Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. GRULICH, Vít. Kapverdy - Makaronésie v Sahelu. Živa. Praha: Academia, 2009, roč. 67, č. 1, s. 18-21. ISSN 0044-4812.

  2008

  1. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Josef ELSTER, Jan GLOSER, Kamil LÁSKA, Josef HÁJEK, Olga BOHUSLAVOVÁ a Ondřej MARVÁNEK. Czech research activities and ecosystem studies performed in the Northern part of the James Ross Island, Antarctica. In The Second International Symposium on Polar Scientific Research and ESF Workshop. Bucuresti: Publishing House of Romanian Antarctic Foundation, 2008, s. 47-48.
  2. ELIÁŠ, Pavol, Daniel DÍTĚ, Vít GRULICH a Marek SÁDOVSKÝ. Distribution and communities of Crypsis aculeata and Heleochloa schoenoides in Slovakia. Hacquetia. Ljubljana: Biološki institut Jovana Hadžija ZRC SAZ, 2008, roč. 7, č. 1, s. 5-20. ISSN 1581-4661.
  3. DANIHELKA, Jiří, Vít GRULICH a Milan CHYTRÝ. Pavlov Hills: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 161-182. ISBN 978-80-210-4585-9.
  4. CHYTRÝ, Milan a Vít GRULICH. Podyjí National Park: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 189-211. ISBN 978-80-210-4585-9.
  5. ŠKODOVÁ, Iveta, Michal HÁJEK, Milan CHYTRÝ, Ivana JONGEPIEROVÁ a Ilona KNOLLOVÁ. Vegetace. In Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 128-177. Jongepierová, Ivana (editor). ISBN 978-80-903444-6-4.
  6. CHYTRÝ, Milan. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 220 s. .. ISBN 978-80-210-4585-9.
  7. CHYTRÝ, Milan a Zdeňka LOSOSOVÁ. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. 2008.

  2007

  1. KOČÍ, Martin. Acidofilní alpínské trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 76-83. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  2. KOČÍ, Martin a Milan CHYTRÝ. Alpínská vřesoviště. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 65-70. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  3. KOČÍ, Martin. Bazifilní alpínské trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 84-90. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  4. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Boletice. In Botanicky významná území České republiky. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007, s. 41-46. Botanicky významná území České republiky. ISBN 978-80-87051-14-6.
  5. HÁJKOVÁ, Petra. Calthion palustris Tüxen 1937. In Travinobylinná vegetácia Slovenska - elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. 1. vyd. Bratislava: Botanický ústav SAV, 2007, s. 134-162. ed. Janišová M. ISBN 978-80-969265-7-2.
  6. HÁJKOVÁ, Petra. Deschampsion cespitosae Horvatić 1930. In Travinobylinná vegetácia Slovenska - elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. 1. vyd. Bratislava: Botanický ústav SAV, 2007, s. 166-180. ed. Janišová M. ISBN 978-80-969265-7-2.
  7. GRULICH, Vít. Flóra a vegetace Vojenského újezdu Boletice. In Petříček V. et Kuchařová P. [eds]: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007, s. 93-113. ISBN 978-80-87051-11-5.
  8. HOUZAR, Stanislav, Antonín REITER, Vít GRULICH, Petr ŠMARDA, Václav KŘIVAN, Václav PRÁŠEK, Miroslav HANUŠ a Vladimír HANÁK. Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka. neuvedeno: neuvedeno, 2007, 94 s.
  9. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Hlavní typy rašelinišť ve střední Evropě z botanického hlediska. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, roč. 42, Mater. 22, s. 19-28. ISSN 1212-3323.
  10. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Milan CHYTRÝ, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Tomáš ČERNÝ, Jan NOVÁK a Deana SIMONOVÁ. Louky a mezofilní pastviny. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 165-278. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  11. ŘEZNÍČKOVÁ, Marcela. Molinion caeruleae Koch 1926. In Travinobylinná vegetácia Slovenska - elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. 1. vyd. Bratislava: Botanický ústav SAV, 2007, s. 162-165. ed. Janišová M. ISBN 978-80-969265-7-2.
  12. ČTYROKÝ, Pavel, Jiří DANIHELKA, Josef CHYTIL, Dagmar CHYTILOVÁ, Jiří KMET, Oldřich KROUPA, Vojen LOŽEK, Ladislav PLÁNKA a Josef PETRUŠ. Pálava. In Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. et al., Brněnsko. 1. vyd. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 2007, s. 725-780. Chráněná území ČR. Vol. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
  13. SÁDLO, Jiří, Milan CHYTRÝ a Tomáš ČERNÝ. Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 320-365. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  14. CHYTRÝ, Milan. Písečné stepi. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 366-370. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  15. CHYTRÝ, Milan. Project Vegetation of the Czech Republic: Preface and summary of methods. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 35-52. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  16. DANIHELKA, Jiří. Slanisko u Nesytu. In Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová D. (eds.), Botanicky významná území České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007, s. 290-295. bez názvu edice a čísla svazku. ISBN 978-80-87051-14-6.
  17. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Jiří SÁDLO a Jan NOVÁK. Slaniskové trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 150-164. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  18. KRAHULEC, František, Milan CHYTRÝ a Handrij HÄRTEL. Smilkové trávníky a vřesoviště. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 281-319. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  19. KOČÍ, Martin. Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 76-83. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  20. CHYTRÝ, Milan, Aleš HOFFMANN a Jan NOVÁK. Suché trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 371-470. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  21. CHYTRÝ, Milan. Úvod. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 13-17. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  22. CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha: Academia, 2007, 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
  23. ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetace jednoletých halofilních travin. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 132-138. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  24. ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetace jednoletých sukulentních halofytů. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 143-149. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  25. CHYTRÝ, Milan. Vymezení vegetačních jednotek a jejich interpretace. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 19-34. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  26. NAVRÁTIL, Josef a Jana NAVRÁTILOVÁ. Wetlands succession in Ruda Nature Reserve, Czech Republic. In Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. Okruszko S. T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. (eds): Wetlands: Monitoring, Modelling, Management. 1. vyd. London: Taylor & Francis Group, 2007, s. 27-36. ISBN 978-0-415-40820-2.
  27. SIMONOVÁ, Deana. Zdi, sekundární stanoviště pro růst rostlin. Praha: Academia, 2007, 3 s. Živa 2/2007. ISSN 0044-4812.

