Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NÁDENÍČEK, Petr. Barevná duplexní ultrasonografie (BDUS). Principy, základní techniky, stručný návod jak se vyvarovat chybám. In II. ultrazvukový kongres. Čejkovice. 2009.
 2. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Robert HUDEČEK. Závěrečná zpráva grantu IGA FN č. 10/05: Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace technikou ultrazvukem řízeného transferu embryí. 2009. vyd. Brno: vlastní, 2009. 48 s. vlastní.
 3. 2008

 4. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 57-59. ISSN 1211-6645.
 5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Vilém NEDĚLA, Josef TRČKA a Tomáš SLAVÍČEK. Nové dimenze v použití ultrazvuku I. Quintessenz. Praha: Nakladatelství Quintessenz, 2008, roč. 17/2008, č. 6, s. 39 - 45, 6 s. ISSN 1210-017X.
 6. VÁLEK, Vlastimil, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Sonografické vyšetření střev - indikace, interpretace. In Aktuální gastroenterologie XXIII. Praha: JS Partner s.r.o JS Press, 2008. s. 5-7. ISBN 978-80-87036-31-0.
 7. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, roč. 2008, č. 54, s. 97-101. ISSN 0015-5500.
 8. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The in vitro effect of ultrasound and cisplatin on A2780 and A2780cis cell line. In XIX. BIOLOGICKÉ DNY. Hradec Králové, 2008. s. 54. ISBN 978-80-7399-545-4.
 9. PETERLÍK, Igor, Radovan JIŘÍK, Jiří JAN a Nicole RUITER. Ultrasound Attenuation Transmission Tomography Using Regularized Image Reconstruction. Analysis of Biomedical Signals and Images. 2008, roč. 19, č. 1, s. 251-254. ISSN 1211-412X.
 10. 2007

 11. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. A shift in the diagnostics of the small intestine tumors. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 160-5, 6 s. ISSN 0720-048X.
 12. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. Amyloidosis of the small intestine. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 63, č. 1, s. 105-9, 5 s. ISSN 0720-048X.
 13. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, roč. 11/2007, č. 3, s. 117 - 119. ISSN 1211-6645.
 14. FILIPIK, A., Igor PETERLÍK, Dušan HEMZAL a J. JAN. Calibrating an Ultrasonic Computed Tomography System Using a Time-of-Flight Based Positioning Algorithm. In Proc. 29th IEEE-EMBS Ann. Conf.2007. Lyon: IEEE, 2007. s. 2146-2149. ISBN 1-4244-0788-5.
 15. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA a Markéta VAVŘÍKOVÁ. Crohn's disease at the small bowel imaging by the ultrasound-enteroclysis. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 153-9, 7 s. ISSN 0720-048X.
 16. BRABEC, Kamil a Vojtěch MORNSTEIN. Detection of ultrasonic cavitation based on low-frequency analysis of acoustic signal. Central European Journal of Biology. Springer Versita, 2007, roč. 2, č. 2, s. 213-221. ISSN 1895-104X.
 17. OHLÍDALOVÁ, Dana, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Vladan BERNARD. Changes in the Locomotion of Protozoan Cells after Exposure to Therapeutic Ultrasound. In proceedings, 8th Multinational Congress on Microscopy. České Budějovice: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. s. 445-446. ISBN 978-80-239-9397-4.
 18. GERYCHOVÁ, Romana a Eva RAČANSKÁ. Prenatally diagnosed fetal brain tumor. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2007, roč. 30, č. 4, s. 564. ISSN 0960-7692.
 19. ZACAL, J., Dušan HEMZAL a J. JAN. Simulation Checks in Ultrasonic Computed Tomography. In Proc. 29th IEEE-EMBS Ann. Conf. 2007. Lyon: IEEE, 2007. s. 731-734. ISBN 1-4244-0788-5.
 20. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Účinek nízkých intenzit ultrazvuku a cisplatiny na viabilitu buněk A2780. In Sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 2007. s. 12. ISBN 978-80-239-9421-6.
 21. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Use of chemical dosimetry for comparison of ultrasound and ionising radiation of cavitation. Physiological Research. Praha, 2007, roč. 56, Suppl.1, s. S77-S84, 7 s. ISSN 0862-8408.
 22. KŘIKAVA, Ivo a Lucie KŘIKAVOVÁ. Využití ultrazvuku na centrálních operačních sálech. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2007. 2007. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 150-152. ISBN 978-80-7262-509.
 23. 2006

 24. KYSELA, Petr. Diagnostika. In Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. s. 243-4, 2 s. ISBN 80-247-0961-9.
 25. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Changes in nuclear envelope structure after exposure to ultrasound. 2006. ISSN 0006-9248.
 26. 2005

