Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti. In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy, 2007. s. 27 - 40. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0.
 2. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Life satisfaction of adolescents in relation to their values. In Dylematy wspólczesnego wychowania i edukacji. Kraków: Krakowska Szkola Wyzsza im. A.F. Modrzewskiego, 2007. s. 323 - 338. ISBN 978-83-89823-69-4.
 3. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Typy hodnotových orientací, osobnost a životní spokojenost současných středoškoláků. In Hodnoty a výchova. MSD, Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2007. s. 169 - 186, 17 s. ISBN 978-80-86633-78-7.
 4. 2006

 5. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006. s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X.
 6. 2004

 7. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22. ISSN 0887-0446.
 8. VEČEŘA, Miloš. Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen. In Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 29-47. ISBN 80-210-3609-5.
 9. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen v česko-slovenském srovnání. In Kriminalita : oběti, prevence, postmoderna : sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Šlovice, 21.-23.4.2004. Vyd. 1. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2004. s. 169-187. ISBN 80-903541-0-6.
 10. URBANOVÁ, Martina. Úvodní referát. Výzkumný projekt právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen. In Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 9-19. ISBN 80-210-3609-5.
 11. URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Ženská delikvence : teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. / Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 246 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 283). ISBN 80-210-3608-7.
 12. URBANOVÁ, Martina. Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004 [Sborník z konference]. / redakce sborníku: Martina Urbanová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 144 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 280). ISBN 80-210-3609-5.
 13. 2003

 14. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. s. 68-75. ISBN 80-88982-75-8.
 15. 1995

 16. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 10:52