  2006

  1. UHERČÍKOVÁ, Eva a Danka NÉMETHOVÁ. Fragmenty lužného lesa v poľnohospodárskej krajine na modelovom území Pomoravia. In Říční krajina 4, Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 327-334. ISBN 80-244-1495-3.
  2. HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK, Petra HÁJKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2006, roč. 8, č. 2, s. 97-114. ISSN 1433-8319.
  3. TICHÝ, Lubomír a Holt JASON. Juice program for management, analysis and classification of ecological data. Brno: http://www.sci.muni.cz/botany/juice, 2006, 98 s. 1. verze.
  4. GRULICH, Vít. Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. In Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, s. 107-118. ISBN 80-86632-08-3.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Josef NAVRÁTIL a Michal HÁJEK. Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2006, roč. 41, č. 4, s. 353-376. ISSN 1211-9520.
  6. OPRAVILOVÁ, Vera a Michal HÁJEK. The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica. Warszawa: Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, roč. 45, č. 2, s. 191-204, 12 s. ISSN 0065-1583.
  7. HÁJEK, Michal. Vegetace. In Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. 1. vyd. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2006, s. 2. eds. Jongepier J.W., Pechanec V. ISBN 80-903444-1-0.

  2005

  1. SCHWARZOVÁ, Monika, Jiří FAIMON, Jindřich ŠTELCL, Petr ZAJÍČEK a Imrich KRIŠTOF. Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masaryk. univerzita, 2005, XII, č. 1, s. 115-116. ISSN 1212-6209.
  2. NAVRÁTILOVÁ, Jana a Josef NAVRÁTIL. Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy. České Budějovice, 2005, roč. 45, zima, s. 47-58. ISSN 0139-8172.
  3. HÁJEK, Michal, Rossen TZONEV, Petra HÁJKOVÁ, Anna GANEVA a Iva APOSTOLOVA. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 193-205. ISSN 1310-7771.
  4. SMETANA, Martin. Poloprirodzená a prírode blízka vegetácia Podhradskej doliny v Strážovských vrchoch. Brno, 2005, 32 s.
  5. DÍTĚ, Daniel, Drahoslava PUKAJOVÁ a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2005, roč. 24, č. 1, s. 56-71, 17 s. ISSN 80-89035-43-4.
  6. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Stratified resampling of vegetation plot databases as a bias reduction technique in classification studies. In XVII International Botanical Congress. Vienna: International Botanical Congress, 2005, s. 565.
  7. CHYTRÝ, Milan. Vegetation classification: moving to larger scales. In XVII International Botanical Congress. Vienna: International Botanical Congress, 2005, s. 157.
  8. GRULICH, Vít. Vojenský újezd Boletice - ostrov bez eutrofizace. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005, roč. 39, č. 2, s. 102-105. ISSN 0044-4663.

  2004

  1. KITNER, Milan, Aloisie POULÍČKOVÁ, Radko NOVOTNÝ a Michal HÁJEK. Desmids (Zygnematophyceae) of the spring fens of a part of West Carpathians. Czech Phycology. Praha: Česká algologická společnost, 2004, roč. 4, č. 1, s. 43-63, 20 s. ISSN 1213-3434.
  2. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Environmental determinants of variation in Czech Calthion wet meadows: a synthesis of phytosociological data. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 1, s. 33-54. ISSN 0340-269X.
  3. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Natura 2000 ve vojenských výcvikových prostorech - příklad VVP Boletice. Ochrana Přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004, roč. 59, č. 7, s. 195-200. ISSN 1210-258X.
  4. HRIVNÁK, Richard, Ján KLIMENT, Judita KOCHAJROVÁ, Dana BERNÁTOVÁ, Drahoš BLANÁR, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Ivan JAROLÍMEK, Eva UHLIAROVÁ, Karol UJHÁZY, Milan VALACHOVIČ a Marica ZALIBEROVÁ. Prehľad rastlinných spoločenstiev uvádzaných z Muránskej planiny a bezprostredne súsediacich území. Reussia. Revúca, 2004, roč. 1, Suppl. 1, s. 181-204. ISSN 1336-345X.
  5. DÍTĚ, Daniel a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá s druhom Carex lasiocarpa v severnej časti Slovenska. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2004, roč. 23, č. 1, s. 191-204, 13 s. ISSN 80-89035-43-4.
  6. NAVRÁTILOVÁ, Jana a Josef NAVRÁTIL. Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004, roč. 44, č. 44, s. 45-58. ISSN 0139-8172.

