Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-7040-987-9.
  Název anglicky: Research design of CPV Video Study of English: Analysing English teaching at lower secondary level in the Czech Republic
  RIV/00216224:14410/07:00023043 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Najvar, Petr (203 Česká republika, garant) -- Najvarová, Veronika (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: videostudie; výuka cizích jazyků; výzkum výuky; časová dimenze výuky; obsahová dimenze výuky
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 11. 12. 2007 10:41.
Zobrazeno: 20. 6. 2021 03:25