Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe. Environmental Science and Technology. Columbus, Ohio, USA: American Chemical Society, 2008, roč. 42, č. 42, s. 179-85, 7 s. ISSN 0013-936X.

  2007

  1. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 1: Air sampling in Croatia, Serbia, Bosnia & Hercegovina. Environment International. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 33, č. 33, s. 719-726. ISSN 0160-4120.
  2. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 2: Passive air sampling network. Environment International. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 33, č. 33, s. 727-735. ISSN 0160-4120.

  2006

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav. Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, C52, s. 189–223., 35 s. ISSN 0231-7710.
  2. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X.
  3. TÓTH, Andrej. Úvahy koncentračního kabinetu Károlye Huszára o možnostech spojenecké orientace Maďarska ve středoevropském regionu (1919/1920). In Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 135-157, 22 s. ISBN 80-210-3887-X.

  2005

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav. Nikdo vás nesmí bít... O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. 1. vyd. Brno-Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2005. s. 210-219, 20 s. ISBN 80-7326-058-1.
  2. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a S. RAPSOMANIKIS. POPS CONTAMINATION OF BALKAN COUNTRIES AS A CONSEQUENCE OF WAR DAMAGES. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting. 2005. vyd. Lille, France: SETAC, 2005. s. 40.
  3. ŠTĚPÁNEK, Václav. VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie. Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 51/2004, č. 1, s. 179-194. ISSN 0231-7710.

  2002

  1. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kusturicova energie, hysterie a melancholie podle Jany Dudkové. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze". Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2002, VI, č. 1, s. 234-237. ISSN 1335-1893.

  2000

  1. HLOUŠEK, Vít. Rozpad Jugoslávie z perspektivy politologické teorie nacionalismu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, VII, č. 1, s. 72-75. ISSN 1211-3247.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, roč. 4. roč., březen, 3 s. ISSN 1210-485X.

  1991

  1. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Zur Taxonomie und Chorologie von Minuartia orthophylla (Caryophyllaceae). Preslia. Praha: Čs. botanická společnost při ČSAV, 1991, roč. 63, č. 1, s. 1-7. ISSN 0032-7786.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 23:05