Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. ROTREKLOVÁ, Olga a Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. s. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
  Název česky: Diverzita potomstva apomiktických a sexuálních taxonů z podrodu Pilosella rodu Hieracium.
  RIV/00216224:14310/06:00017150 Stať ve sborníku. Botanika. angličtina. Slovinsko.
  Rotreklová, Olga (203 Česká republika, garant) -- Bureš, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: apomixis; sexuality; hybridization; haploid parthenogenesis; addition hybrid; unreduced gamete; FCSS

  Změnila: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Změněno: 9. 9. 2008 08:49.
Zobrazeno: 23. 9. 2023 07:50