Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. BRINKMAN, Mary Beth, Melanie A. MCGILL, Jonas PETTERSSON, Arthur ROGERS, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, George M. WEINSTOCK, Steven J. NORRIS a Timothy PALZKILL. A novel Treponema pallidum antigen, TP0136, is an outer membrane protein that binds human fibronectin. INFECTION AND IMMUNITY, The American Society for Microbiology, 2008, roč. 76, č. 5, s. 1848-1857. ISSN 0019-9567.
  Název česky: Nový antigen TP0136 bakterie Treponema pallidum je vnější membránový protein, který váže lidský fibronektin.
  Název anglicky: A novel Treponema pallidum antigen, TP0136, is an outer membrane protein that binds human fibronectin.
  RIV/00216224:14110/08:00024747 Článek v odborném periodiku. Mikrobiologie, virologie. angličtina. Spojené státy americké.
  Brinkman, Mary Beth (840 Spojené státy americké) -- McGill, Melanie A. (840 Spojené státy americké) -- Pettersson, Jonas (840 Spojené státy americké) -- Rogers, Arthur (840 Spojené státy americké) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Weinstock, George M. (840 Spojené státy americké) -- Norris, Steven J. (840 Spojené státy americké) -- Palzkill, Timothy (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; protective antigen;

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 25. 6. 2009 15:47.
 2. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. PCR detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v biologickém materiálu. In Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. 2008.
  Název anglicky: PCR detection and subtyping of Treponema pallidum in biological specimens.
  RIV/00216224:14110/08:00024818 Konferenční abstrakt. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Flasarová, Magdalena (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; syphilis; PCR detection; nested PCR; clinical samples

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 26. 6. 2009 14:13.
 3. STROUHAL, Michal, Lenka MIKALOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ a David ŠMAJS. Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema. In Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2008. s. 38-39, 2 s.
  Název česky: Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema.
  Název anglicky: Structure differences in genomes of chosen Treponema genus representatives.
  RIV/00216224:14110/08:00024752 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Strouhal, Michal (203 Česká republika) -- Mikalová, Lenka (203 Česká republika) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; whole genome fingerprinting

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 26. 6. 2009 14:22.
 4. ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ a David ŠMAJS. Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 19-20, 2 s. ISBN 978-80-210-4526-2.
  Název česky: Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace.
  Název anglicky: Sequencing of Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D genome: comparison of three methods of whole genome sequencing.
  Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; CGS; pyrosequencing; Solexa; Sanger sequencing

  Změnila: Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D., učo 177725. Změněno: 7. 4. 2010 16:47.
 5. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Vladana WOZNICOVÁ a George M. WEINSTOCK. Sequencing and molecular typing of hypervariable loci in the Treponema pallidum genomes: characterizations of type strains and clinical isolates. In Clinical Microbiology and Infection, Volume 14, Issue s7, Abstracts of the 18th ECCMID, P1704. Neuveden: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2008. s. 495. ISSN 1198-743X.
  Název česky: Sekvenace a molekulární typizace hypervariabilních lokusů v genomech Treponema pallidum:charakterizace kmenů a klinických izolátů.
  Genetika a molekulární biologie. angličtina. Španělsko.
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; molecular typing

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 8. 4. 2010 14:22.
 6. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu. In 52. Studentská vědecká konference LF MU. Sborník abstraktů. 2008.
  Název česky: Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu.
  Název anglicky: Detection of the spirochete Treponema pallidum in clinical samples.
  RIV/00216224:14110/08:00024750 Konferenční abstrakt. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Flasarová, Magdalena (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; clinical samples

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 26. 6. 2009 14:26.
 7. MATĚJKOVÁ, Petra, Michal STROUHAL, David ŠMAJS a Vladana WOZNICOVÁ. Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 15. ISBN 978-80-210-4526-2.
  Název česky: Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum.
  Název anglicky: Comparison of Treponema pallidum typing systems.
  Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; acidic repeat protein; Pillay typing system; tpr genes

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 27. 6. 2008 12:27.
 8. 2007