  2003

  1. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies. London: Malacological Society of London, 2003, roč. 69, č. 4, s. 349-357. ISSN 0260-1230.
  2. KUŽELOVÁ, Ilona. Hostýnské vrchy - fádní karpatské pohoří? Živa - časopis pro biologickou práci. Praha: Academia, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 118-120. ISSN 0044-4812.

  2002

  1. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů v okolí Kobylí. In KORDIOVSKÝ, Emil. Kobylí, dědina ... Kobylí: Nakladatelství FPO Znojmo pro Obec Kobylí, 2002, s. 21-36. ISBN 80-902863-8-0.
  2. GRULICH, Vít. O flóře a vegetaci v okolí Velkých Pavlovic. In KORDIOVSKÝ, Emil. Město Velké Pavlovice. Velké Pavlovice: Nakladatelství FPO Znojmo pro Město Velké Pavlovice, 2002, s. 19-26. ISBN 80-902863-8-0.
  3. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Vegetace a flóra horní Malše. In Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav AV ČR, 2002, s. 87-95. ISBN 80-7040-524-4.

  2001

  1. DANIHELKA, Jiří. Achillea setacea in the Czech Republic, with taxonomic remarks. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, roč. 73, č. 2, s. 97-120. ISSN 0032-7786.
  2. DANIHELKA, Jiří. Botanický výzkum a ochrana přírody. Sborník prací z konference České botanické společnosti, konané ve dnech 24.-25. listopadu v Praze. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001, 151 s. Příroda 19. ISBN 80-860-86064-57.
  3. DANIHELKA, Jiří. Flóra a vegetace zámeckého parku ve Valticích. In Město Valtice. 1. vyd. [Břeclav]: Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, 2001, s. 114-126. Knižnice sborníku Jižní Morava, nr. 26. ISBN 80-86181-48-0.
  4. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů okolí Břeclavi. In Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2001, s. 15-22. ISBN 80-7275-025-9.
  5. ŠOLTÉS, Rudolf, Michal HÁJEK a Milan VALACHOVIČ. Oxycocco-Sphagnetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Mokradná vegetácia. Plant communities of Slovakia. Wetland vegetation. Bratislava: Veda, 2001, s. 275-296. ISBN 80-224-0688-0.
  6. HÁJEK, Michal a Izabela HÁBEROVÁ. Scheuchzerio-Caricetea fuscae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Mokradná vegetácia. Plant communities of Slovakia. Wetland vegetation. Bratislava: Veda, 2001, s. 185-274. ISBN 80-224-0688-0.
  7. DANIHELKA, Jiří. Sites of Botanical Interest in Moravia. Brno: Department of Botany, Masaryk University, 2001.
  8. DANIHELKA, Jiří a Petr ŠMARDA. Triglochin maritima na Slanisku u Nesytu. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2001, roč. 36, č. 1, s. 45-47. ISSN 1212-5258.

  2000

  1. VICHEREK, Jiří, Vladimír ANTONÍN, Jiří DANIHELKA, Vít GRULICH, Bronislav GRUNA, Zbyněk HRADÍLEK, Vladimír ŘEHOŘEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Petr VAMPOLA a Alois VÁGNER. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 362 s. ISBN 80-210-2386-4.
  2. HÁJEK, Michal. Prameništní fytocenózy s převahou mechorostů ve Strážovských vrších. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2000, roč. 26, č. 1, s. 6-10. ISSN 0862-8904.
  3. VICHEREK, Jiří, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Vegetace. In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 181-288. ISBN 80-210-2386-4.
  4. WOLF, Petr, Michal HÁJEK a Emil TKADLEC. Vliv okrajového efektu na abundance drobných hlodavců. In Zoologické dny Brno. Brno: Česká zoologická společnost, 2000, s. 157. abstrakta referátů.

  1999

  1. SEDLÁKOVÁ, Iva a Milan CHYTRÝ. Regeneration patterns in a Central European dry heathland: effects of burning, sod-cutting and cutting. Plant Ecology. Dordrecht: Kluwer, 1999, roč. 143, č. 1, s. 77-87. ISSN 1385-0237.

  1997

  1. CHYTRÝ, Milan a Jaroslav HORÁK. Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 1997, roč. 68, č. 3, s. 193-240. ISSN 0032-7786.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 21:32