Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena a Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených. Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005. 5 s. ISBN 80-7041-487-1.
  2. 2004

  3. SKOTÁKOVÁ, Alena. Úroveň prostorové orientace u zrakově postižených ve věku 13-18 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy, XI.ročník mezinárodní konference (7.-8. září 2004). první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2021 00:33