Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. GAZDA, Jiří. Slovoobrazovatel'nyje osobennosti rossijskoj publicistiki 1990-ch godov. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005. s. 82-88, 7 s. ISBN 80-89183-15-8.
  2. 2003

  3. GAZDA, Jiří. Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků. In Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2003. s. 64-73, 10 s. ISBN 80-86496-11-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2020 12:59