Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HANÁK, Jakub. Výstavba veřejně prospěšných staveb - vybrané majetkoprávní aspekty. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Cofola 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1287-1297, 10 s. ISBN 978-80-210-5929-0.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1085874/D17599_1_.docx


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.