 9. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
  Název anglicky: Diagnosis and typing of Treponema pallidum in clinical material.
  RIV/00216224:14110/07:00019174 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Flasarová, Magdalena (203 Česká republika) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Woznicová, Vladana (203 Česká republika) -- Dvořáková Heroldová, Monika (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 8. 4. 2010 14:53.
 10. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. In 51. Studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2007.
  Název anglicky: Diagnostics and typing of Treponema pallidum in clinical specimens.
  RIV/00216224:14110/07:00019075 Konferenční abstrakt. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Flasarová, Magdalena (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Diagnostics and typing; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 8. 4. 2010 14:54.
 11. STROUHAL, Michal, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Erica SODERGREN, Anita G. AMIN, Jerrilyn K. HOWELL, Steven J. NORRIS a George M. WEINSTOCK. Genome Differences between Treponema pallidum subsp. pallidum Strain Nichols and T. paraluiscuniculi Strain Cuniculi A. INFECTION AND IMMUNITY, The American Society for Microbiology, 2007, roč. 75, č. 12, s. 5859-5866. ISSN 0019-9567.
  URL
  Název česky: Genomové rozdíly mezi Treponema pallidum subsp. pallidum Nichols a T. paraluiscuniculi Cuniculi A
  Název anglicky: Genome Differences between Treponema pallidum subsp. pallidum Strain Nichols and T. paraluiscuniculi Strain Cuniculi A
  RIV/00216224:14110/07:00019192 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené státy americké.
  Strouhal, Michal (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Sodergren, Erica (840 Spojené státy americké) -- Amin, Anita G. (840 Spojené státy americké) -- Howell, Jerrilyn K. (840 Spojené státy americké) -- Norris, Steven J. (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, George M. (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; Treponema paraluiscuniculi; restriction analysis

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 25. 6. 2009 15:47.
 12. ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL a David ŠMAJS. Kompletní genomová sekvenace kmene Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D: srovnání pyrosekvencování a komparativní genomové sekvenace. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2007. 2007.
  Název česky: Kompletní genomová sekvenace kmene Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D: srovnání pyrosekvencování a komparativní genomové sekvenace
  Název anglicky: Whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: comparison of pyrosequencing and comparative genome sequencing
  RIV/00216224:14110/07:00019063 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Zobaníková, Marie (203 Česká republika) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Strouhal, Michal (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; pyrosequencing; comparative genome sequencing

  Změnila: Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D., učo 177725. Změněno: 7. 4. 2010 16:36.
 13. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS a Vladana WOZNICOVÁ. Pilotní screening hypervariabilních lokusů v genomu Treponema pallidum u typových kmenů a klinických izolátů. In 24. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Abstrakty. Liberec: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 149-149, 1 s. ISSN 0009-0646.
  Název česky: Pilotní screening hypervariabilních lokusů v genomu Treponema pallidum u typových kmenů a klinických izolátů
  Název anglicky: Pilot screening of variable genome sites of Treponema pallidum: type strains and clinical specimens
  Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; type strains; clinical specimens

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 6. 2. 2008 13:06.
 14. ČEJKOVÁ, Darina, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Marie ZOBANÍKOVÁ, David ŠMAJS a George M. WEINSTOCK. Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies. Chemické Listy, Praha: Asociace českých chemických společností, 2007, roč. 101, č. 5, s. 431-432. ISSN 0009-2770.
  URL
  Název česky: Pyrosekvenace jako nástroj pro celogenomové sekvencování Treponema pallidum.
  Název anglicky: Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies.
  RIV/00216224:14110/07:00019193 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Česká republika.
  Čejková, Darina (203 Česká republika) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Strouhal, Michal (203 Česká republika) -- Zobaníková, Marie (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Weinstock, George M. (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: pyrosequencing; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 6. 2. 2008 14:25.
 15. 2006

 16. FLASAROVÁ, Magdalena a David ŠMAJS. Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR. In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
  Název česky: Diagnostika spirochety Treponema. pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR
  Název anglicky: Diagnostics of Treponema pallidum in clinical material
  RIV/00216224:14110/06:00016086 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Flasarová, Magdalena (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; clinical material

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 8. 4. 2010 15:28.
 17. 2005

 18. ŠMAJS, David, M. MCKEVITT, J.K. HOWELL, S.J. NORRIS, W.W. CAI, T. PALZKILL a G.M. WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. J. Bacteriol, 2005, roč. 2005, č. 187, s. 1866-1874. ISSN 0021-9193.
  Název česky: Transcriptom Treponema pallidum: expresní profilování běhen experimentální infekce králíků
  Název anglicky: Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection.
  RIV/00216224:14110/05:00012484 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené státy americké.
  Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- McKevitt, M. (840 Spojené státy americké) -- Howell, J.K. (840 Spojené státy americké) -- Norris, S.J. (840 Spojené státy americké) -- Cai, W.W. (840 Spojené státy americké) -- Palzkill, T. (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, G.M. (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum; expression profiling

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 25. 6. 2009 15:47.
 19. 2004