 27. BRABEC, Kamil, Vojtěch MORNSTEIN, Štěpán HEFNER a Jan HAVRÁNEK. Analysis of acoustic signal incidental to ultrasonic cavitation. In EDS 05. Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2005. s. 154-159. ISBN 80-214-2990-9.
 28. BRABEC, Kamil a Vojtěch MORNSTEIN. Analýza akustického signálu provázejícího ultrazvukovou kavitaci. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 12-12. ISBN 80-210-3695-8.
 29. NÁDENÍČEK, Petr. Detekce kavitačního prahu v systémech modelujících tělesné tekutiny. 2005.
 30. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN a Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, roč. 68, č. 1, s. 1-5. ISSN 1059-910X.
 31. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Příspěvek k ultrazvukové preparaci tvrdých zubních tkání. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 6/53, č. 6, s. 133-137. ISSN 1213-0613.
 32. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sledování účinku kavitačního ultrazvuku na larvy korýše Artemia salina. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 50-50. ISBN 80-210-3695-8.
 33. 2004

 34. NÁDENÍČEK, Petr. Biofyzikální účinky ultrazvuku. Output Display Standard. In 2. valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2004.
 35. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Die Vector Methode in Parodontologie und konservierender Zahnheilkunde. Stomatologie. Rakousko: Springer-Verlag,Wien, 2004, roč. 101, č. 5, s. 117 - 118. ISSN 0946-3151.
 36. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Elektronově mikroskopický obraz povrchu kořene ošetřeného různými druhy scalerů. Stomatológ. Bratislava: SKZL, 2004, roč. 14, č. 1, s. 2-4. ISSN 1335-2005.
 37. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, roč. 126, Supp. 2, s. 168-168. ISSN 1330-4917.
 38. NÁDENÍČEK, Petr. Kontrastní látky a jejich využití v ultrasonografii. Harmonické zobrazení. 2004.
 39. NÁDENÍČEK, Petr a Jakub HUSTÝ. Otázky bezpečnosti dopplerovské sonografie. In "Moravský den" - Plenární schůze České radiologické společnosti. Olomouc. 2004.
 40. REICHLOVÁ, Vendula a Jiří PINKAS. SONOCHEMICKÁ PŘÍPRAVA OXIDICKÝCH MATERIÁLŮ. In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004. s. 779. ISSN 0009-2770.
 41. KRATOCHVÍL, Bohdan, Petr DVOŘÁK a Vojtěch MORNSTEIN. Srovnání účinků kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření pomocí chemické dozimetrie. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 31-31.
 42. 2003

 43. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Pavel ŠTARHA. Mikrotubulární struktura buněk po účinku Vinca alkaloidů a ultrazvuku. In Sborník abstrakt XXVI.Dnů Lékařské biofyziky. 2003. vyd. Praha: Biofyzikální ústav I. LF UK, Praha, 2003. s. 15 - 16. ISBN 80-239-0497-3.
 44. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA a Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 s. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 45. 2002

 46. PAZDERA, Pavel. Carbamoylation Reaction of Cyclic Ketones Promoted by s-l PTC and Ultrasound. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. PO 31, 1 s.
 47. POLÁK, Petr, J. ŠANTAVÝ, B. MIČANÍK, J. HYJÁNEK a Tomáš BURNOG. Neobvyklý tumor ústní dutiny plodu a prenatální ultrasonografie. Čes.gynek.,Supp. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 163-166. ISSN 1210-7832.
 48. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemical effects of descaler-produced ultrasound in vitro. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 75, č. 1, s. 21-28. ISSN 1211-3395.
 49. PAZDERA, Pavel. Synthesis of 1-Alkylated Benzouracils via Alkylation Reactions of 4-Methoxy-1,2-dihydroquinazolin-2-one Started by PTC and Ultrasound. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. PO 32, 1 s.
 50. 2001

 51. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL a Pavel VENTRUBA. First Experiences with Picture Archiving and Communication Systems (PACS)In Gynecology. ISRAEL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. Tel Aviv (ISRAEL): Menachem HorowitzPublishing, Tel Aviv, 2001, roč. 2000, č. 3, s. 128-130. ISSN 0792-4569.
 52. MORNSTEIN, Vojtěch a Petr KAPLAN. Fyzikální a chemická rizika ultrazvukových aplikací v medicíně. Medicína v praxi. Praha: Adore, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 73-74. ISSN 1212-8759.
 53. NÁDENÍČEK, Petr, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Nízkofrekvenční analýza akustického signálu - nová metoda detekce kavitace. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, s. 65-70. ISSN 0551-1038.
 54. STROUHAL, Martin a Miroslav NĚMEC. Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Yarrowia lipolytica CCM 4510. In X. Tomáškovy dny 2001. První. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně, 2001. s. 22.
 55. 2000

 56. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. Plzeňský lékařský sborník. Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2000, roč. 2000, č. 67, s. 143-146. ISSN 0551-1038.
 57. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 33-34. ISBN 80-238-5214-0.
 58. 1999

