Masarykova univerzita

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KYLOUŠEK, Petr. L’infrahumain et le suprahumain dans Frontieres ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet. In Bartha-Kovács, Katalin; Karul, Róbert; Tureková, Andrea. Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. 1. vyd. Szeged: JATEPress, 2019. s. 209-218. ISBN 978-963-315-379-6.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.muni.cz/auth/publication/1580558/Kylousek_LInfrahumainEtLeSuprahumain.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.