Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SVOBODOVÁ, Hana. Agricultural/rural brownfields in the Vysočina region. In RÓZOVÁ, Z. et al. (ed.): Mladí vedci 2008 - vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vydání. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. s. 488 - 497, 712 s. ISBN 978-80-8094-285-4.
 2. 2007

 3. KUNC, Josef a Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
 4. 2006

 5. KUNC, Josef. Bosch Diesel - Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN AV ČR, 2006, roč. 14, č. 1, s. 29-38. ISSN 1210-8812.
 6. 2005

 7. HOSKOVEC, Libor. Kraj Vysočina. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 143-158. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 8. 2004

 9. OHÁŇKOVÁ, Lucie. Společný regionální operační program v ČR. In Regióny - Vidiek - Žitovné prostredie 2004. prvé. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. 6 s. ISBN 80-8069-437-0.
 10. 2002

 11. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 91-92. ISBN 80-248-0126-4.
 12. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 214-220. ISBN 80-248-0186-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 13:07