 59. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Buněčné účinky ultrazvuku. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 73-74. ISBN 80-7097-369-2.
 60. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Cytoskelet a proliferace HeLa buněk v důsledku kombinovaného účinku ultrazvuku a cytostatik. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 70-71. ISBN 80-967507-5-5.
 61. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Detekce účinku ultrazvuku a cytostatik na buňky tkáňových kultur. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 1999. vyd. Košice, SR: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 84-85. ISBN 80-7097-369-2.
 62. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 58. ISBN 80-7097-369-2.
 63. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Stress action of changed temperature on the cytoskeleton of tumour cells. In CELLS. 1999. vyd. Ceské Budejovice: KOPP nakladatelství, 1999. s. 126. ISBN 80-7232-069-6.
 64. 1998

 65. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina �KORPÍKOVÁ a Pavel GREC. FCM stanovení profilu DNA u nádorových buněk v pokusech in vitro a in vivo. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 26. ISBN 80-238-2322-1.
 66. HRAZDIRA, Ivo. Harmonické zobrazení - nová modalita diagnostického ultrazvuku. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 31. ISBN 80-238-2322-1.
 67. MORNSTEIN, Vojtěch. Ivo Hrazdira, DrSc. - Osobnost a dílo. Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 631-632. ISSN 0036-5327.
 68. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH a Ivo HRAZDIRA. Mikrotubuly a mikrofilamenta a jejich ovlivnění cytostatiky ozvučenými nízkofrekvenčním ultrazvukem. In Sborník abstrakt VI.Cytoskeletálního klubu Vranovská Ves 1998. Brno: Čs. biologická společnost, 1998. s. 20.
 69. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound and cytostatic treatment on the cytoskeleton of HeLa cells. Folia biologica. Praha: Institute of Molecular Genetics, 1998, roč. 44, č. 2, s. 14. ISSN 0015-5500.
 70. DOLNÍKOVÁ, Marcela, Jiřina �KORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Účinek cytostatik na ultrazvukem ovlivněný cytoskelet HeLa buněk. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 21. ISBN 80-238-2322-1.
 71. HRAZDIRA, Ivo, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Marcela DOLNÍKOVÁ. Ultrasonically induced alterations of cultured tumour cells. European Journal of Ultrasound. Anglie, 1998, roč. 8, č. 1, s. 43-49. ISSN 0929-8266.
 72. �KORPÍKOVÁ, Jiřina, Renata VESELSKÁ, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH a Ivo HRAZDIRA. Změny cytoskeletu a proliferační aktivity po účinku ultrazvuku a cytostatik. In Biologické dni. Nitra: Univerzita Ko�tantina Filozofa v Nitre, 1998. s. 97-98. Prírodovedec č.34. ISBN 80-8050-177-7.
 73. 1997

 74. BLÁHA, Ondřej, Zdeněk MALÝ a LF MU, Brno. Úskalí ultrazvukové diagnostiky ovariálních karcinomů. In Sborník abstrakt XXI.brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav, 1997. s. 45. 1.
 75. 1996

 76. TALAČ, Richard, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. "Power Doppler Imaging" - nová alternativa barevného dopplerovského zobrazení. In Scripta medica. 69. vyd. Brno: LF MU, 1996. s. 57-60. Suppl.1. ISBN 1211-3395.
 77. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH, Vojtěch MORNSTEIN, Ivo HRAZDIRA a Lenka FORÝTKOVÁ. Účinky ultrazvuku na cytoskelet HeLa buněk. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 51-56. ISSN 1211-3395.
 78. 1995

 79. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Ultrazvuk - jeho historie ve světě a u nás. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1995, roč. 26, č. 5, s. 115-118. ISSN 0301-5491.
 80. MORNSTEIN, Vojtěch. Ultrazvuk v biologii a medicíně. Vesmír. Praha: Vesmír, 1995, roč. 74, č. 10, s. 566-569. ISSN 0042-4544.
 81. 1994

 82. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Intenzívní ultrazvuk a jeho význam v lékařství. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 25, č. 1, s. 25-26. ISSN 0301-5491.
 83. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Nové terapeutické aplikace intenzívního ultrazvuku. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 25, č. 1, s. 85-87. ISSN 0301-5491.
 84. MORNSTEIN, Vojtěch a Petr KAPLAN. Ultrazvuk, jeho chemické účinky a biochemické aplikace. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1994, roč. 88, č. 8, s. 650-659. ISSN 0009-2770.
 85. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.
 86. 1992

 87. HRAZDIRA, Luboš a A. SÍN. Diagnostics and Treatment of Anterolateral Rotational Instability of the Ankle in Sportsmen. Sportorvosi Szmle/Hungarian Review of Sports Medicine. Budapest: Mayar Sportorvos Társaság, 1992, roč. 33, č. 2, s. 103-107, 62 s. ISSN 0209-682X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 07:28