Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Chlorobenzenes. Still not well understood. In Neue Problemstoffe in der Umwelt. Erfassung. Wirkungen. Loesungen. Frankfurt am Main: GDCh GLB / SETAC Germany, 2008. s. 33-34.
 2. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vývoj respirační morbidity dětí ve vztahu k jejich expozici pasivnímu kouření. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 4, s. 215-221. ISSN 0008-7335.
 3. 2007

 4. DANČÁK, Břetislav. Základní principy a východiska energetické bezpečnosti. In Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007. s. 13-21. Výzkum, svazek 3. ISBN 9788021044401.
 5. 2006

 6. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 32-63. ISSN 1802-128X.
 7. JANÍKOVÁ, Věra. Jazykové vzdělávání a jazykové kurikulum na počátku 21.století. In Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 203-215. ISBN 80-210-4125-0.
 8. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Trends in respiratory morbidity of children in relation to their passive smoking exposure. Central European Journal of Public Health. 2006, roč. 14, č. 4, s. 180-185. ISSN 1210-7778.
 9. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Trendy v marketingu doprovodných služeb. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 12 s. ISBN 80-245-1091-X.
 10. BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie mladé básnické generace 90. let. TVAR. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, roč. 17, č. 2, s. 8-9. ISSN 0862-657X.
 11. BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie mladé básnické generace 90. let II. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, roč. 17, č. 3, s. 8-9. ISSN 0862-657X.
 12. 2005

 13. ŘEHÁK, Zdeněk a Jiří GAISLER. Trends in numbers of bats in hibernacula of Moravia (Czech Republic). In Abstracts of 19th Ogolnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Pokrzywna, 4-6 Listopada, 2005. 2005. vyd. Pokrzywna, Polsko: Universitet Opolski, 2005. s. 26-26.
 14. 2004

 15. KUBÁTOVÁ, Eva a Jan ŽÁK. Směr vývoje síťových struktur. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 187-194, 7 s. ISBN 80-210-3414-9.
 16. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. s. 230-233. ISBN 963-9483-44-3.
 17. 2003

 18. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kuřácké chování a zdraví matek za šest měsíců po porodu : výsledky studie ELSPAC. Čs. Hygiena. Praha, 2003, roč. 48, č. 1, s. 13 - 20. ISSN 1210-7840.
 19. 2002

 20. MATYÁŠ, Václav, Roman RAK a Zdeněk ŘÍHA. Biometrická autentizace - trendy a vize. 1. vyd. Praha: Tate International, 2002. s. 65-79. ISBN 80-902858-5-6.
 21. ŠEVČÍK, Aleš a Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. s. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
 22. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK a Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002. s. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
 23. ČERVINEK, Petr. The future trends of the financial systems. In Karviná. Karviná: Karviná, 2002. s. 1-10.
 24. 2001

 25. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje finančních trhů. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. EsF MU v Brně: Masarykova univerzita, 2001. s. 1-13. ISBN 80-210-2537-9.
 26. 2000

 27. CHALUPA, Petr. Přehled ekonomického a populačního vývoje ČR. Praha: SPN, 2000. 4 s. Biologie-chemie-zeměpis, 9/3. ISBN 1210-3349.
 28. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje bankovních obchodů. In ČESKÁ EKONOMIKA 2000 očekávání - skutečnosti - perspektivy. 2000. vyd. Karviná: SU OPF Karviná, 2000. s. 1-10. ISBN 80-7248-059-6.
 29. 1997

 30. HUBÁLEK, Zdeněk. Trends of bird populations in a managed lowland riverine ecosystem. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 1997, roč. 46, č. 4, s. 289-292. ISSN 0139-7893.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 9. 2021 17:13