. 1998, č. 4, s. 12-14. ISSN 0044-1996.
 179. DOLEŽEL, Jan, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Vznik,výskyt a rozdělení karcinomů močového měchýře. Zdravotnické noviny. Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 1998, XLVIII, č. 4, s. 12-14. ISSN 0044-1996.
 180. 1994

 181. ČERNÝ, Zdeněk. Skin manifestation of tularemia. International Journal of Dermatology. USA, 1994, roč. 33, č. 7, s. 468-470. ISSN 0009-0514.
 182. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA, Alexandra ŽOURKOVÁ a Věra KAMENICKÁ. Zudopenthixol acetate in the treatment of acute psychoses. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 297-298. ISSN 0960-7560.
 183. 1993

 184. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA a Věra KAMENICKÁ. Clonazepam in the treatment of mania. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 208-209. ISSN 0960-7560.
 185. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ, Věra KAMENICKÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Oldřich SYNEK. Comparison of intravenous and peroral administration of citalopram in the treatment of major depression. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 205-206. ISSN 0960-7560.
 186. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA a Oldřich VINAŘ. Fluoxetine in the treatment of inpatients with major depressions. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 209-211. ISSN 0960-7560.
 187. ŠVESTKA, Jaromír a Eva ČEŠKOVÁ. High-affinity benzodiazepines in the treatment of major depressions. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 2006-2007. ISSN 0960-7560.
 188. 1990

 189. NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kardiorespirační funkční zdatnost dětí s diabetes mellitus I. typu. Čs Pediat. Praha: ČLS, 1990, roč. 45, č. 8, s. 463-467. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 2. 2023 18:33