Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Jaroslav PEŠKA. Two faces of warrior elite. Stone wrist-guards and wrist-guard-like artefacts. Journal of Archaeological Science : Reports. 2023, roč. 47, February 2023, s. 1-18. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2022.103823.
 2. 2022

 3. NOVÁČKOVÁ, Anna, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ a Tomáš ZEMAN. Identification of workshop activities by use-wear analysis : Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2022, roč. 74, č. 1, s. 84-109. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2022.3.
 4. 2020

 5. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Archery Projectiles and Their Role in Social Dynamics and Vertical Stratification on the Threshold of the Bronze Age. první. Bonn: Habelt-Verlag, 2020. 165 s. Studien zur Archäologie Europas 34. ISBN 978-3-7749-4271-4.
 6. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Arrowheads of the Nitra Culture – The Use of Actual and Experimental Use-Wear Analyses to Identify the Differential Effects of Quiver Transportation. Lithic Technology. Taylor & Francis, 2020, roč. 45, č. 4, s. 283-294. ISSN 0197-7261. doi:10.1080/01977261.2020.1795337.
 7. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, David HONS, Vojtěch NOSEK, Peter TÓTH a Patrik URBAN. Neolithic ceramic figurines : Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2020, roč. 72, č. 3, s. 379-409. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.13.
 8. 2019

 9. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. Journal of Archaeological Science: Reports. Elsevier Ltd., 2019, roč. 23, February 2019, s. 25-35. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2018.09.028.
 10. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analysis of arrowheads from the burial ground of Nitra culture in Holešov–Zdražilovska, Moravia. Journal of Archaeological Science : Reports. 2019, roč. 29, Feb-2020, s. 1-13. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2019.102126.
 11. 2018

 12. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica. In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018.
 13. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Crystallization of warrior elites on the threshold of the Bronze Age : Multifocal analysis of lithic, bone and antler industry in its social roles, life cycles, use wear and symbolics. In AWRANA conference 2018, Nice May 29 - June 1st 2018, France. 2018.
 14. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Investigación moderna de proyectiles líticos, análisis balístico, análisis funcional e experimentos incluido. In Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 10th 2018. 2018.
 15. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis – basic introduction to the method and practice. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wiener Universität - invited lecture 21.11.2018, Wien. 2018.
 16. 2016

 17. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA a Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 163-201. ISSN 0323-1267.
 18. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a František TRAMPOTA. Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 5-20. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-1.
 19. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads. Central Europe 2.500 – 1.800 BC. In 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius, 31 August - 4 September 2016. 2016.
 20. 2015

 21. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Andrea ŠAJNEROVÁ. Late Eneolithic/Early Bronze Age projectiles comparative use-wear analysis. In AWRANA - Connecting people and technologies; Leiden, 27. - 30. 5. 2015. 2015.
 22. ERNÉE, Michal a Miroslav KRÁLÍK. Steingeräte aus Grab 16. In Michal Ernée. Prag-Miškovice : Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Darmstadt: Philipp von Zabern (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A.M.), 2015. s. 129-140. Römisch-Germanische Forschungen 72. ISBN 978-3-8053-4969-7.
 23. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis results. Lithic grave goods of Early Bronze Age. In Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku - 24. mezinárodní konference, Sedlec-Prčice, 6.-9.10.2015. 2015.
 24. 2014

 25. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané metody analýzy štípané industrie. Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 26. 2007

 27. URBANOVÁ, Petra, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Miroslav KRÁLÍK, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Martin HLOŽEK, Gabriela DRESLEROVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Jan NOVÁČEK, Soňa KRÁSNÁ a Pavla MALÁ. Anthropological and archeological analysis of unique Eneolithic grave from Olomouc - Nemilany site, Czech Republic. Humanbiologia Budapestinensis. Budapest, 2007, roč. 30, -, s. 37-44. ISSN 0134-0034.
 28. 2003

 29. BARTOŠÍKOVÁ, Z., A. ŠAJNEROVÁ a Jiří SVOBODA. Ethnoarchaeological approach to the site of Pavlov I (Czech Republic). Przeglad Archeologiczny 51. Polsko: Institut Archeologii i Etnologii, 2003, roč. 2003, č. 51, s. 77-86. ISSN 0079-7138.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2023 20:04