Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. "K čemu je dobrá válka?" Glosa. Studia philosophica. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 122 - 124. ISSN 1803-7445.
  Název anglicky: "War! What is it Good for?" A Remark
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: History; war

  Změnila: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Změněno: 25. 12. 2019 09:36.
 2. 2018

 3. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  URL
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Modernism; Woolf; war; culture; struggle; future; the Mark on the Wall; The Years; Wittgenstein; essays; letters; diary; biography
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Změněno: 28. 1. 2019 12:38.
 4. 2014

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
  Název anglicky: The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; popularisation; castle; Middle Ages

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 30. 10. 2014 20:11.
 6. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
  Název anglicky: Ye Who Are Warriors of God 2014
  Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: summer camp; Middle Ages; Hussites; gothic; castle; Jan Hus

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 21:39.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
  Název anglicky: „Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: history; summer camp; camp game; popularisation; Middle Ages

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 21:18.
 8. 2008

 9. HORLITZ, Tereza. Das Jahr 1941 in Brünn - Mozart gegen Dvořák, Deutsche gegen Tschechen. vyd. Andreas Wehrmeyer. In Musik im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Fakten - Hintergründe - Historisches Umfeld. München: Ricordi, 2008. 203 s. ISBN 978-3-938809-34-1.
  Název česky: Rok 1941 v Brně - Mozart versus Dvořák, Němci versus Češi
  Umění, architektura, kulturní dědictví. němčina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: Music; Protectorate; war; nazism; Mozart; Dvořák

  Změnila: Mgr. Tereza Horlitz, DiS., učo 13972. Změněno: 21. 8. 2010 13:14.
 10. PLAČEK, Miroslav a František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 16-51, 35 s. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
  Název anglicky: Lords with coat-of-arms with the upper stripes.
  RIV/00216224:14210/08:00034943 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Plaček, Miroslav (203 Česká republika, garant) -- Musil, František (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Aristocracy; noble house; heritage; medieval and early modern history; settlement; manor; castle; stronghold; war

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 5. 2. 2009 13:29.
 11. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.
  Název česky: Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů.
  Název anglicky: War conflicts in early medieval Bohemia and Moravia . Confrontation fo archaeology and history.
  RIV/00216224:14210/08:00039019 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Polsko.
  Krejsová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vachůt, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Hejhal, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: medieval war conflicts injury weapons
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D., učo 14075. Změněno: 24. 11. 2016 14:33.
 12. SALÁK, Pavel. Význam válečné kořisti ve válce. In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. s. 29-42, 13 s. ISBN 978-80-244-2151-3.
  Název česky: Význam válečné kořisti ve válce
  Název anglicky: The importence of War Booty in ancient Rome
  RIV/00216224:14220/08:00034745 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Salák, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: war booty;war;Rome
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D., učo 10908. Změněno: 30. 3. 2010 20:13.
 13. 2006

 14. SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu. In Válka proti terorismu a protiraketová obrana. 1. vyd. Praha: Občanský institut, 2006. s. 52-56. ISBN 80-86972-10-0.
  Název anglicky: Ballistic Missile Defense and the War on Terror.

  Klíčová slova anglicky: Terror; war; ballistic missiles; ballistic missile defense; weapons of mass destruction;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: PhDr. Petr Suchý, Ph.D., učo 17886. Změněno: 10. 4. 2007 16:55.
 15. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, č. 3, s. 610-611. ISSN 0323-1267.
  Název anglicky: Knighthood: An element in the life of medieval man (Trnava 2005)
  RIV/00216224:14210/06:00031904 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Knight; Middle Age; War; Tournament; Weapons

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 15. 4. 2010 09:28.
 16. 2004

 17. TÓTH, Andrej. Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit "sovětský" kabinet (1919). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004, roč. 12, bez čísla, s. 49-124, 75 s. ISSN 1210-6860.
  Název česky: Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit "sovětský" kabinet (1919)
  Název anglicky: Efforts of the social democratic opposition fraction during the "Soviet Republic of Hungary" aimed at overthrowing the cabinet (1919)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Tóth, Andrej (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Hungarian socialists and communists; Soviet Republic of Hungary; center-oriented and rightist social democrats; trade unions; policy of the victorious Entente powers; representatives of the Entente missions in Vienna; war; Czechoslovakia; Romania; social democratic cabinet; antirevolutionary political forces

  Změnil: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., učo 8495. Změněno: 14. 1. 2008 08:18.
 18. MAREŠ, Miroslav. Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii. Obrana a strategie. Brno: ÚSS VA, 2004, roč. 4, č. 1, s. 19-32, 13 s. ISSN 1214-6463.
  URL
  Název anglicky: Definition of the terms terrorism, war and guerilla in contemporary security terminology
  RIV/00216224:14230/04:00011790 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Mareš, Miroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Terrorism; War; Guerilla

  Změnil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Změněno: 16. 6. 2008 13:37.
 19. 2003

 20. HORYNA, Břetislav. Svoboda pro Ameriku. Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. Brno: Hnutí Duha, 2003, roč. 5/2003, č. 5, s. 31. ISSN 1212-0499.
  Název anglicky: Freedom for America
  RIV/00216224:14210/03:00011636 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Horyna, Břetislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Peace; Freedom; War; J. W. Bush

  Změnil: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., učo 224. Změněno: 3. 11. 2004 11:15.
 21. 2002

 22. HORYNA, Břetislav. K pramenům teroru. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 197-201, 4 s. ISSN 1212-5547.
  Název česky: K pramenům teroru
  Název anglicky: The Springs of Terorism
  RIV/00216224:14210/02:00011327 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Horyna, Břetislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Terorism; War; the State-Terorism; Islamic Countries

  Změnil: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., učo 224. Změněno: 1. 6. 2005 09:14.
 23. VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce". Brno, 2002.
  Název anglicky: Media in "Limited War"
  RIV: Popularizační texty a aktivity. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Volek, Jaromír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Media; war; media reality; ideology

  Změnil: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., učo 2443. Změněno: 6. 3. 2008 14:00.
 24. 1999

 25. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, roč. 4. roč., březen, 3 s. ISSN 1210-485X.
  Plné znění článku.
  Změnil: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Změněno: 30. 3. 2000 11:27.
 26. NĚMEC, Robert. To jste opravdu takoví zbabělci? Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 11.5.1999, 2 s.
  Plné znění článku.
  Změnil: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Změněno: 30. 3. 2000 11:30.
 27. 1998

 28. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., červen, 16 s. ISSN 1210-485X.
  Plné znění článku.
  Název anglicky: Christianity and Politics During the Times
  RIV: Článek v odborném periodiku. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Christianity; politics; history; Czech political system; Israel; election; church; protestant; catholic; popes; war; Bible; theocracy; Vatican; political physlosophy

  Změnil: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Změněno: 2. 6. 1999 19:54.
Zobrazeno: 6. 5. 2021 14:45