Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 939-963. ISSN 0038-0288.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/finalni_verze_z_webu_Aktivity_senioru_ve_velkych_mestech.pdf
  2. https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.