Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. LEXA, Lukáš. Výstava Svět miniatur - Plastikové modelářství ve Strážnici 27.2.-26.5.2022. Strážnice: Městské muzeum Strážnice, 2022.

  2021

  2020

  1. LEXA, Lukáš. Výstava V těžkých dobách : Boje o hranice 1918-1919 v Technickém muzeu v Brně. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2020, roč. 56, č. 59, s. 184-186. ISSN 0449-0436.

  2019

  1. SRNKOVÁ, Jana. List Alžběty Pomořanské oznamující narození dcery Anny / Lettera con cui Elisabetta di Pomerania annuncia la nascita della figlia Anna. In Elbel, Petr; Schmidt, Ondřej; Bárta, Stanislav. Z Trevisa do Brtnice : Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice : Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 125-128. ISBN 978-80-210-9182-5.

  2018

  1. MALY, Susan a Hana SVOBODOVÁ. David Možný – Open Space. 2018. 1 s.
  2. STEHLÍKOVÁ, Karolína. Komentovaná prohlídka výstavy Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917-2003 na konferenci Perspektivy teatrologie 16. - 17. 5. 2018. Olomouc. Perspektivy teatrologie, 2018.
  3. MALY, Susan a Hana SVOBODOVÁ. Petr Kunčík – Míšeň. 2018. 1 s.
  4. MIKULÁŠKOVÁ, Daniela. Vidíme jen to, co chceme. 2018.

  2017

  1. MALY, Susan. Michael Hon – Imanence. 2017. 1 s.
  2. MALY, Susan. Michal Hon Jednoduše/Imanence. Petr Kamenický, Veronika Marešová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 33-34, 48 s. ISBN 978-80-210-8589-3.
  3. MALY, Susan. TIMO – Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit. 2017. 1 s.
  4. MALY, Susan. Vladimír Havlík – Insomnie. 2017. 1 s.

  2016

  1. VONKOVÁ, Erika. Výstava Jan Patočka na Pedagogické fakultě MU. 2016.

  2014

  1. OSTRÝ, Ctibor, Jan ZEMAN, Michal HLAVICA, Kateřina BERGEROVÁ, Michaela HANČÁKOVÁ, Michal VÁGNER a Klára PROKOPOVÁ. Archeologie v obrazech. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 13:04