 20. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, S.J. NORRIS a G.M. WEINSTOCK. Genome differences and detection of pathogenic Treponema pallidum subspecies. Clin. Microbiol. Infec., 2004, roč. 10, č. 3, s. 451-452. ISSN 1198-743X.
  Název česky: Rozdíly v genomech patogenních poddruhů Treponema pallidum
  Název anglicky: Genome differences and detection of pathogenic Treponema pallidum subspecies
  RIV/00216224:14110/04:00011950 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Česká republika.
  Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Norris, S.J. (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, G.M. (724 Španělsko)
  Klíčová slova anglicky: comparative genomics; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 30. 5. 2005 13:11.
 21. WOZNICOVÁ, Vladana. Přímý průkaz Treponema pallidum v diagnostice syfilis. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 53, č. 3, s. 121-125. ISSN 1210-7913.
  Název anglicky: Direct detection of Treponema pallidum in diagnosis of syphilis
  RIV/00216224:14110/04:00030904 Článek v odborném periodiku. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Woznicová, Vladana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: syphilis; Treponema pallidum; direct detection; polA PCR

  Změnila: doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D., učo 606. Změněno: 18. 6. 2009 14:03.
 22. 2003

 23. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum species. In Sborník příspěvků VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 3 - 4, 1 s. ISBN 80-210-3053-4.
  Název česky: Komparativní genomika patogenních druhů Treponema pallidum
  Název anglicky: Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum species
  RIV/00216224:14110/03:00012306 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: comparative genomics; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 09:29.
 24. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 2003, č. 97, s. 297-298. ISSN 0009-2770.
  Název česky: Komparativní genomika patogenních poddruhů Treponema pallidum
  Název anglicky: Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies
  RIV/00216224:14110/03:00012312 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Česká republika.
  Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: comparative genomics; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 10:12.
 25. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Komparativní genomika patogenních poddruhů treponema pallidum. In Sborník abstraktů XII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. s. 14.
  Název česky: Komparativní genomika patogenních poddruhů Treponema pallidum
  Název anglicky: Comparative genomics of pathogenic subspecies of Treponema pallidum
  RIV/00216224:14110/03:00012311 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: comparative genomics; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 10:35.
 26. MATĚJKOVÁ, Petra a David ŠMAJS. Komparativní genomika patogenních poddruhů Treponema pallidum. In Abstrakta 47. Studentské vědecké konference. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. s. 15 - 16, 1 s.
  Název česky: Komparativní genomika patogenních poddruhů Treponema pallidum
  Název anglicky: Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies
  RIV/00216224:14110/03:00012308 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: comparative genomics; Treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 10:23.
 27. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. FEMS Congress of European Microbiologists, Slovenia, Ljubljana: FEMS, 2003, roč. 1, č. 1, s. 459. ISSN 0378-1097.
  Název česky: Transkriptom Treponema pallidum: expresní profilování během experimentální infekce králíků
  Název anglicky: Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection
  RIV/00216224:14110/03:00012314 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: transcriptome; Treponema pallidum; gene expression profiling

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 12:03.
 28. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 2003, č. 97, s. 311. ISSN 0009-2770.
  Název česky: Transcriptom Treponema pallidum: expresní profilování během experimentální infekce králíků
  Název anglicky: Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection
  RIV/00216224:14110/03:00012310 Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Česká republika.
  Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: transcriptome; Treponema pallidum; gene expression profiling

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 10:03.
 29. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profiling of treponemes grown in rabbits. In Sborník příspěvků VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 12. ISBN 80-210-3053-4.
  Název česky: Transcriptom Treponema pallidum: expresní profilování během experimentální infekce králíků
  Název anglicky: Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profiling of treponemes grown in rabbits
  RIV/00216224:14110/03:00012307 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: transcriptome; Treponema pallidum; gene expression profiling

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 09:36.
 30. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transkriptom spirochety Treponema pallidum: úroveň genové exprese během experimentální infekce králíků. In Sborník abstraktů XII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. s. 14 - 15, 1 s.
  Název česky: Transkriptom spirochety Treponema pallidum: úroveň genové exprese během experimentální infekce králíků
  Název anglicky: Transkriptome of Treponema pallidum: gene expression levels during experimental rabbit infection
  RIV/00216224:14110/03:00012309 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. čeština. Estonsko.
  Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Norris, SJ (840 Spojené státy americké) -- Weinstock, GM (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: transcriptome; treponema pallidum

  Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 31. 5. 2005 10:31.
Zobrazeno: 26. 2. 2020 03:06