Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci. Burkhardt, Hanna, Hammel, Robert, Ľaziňski, Marek (eds.) Sprache im Kulturkontext. Berliner Slawistische Arbeiten 39. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012, roč. 39, č. 1, s. 99-106. ISSN 1430-192X.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1077867/Specificnosti_shodnych_atributu_v.doc


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.