Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. PŘENOSIL, Václav a František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
  Název česky: Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému
  Název anglicky: The arrangement of two-parameter spectrometric system
  RIV/00216224:14330/14:00073272 Výsledky s právní ochranou. Počítačový hardware a software. čeština. Česká republika.
  Přenosil, Václav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Cvachovec, František (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: AD convertor; spectrometry; mixed field; neutron; gamm rays
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 27. 3. 2015 13:00.
 2. 2013

 3. AMIRI, Moslem, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Digital Data Processing of Stilbene. In Dora Merelli. Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), 2013 3rd International Conference on. first. Marseille, France: IEEE, 2013. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-1046-5. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010.
  URL
  Název česky: Digitální zpracování dat z detektoru typu stilben
  RIV/00216224:14330/13:00065518 Stať ve sborníku. Počítačový hardware a software. angličtina. Francie.
  Amiri, Moslem (364 Írán, garant, domácí) -- Matěj, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Mravec, Filip (203 Česká republika, domácí) -- Cvachovec, František (203 Česká republika, domácí) -- Přenosil, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: digitization; digitizer resolution; filtering; neutron/gamma discrimination; pulse length; sampling rate; stilbene; two-parameter spectrometer
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 17. 3. 2015 09:16.
 4. MRAVEC, Filip a Václav PŘENOSIL. Online spectrum processor. 2013.
  Online spectrum processor
  Název česky: Online spectrum processor
  Název anglicky: Online spectrum processor
  RIV/00216224:14330/13:00065555 Software. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Mravec, Filip (203 Česká republika, garant, domácí) -- Přenosil, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: neutron; gamma; spectrometry; online

  Změnil: RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395. Změněno: 17. 4. 2014 22:23.
 5. JEVICKÝ, Jiří, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC a Václav PŘENOSIL. Pulse separation charakteristic based on their approximation. In Miroslav Hrubý. international conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno: University of Defence, 2013. s. 1-8, 200 s. ISBN 978-80-7231-920-6.
  Název česky: Charakteristika separace impulzů na základě jejich aproximace
  Název anglicky: Pulse separation charakteristic based on their approximation
  RIV/00216224:14330/13:00065517 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Jevický, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Matěj, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mravec, Filip (203 Česká republika, domácí) -- Přenosil, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: approximation; discrete orthogonal polynomials; 3D frequency histogram; scatter plot
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 10. 4. 2014 09:16.
 6. 2012

 7. MATĚJ, Zdeněk a Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému. 2012.
  Software pro rychlou kalibraci nad naměřenými daty z detektoru záření neutronů a gama.
  Název česky: Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému
  Název anglicky: The data processing of two parametric spectrometric system
  RIV/00216224:14330/12:00057062 Software. Informatika. čeština. Česká republika.
  Matěj, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Přenosil, Václav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: neutron; gamma ray; digitizer; spectroscopy

  Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 10. 4. 2014 13:45.
Zobrazeno: 6. 10. 2022 03:08