Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, s. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
   URL
   Název česky: DEEP THOUGHT - webový systém pro správu a prezentaci vývojových a studentských projektů
   RIV/00216224:14330/09:00028499 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Portugalsko.
   Gregar, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Pospíšilová, Radka (203 Česká republika) -- Pitner, Tomáš (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Python; Subversion; Project management system; Web 2.0; Tagging; Ontology; XML; Wiki; Trac; Plug-in; Bug-tracking; Visualization; Portal; Metadata; Agile programming; Extreme programming; Semantics
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Změněno: 30. 5. 2009 17:51.
  2. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. E-learning a sémantika. In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, s. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
   URL
   Název česky: E-learning a sémantika
   Název anglicky: E-learning and semantics
   RIV/00216224:14330/09:00028520 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
   Gregar, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Pitner, Tomáš (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: metadata; knowledge management; tagging; Web 2.0; ontology; XML; Wiki; Deep Thought; plug-in; visualization; Fresnel; semantics; RDFS
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Změněno: 28. 6. 2009 15:55.
  3. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1. vyd. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, s. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.
   URL
   Název česky: Lehké zpracování sémantiky dokumentu pro e-learning
   Název anglicky: Lightweight Document Semantics Processing in E-learning
   RIV/00216224:14330/09:00028521 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Rakousko.
   Gregar, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Pitner, Tomáš (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: metadata; e-learning; Web 2.0; tagging; semantics; ontology; RDFS; XML; Wiki; Deep Thought; plug-in; visualization; Fresnel
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Změněno: 28. 10. 2009 15:54.

  2008

  1. Deep Thought (software)
   GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Deep Thought. 2008.
   URL
   Název česky: Deep Thought
   Název anglicky: Deep Thought
   RIV/00216224:14330/08:00028522 Software. Informatika. čeština. Česká republika.
   Gregar, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Pospíšilová, Radka (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Deep Thought; e-learning; Python; tagging; Trac; visualization; wiki; XML

   Změnil: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Změněno: 13. 10. 2009 18:20.
  2. SLABÝ, Jiří. MODERNÍ WIKI SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ. In Trendy Ve Vzdělávání 2008. Olomouc: VOTOBIA, 2008, s. 463-468, 5 s. ISBN 978-80-7220-311-6.
   Název anglicky: RECENT WIKI SYSTEMS IN EDUCATION
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: wiki; information sharing; collaborative tools; Web 2.0; Goggle Apps
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: Ing. Jiří Slabý, učo 103643. Změněno: 4. 2. 2009 09:30.
  3. SLABÝ, Jiří. MODERNÍ WIKI SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ. In Trendy Ve Vzdělávání 2008. Olomouc: VOTOBIA, 2008, s. 463-468, 5 s. ISBN 978-80-7220-311-6.
   Název anglicky: RECENT WIKI SYSTEMS IN EDUCATION
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: wiki; information sharing; collaborative tools; Web 2.0; Goggle Apps
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 5. 4. 2012 09:52.
  4. SLABÝ, Jiří. NÁSTROJE PRO ONLINE SPOLUPRÁCI STUDENTŮ. In PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s. 273-276. ISBN 80-85645-59-9.
   Název anglicky: Online collaboration tools for students
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: collaboration tool; sharing information; education support; wiki

   Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 5. 4. 2012 09:54.
  5. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků. In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1. vyd. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, s. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
   Název anglicky: Multiple Projects Management and Presentation
   RIV/00216224:14330/08:00024179 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
   Gregar, Tomáš (203 Česká republika) -- Pospíšilová, Radka (203 Česká republika) -- Pitner, Tomáš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Agile programming; extreme programming; Python; Subversion; Project management system; Web 2.0; tagging; XML; Wiki; plug-in
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Změněno: 8. 1. 2009 11:20.
  6. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ. In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1. vyd. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
   Název anglicky: MULTIPLE PROJECTS MANAGEMENT AND PRESENTATION
   RIV/00216224:14330/08:00024390 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
   Gregar, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Pospíšilová, Radka (203 Česká republika) -- Pitner, Tomáš (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Agile programming; extreme programming; Python; Subversion; Project management system; Web 2.0; tagging; XML; Wiki; plug-in
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Změněno: 11. 1. 2009 16:44.

  2007

  1. PAVLOVIČ, Jan. Creating Reusable Object within Community Learning. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2007, s. 63-66, 257 s. ISBN 978-80-7368-388-7.
   URL
   Název česky: Komunitní tvorba výukových objektů
   Název anglicky: Creating Reusable Object within Community Learning
   RIV/00216224:14330/07:00019470 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
   Pavlovič, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Mediawiki; Community; RLO; SCORM; Wiki
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D., učo 4035. Změněno: 12. 1. 2008 16:37.
  2. PITNER, Tomáš, Michael DERNTL, Thorsten HAMPEL a Renate MOTSCHNIG. Web 2.0 as Platform for Inclusive Universal Access in Cooperative Learning and Knowledge Sharing. Journal of Universal Computer Science. Graz, Austria: Know-Center, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-56. ISSN 0948-695X.
   Název česky: Web 2.0 jako platforma pro Inclusive Universal Access v kooperativním učení a sdílení znalostí
   RIV/00216224:14330/07:00040349 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Rakousko.
   Pitner, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Derntl, Michael (40 Rakousko) -- Hampel, Thorsten (276 Německo) -- Motschnig, Renate (40 Rakousko, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Inclusive Universal Access; Person-centeredness; CSCW; Web 2.0; groupware;
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Změněno: 26. 4. 2011 14:56.

  2006

  1. PITNER, Tomáš a Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2006, roč. 2006, I-KNOW, s. 543-550. ISSN 0948-6968.
   Název česky: Platforma pro E-learning 2.0 - principy, technologie a prototyp
   RIV/00216224:14330/06:00015405 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Rakousko.
   Pitner, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Drášil, Pavel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: E-learning 2.0; LMS; Web 2.0; blog; wiki; REST; XML; Adaptive XML Inclusions; L2 Platform
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D., učo 39305. Změněno: 24. 6. 2008 08:43.
  2. PAVLOVIČ, Jan. Efektivní metody vedení závěrečných prací. In sborník Technologie pro e-vzdělávání. první. Praha: ČVUT Praha, 2006, s. 14-20, 90 s. ISBN 80-01-03512-3.
   Název česky: Efektivní metody vedení závěrečných prací
   Název anglicky: Efective Methodology for Thesis Supervision
   RIV/00216224:14330/06:00015375 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
   Pavlovič, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: DocBook; JavaCC; KISS; Wiki; XML
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D., učo 4035. Změněno: 30. 11. 2006 01:04.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 16:16